border=  border=
İsteğe Bağlı Staj

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri isteğe bağlı olarak staj yapabilmektedirler.

 

Staj başvurusu aşamasında size yardımcı olacak dökümana ulaşmak için:

https://www.iku.edu.tr/upp/8562/files/STAJ%20BA%C5%9EVURU%20KULLANICI%20D%C3%96K%C3%9CMANTASYONU%20(28_03_2016)(SG)(1)(1).pdf

 

Staj başvurusu yapmak için:

https://www.iku.edu.tr/staj/pages/login.php

 

Firmalardan istenen yazı örneği için:

https://www.iku.edu.tr/upp/8562/files/%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0M%C4%B0Z%C4%B0N%20%20KURUM-F%C4%B0RMADAN%20ALACA%C4%9EI%20YAZI%20%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0(1)(1).pdf


Son Güncellenme Tarihi
2017-10-30 10:33:31