border= border=
Araştırma ve Bilimsel Yayınlar

Doç Dr. Okan ORMANLI

        Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ormanlı, O. “11 Eylül Sonrasında Hollywood’da Mitolojik Yaklaşımlar ve Arketipler”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Dergisi, ISSN: 1302-2865, Temmuz 2015, Cilt:9, Sayı:1. s.223-246.

  Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ormanlı, O.“Sinema, Bellek ve Kiyarüstemi,  Kuledibi Dergisi, sayı:1, Kasım– Aralık 2016.
 • Ormanlı, O. “Metin Erksan Sinemasında İnsan Hakları Kadın Hakları: Kuyu’dan Çıkarmamız Gerekenler, Kültür Atölyesi Dergisi, sayı:5 – Nisan 2017.
 • Ormanlı, O. “Türk Sineması, Cumhuriyet ve Atatürk…”, Kültür Atölyesi Dergisi, sayı:4 – Mayıs 2016.
 • Ormanlı, O. “Yeşilçam, Hollywood ve İstanbul Üçgeni”, Kültür Atölyesi Dergisi, sayı:3 – Eylül 2015.

         Kitapta Bölümler

 • Ormanlı, O. “Dijital Sinemada Zaman, Mekan ve Gerçeklik: Yıldızlararası Filmi Örneği”, Rıdvan Şentürk(ed.), Dijital Sinema, İstanbul: İnsanart, ISBN: 978-975-574-820-7, 2016, s.51-86.
 •  Ormanlı, O. “Popüler Türk Sineması ve Seyirci İlişkisinde Sosyal Medyanın Rolü: Unutursam Fısılda Örneği”, Deniz Yengin (ed.), Sosyal Medya Araştırmaları, İstanbul: Paloma, ISBN: 978-605- 9200-02-8, 2015, s.369-409.
 • Ormanlı, O. “Türk Sinemasında Yeni Anlatım Yöntemleri: Hayat Var ve Süt Filmleri Örnekleri”, Deniz Bayrakdar (haz.), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 11: Sinema ve Yeni, İstanbul: Bağlam, ISBN: 978-605-9911- 08-5,  2015, s.46-62.

       Kitap Editörlüğü

 • Ormanlı, O. "Politik Kamera", (Ed.),  Kristian Feigelson (haz.), Ender Bedisel (çev.),  İstanbul:Hayalperest Yayınları, 2017. 

 

Yrd.Doç.Dr. Perihan TAŞÖZ

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings)                 basılan bildiriler

 • Taş Öz, P., Erensoy, Şirin. “In The Pursuit of Desire: Reclaiming Sexual            Representation  in the Films of Catherine Breillat” A Film Studies Conference.  University of     Kent, School Of Arts, Canterbury, U.K.. 9-10 December 2016.  

      ​Tertiplenen bilimsel toplantılar

 • Düğümler Çözümler Ulusal Lisansüstü Öğrenci Konferans ve Sergisi, Düzenleme Kurul Üyeliği, 2-3 Haziran 2017.

       Projeler

 • 2. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, Senaryo Dersleri Danışmanlığı. 25.08.2016-09.12.2016
 • 2. SEECS International Short Film Festival, Ulusal Bölüm Jüri Üyeliği, 27-29 Nisan 2016
 • 2. SEECS International Short Film Festival, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 27-29 Nisan 2016
 • STA Akademi Projesi, proje yürütücüsü (2015 Ocak- )
 • Çukurova Film Evi Projesi, Proje Koordinatörü, 4-29 Mayıs 2016
 • Çukurova Film Evi Projesi “Senaryo Yazarlığı” Atölye Eğitmeni, 4-29 Mayıs 2016
 • 1.SEECS International Short Film Festival, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 28-30 Nisan, 2015.
 • İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Liseler İçin Kısa Film Atölyesi Proje Koordinatörü, (2015 Ocak’tan beri)

      Sergiler

 • “Elmalı Kurabiye”,  39. Greek+22. International Short Film Festival in Drama, Balkan
 • Panorama Özel Seçkisi, 19.09.2016-24.09.2016, Yunanistan.

