border=  border=
Bölüm Başkanından

Bölüm  Başkanından  

Toplumların yaşamına giren her yeni iletişim aracı ve teknolojisiyle birlikte toplumların  kendilerine ve dünyaya olan bakışları da değişime uğramaktadır. Matbaadan, telgrafa, gazeteden, radyoya, televizyona, bilgisayara, internet sistemine ve etkileşimli medyalara insan yaşamına katkıda bulunan tüm sistemler ve araçlar aynı zamanda insanların, toplumların yenilikleri de beraberinde getirmektedir. Toplumlar üzerinde ekonomik, siyasi, sosyolojik, psikolojik pek çok etkileri olan sistemler ve araçlar insanlığın gelişimine paralel biçimde ilerlemektedir. Teknolojinin çok hızlı bir biçimde gelişim gösterdiği yüzyılımızda Yeni Medya ve İletişim alanının öneminin giderek artması bu alanda yetişmiş bireylere duyulan gereksinimi doğurmuştur. Bu bağlamda “Yeni Medya ve İletişim” alanı günümüzün ve geleceğin dikkat çeken alanlarından biri olarak gençlere geniş iş olanakları vaad etmektedir.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde; yeni iletişim araçlarını etik değerler çerçevesinde etkili biçimde kullanabilecek;  güncel teknolojik yenilikleri takip ederek teknolojinin sunduğu yenilikleri dijital medya ve sosyal ağlarla bütünleştirebilecek, bu ağlara içerik üretebilecek ve üretilen içeriği yönetebilecek, kuramsal bilgilerle ve pratik uygulamalarla donatılmış eleştirel ve estetik değerleri olan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Yeni Medya ve İletişim Bölümü; kitle iletişim araçlarını etkin ve verimli biçimde kullanabilecek, çok geniş bir yelpazede istihdam olanağı bulabilecek ve sosyal medya alanının beklentilerine yanıt verebilecek nitelikli eleman yetiştirmek için, sektörden deneyimli öğretim elemanı desteği ve güçlü akademik kadrosuyla birlikte, başarıyla ilerleme amacını gütmektedir.

Teknoloji ve iletişim bir arada barındıran, günümüzde gözde bir bölüm olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü geniş ve güçlü akademik kadrosuyla sizleri bekliyor…

 

 Doç. Dr. Öykü Ezgi Yıldız

Bölüm Başkanı 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-10-24 10:48:47