border=  border=
Bölüm Başkanından

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Girişimcilik Bölümümüz, Türkiye’de bu alanda yeni açılan ilk bölümler arasında bulunmaktadır. Öğrencilerimizin üç alanda gerekli donanıma ulaşması hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için eğitim programımız, şu hedefleri gözetilerek hazırlanmıştır:

  1. Kendi Aile İşletmelerini başarılı bir şekilde nesilden nesile aktarabilen
  2. Kendi işini başarılı bir şekilde kurabilen ve geliştirebilen
  3. Başkalarının İşletmelerinde çalışan ve çalıştığı işletmenin kültürünü başarılı bir şekilde kavrayabilen 

Girişimciler yetiştirmek.

Bölümümüzün bir kısım akademik kadrosu kendi alanlarında uzman ama aynı zamanda özel sektör ile çeşitli işbirliklere imza atmış tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşurken; diğer kısım akademik kadromuz da özel sektörde kendine yer edinmiş ve akademik dünya ile bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecek yetide bulunan yarı zamanlı öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bütün akademik kadromuz, kendi arasında sinerji halinde çalışırken Fakültemiz içindeki ve Üniversitemiz bünyesindeki çeşitli kadrolarla da sürekli işbirliği halinde alan çalışmalarına yönelme konusunda teşvik edilmektedir. Bu alan çalışmalarına lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerimizi de katmak için önemli destek ve teşvikler verilmektedir.

Girişimcilik Bölümü, öğrencilerinin Üniversite dışı deneyimlerini arttırmak için eğitim programına dahil edilen çoğu zorunlu ve seçmeli derslerine, uygulamalı çalışmaları da ekleyerek öğrencilerinin özel sektör deneyimlerini eğitim sürecinde başlatmayı hedeflemektedir. Eğitim Programımız, ikinci yıldan itibaren uygulama derslerine ağırlık vermeye başlaması tesadüf değil; Girişimcilik alanına özgü yeni bir eğitim anlayışının sonucudur.

Girişimcilik Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sağlamakta olduğu alana yönelik çeşitli mesleki eğitimleri; birden fazla yabancı dil öğrenme ve yurtdışında çeşitli eğitim fırsatları; özel sektörle yürütülen sürekli işbirlikleri gibi farklılık yaratan olanakları göz önüne alındığında, geleceğin Aile İşletmeleri sahiplerine ve veliahtlarına hem sosyal hem de kurumsal Girişimci donanımlarını da katarak onları gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı iş olanaklarına hazırlamaktadır.

Başarı Dileklerimle

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Nazan Çağlar

ncaglar@iku.edu.tr

 

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-09-05 15:31:07