       Filmler

 • Elmalı Kurabiye, Senarist&Yönetmen, 2015.

Uluslararası Yayın Editörlüğü

 • Taş Öz, P. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC.
 • January 2015,  ISSN 2146-5193. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web,       
 •  DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (Online Journal DOI Number: 10.7456/10402100)

       Uluslararası Yayın Hakemlikleri

 • The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. January2015,  ISSN 2146-5193. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (Online Journal DOI Number: 10.7456/10402100)

 

Dr. Şirin ERENSOY

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri özetleri kitabında basılan bildiriler

 • The Evolution of Video Activism in Turkey: from Activist to Eylemci. The Power of Video
 • Activism Conference, Institute for Cultural Inquiry, Berlin, Almanya. 12-13 Mayıs 2017. 
 • Rethinking Pornography within the Context of the French New Extremity The case of Baise Moi. Provocation as Art: Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, Babes-Bolyai Universityi Cluj, Romanya, 28-29 Mayıs 2015.

     Diğer ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

 • Cinnetin Tekinsizligi. Psikesinema, (2), 144-146. Kasım/Aralık 2015.

    Kitapta bölümler

 • Belgesel Sinema Kitabı, Bölüm adı:(Gözlemciligin Zaferi: Amerika'da Dogrudan Sinema) (2017), Ayrıntı Yayınları, Editör: Selda Salman Sakızlı, Basım sayısı:1, Türkçe(Kitap Tercümesi), YAYINLANACAK.

     Projeler

 • Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler Mardin ve Matera, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Belgesel Film Projesi, Proje Koordinatör Yrd., 01/04/2016 - 01/11/2016
 • Names, Deneysel Kısa Film, Proje Koordinatörü, Aalto Üniversitesi, Finlandiya ile ortak yapım, 13/05/2016 - 16/05/2016.

 

Öğr. Grv. Selda Salman SAKIZLI

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri özetleri kitabında basılan bildiriler

 • “Fichte on Imagination”, Rediscovering Fichte Workshop (2016), Vrije Universiteit Brussels, Brüksel, Belçika 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • “Heidegger’in Kant Okuması: Hayalgücü, Zaman ve Sonluluk”, Heidegger, Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, Sayı 8, Nisan 2017, ss: 153-178
 • “Hegel’de Etik Yaşam (Sittlichkeit) ve Toplumsal Hareketlerin İmkânı Üzerine”, Toplumsal Hareketler, FelsefeLogos Dergisi, Sayı 56, Ocak 2015, ss: 123-143

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri özetleri kitabında basılan bildiriler

 • “Hayalgücü Kökensel Yeti mi? Kant'tan Fichte’ye Hayalgücünün İzinde” (2016), Kant: İyi, Doğru, Güzel Konferansı, MSGSÜ, İstanbul

Tertiplenen bilimsel toplantılar

 • Kant: İyi, Doğru, Güzel Konferansı, MSGSÜ, İstanbul, 2016, düzenleme komitesi üyesi

Çeviriler

 • Slavoj Žižek, John Milbank, Mesih Garabeti (Monstrosity of Christ), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016
 • Robert Stam, Sinema Teorisine Giriş, (İngilizce’den çeviri – Çiğdem Asatekin ile birlikte), Ayrıntı Yayınları İstanbul, 2014
 • Immanuel Kant, “Fakülteler Çatışması: Yenilenmiş Bir Soru: İnsan Türü Sürekli Olarak Gelişmekte midir?”, Kant: Seçilmiş Yazılar, (İngilizce-Almanca karşılaştırmalı çeviri), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, (2017’de yayımlanacak)

Yayıma Hazırlama

 • Douglas Kellner, Michael Ryan, Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası (üçüncü baskı), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2016

Atölye, söyleşi organizasyonu

 • Film Müziği Yapım Süreci Workshop, SEECS Kısa Film Festivali kapsamında, İKÜ STF, 26 Nisan 2017
 • Sinema Edebiyat Söyleşileri, Ercan Kesal & Enis Rıza, İKÜ STF, 10 Nisan 2017

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-05-29 16:31:10