border=  border=
Araştırma ve Bilimsel Yayınlar

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Koçak S. (2017), “Ürün Reklamlarının Marka İtibarına Etkisi:” Hasbro Yeni Yıl Reklamı”Örneği İncelemesi”, (UAGP) Charles Üniversitesi 7. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, 19- 22 Mayıs 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Kocak S. Tüplek S. (2017), Ülke Tanıtımında Sinemanın Rolü ve Yönetmen Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” Filminin İncelenmesi”, (UAGP) Charles Üniversitesi 7. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı, 19- 22 Mayıs 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti.

-Çelik, M. , Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", İletişimde Yeni Yaklaşımlar  Konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2017, İstanbul, Türkiye.

-Tunalı B. S. Gözü Ö. Özen G. (2016), Nitel Ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Bir Arada
Kullanılması “Karma Araştırma Yöntemi”, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, Cilt:24 Sayı: 2
 
-Tunalı B. S. Gözü Ö. Özen G. (2016), “Pazarlama Ve Reklam Araştırmalarında Nöropazarlama Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi Ve Etik Boyutunun Tartışılması”, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, Cilt:24 Sayı: 2
 
-Tunalı B. S.(2016), “Study On The Effect Of Use Of Luxury Brand During The Socıal Identity Projection Of Indivıduals” Published: 1 July 2016 by Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Volume 6,pp 326-334; DOI:10.7456/10603100/004

-Çelik, M,  “The Impact Of Social Media On Luxury Consumption", The  Turkish Online Journal of Design, Art and Communication- TOJDAC. October 2016, Volume 6- Issue 4.  doi no: 10.7456/10604100/007.

-Zeybek, I, “Modern Yaşamın Göstergelerinden Yüksek Binalarda Renk-Işık Faktörü ve İletişimsel Boyut”,  The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. October 2014, Volume 4-Issue 4. ISSN 2146-5193. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor)  (Online Journal DOI Number: 10.7456/10404100/003 )

-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

-Tunali B. S., “Trafik Kazalarından Korunma Kampanyalarının “Korunma Motivasyonu Teorisi ”ne Göre İncelenmesi” 4. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, Ekim 2016

-Çelik, M. , “Reklam Alanı Olarak Sosyal Medyanın Kurumlara Faydaları” 4. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 25-27 Ekim 2016.

-Küçükerdoğan, R., Zeybek, I., “Voir, Percevoir et Persuader : La Spatialité et la Réalité dans les publicités des bâtiments à travers les signes, « IS IT REAL ? »,  Uluslararası Göstergebilim Kongresi, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara , 8-11 Ekim 2014.

 

-Kitaplar

-Yıldız, Ö.E, “Reklam ve İkna”, 1. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2015, 194 sayfa. ISBN: 978-605-4613-94-6.

-Kitap/Kitap İçinde Bölüm:

-Zeybek, I., "Çağın Vebası: Sosyal Medya Bağımlılığı" Sosyal Medya Araştırmaları (Yayınlanma Aşamasında)

-Küçükerdoğan, R., “Gerçek Güzellik” ya da “Gerçek Yalanlar” Reklamlar Aracılığıyla Tüketilen “Güzellik” ve Göstergeler”, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Yazınsaldan Görsele Anlam Arayışı,  ed.Ahmet Güneş, Konya, Literatürk Yayınları, Mayıs 2014, ss:48-70.

-Küçükerdoğan, R., “Olimpiyatlar ve Kent Göstergeleri; İstanbul 2020 Tanıtım Filmi, Kültürel Göstergeler ve Anlam Aktarımı”, Türkiye’de Spor ve Medya, ed.Volkan Ekin, İstanbul, Köprü Kitapları, 2014, ss:264-287.7

-Zeybek, I, “Reklamlarda Mutluluğa Davet Var!”, (Bölüm Yazarlığı) in Güneş, A., İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Konya, Literatürk Academia Yayınları, ISBN: 978-605-337-024-6, 2014, ss:.71-87.

-Zeybek, I, “Spor Medyası ve Lüks”, (Bölüm Yazarlığı) in Ekin, V. Türkiye’de Spor ve Medya, İstanbul, Köprü Yayınları, ISBN: 978-605-63784-4-7, 2014, ss:165-180.

-Yıldız ,Öykü Ezgi., “Toplumsal İletişimde Spor,  Medya ve Reklam”, Editör: Volkan Ekin, “Türkiye’de Spor ve Medya”, Köprü Kitapları,1. Baskı, ISBN: 978-605-63784-4-7, Makale, 2014, ss:225-263.

-Yıldız, Öykü Ezgi., “Dün, Bugün, Gelecek: Reklamlarda Nostaljik İmgeler”, Editör: Güzin Ilıcak Aydınalp,“İmaj Üretimi”, Nobel Yayınları, 1. Baskı, ISBN: 978-605-133-782-1, Makale, 2014, ss:127-153.

Uzaktan Eğitimde Yayınlanmış Ders Notu Yazarlığı:

- Küçükerdoğan, R., Kurt, G.,“Reklam Kampanyası ve Kurumsal Hedefler”, (Bölüm Yazarlığı) in Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Dersi, 2014.

- Küçükerdoğan, R., Küçük, B., “Reklam Kampanyalarında Planlama ve Ortamlar”, (Bölüm Yazarlığı) in Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Dersi, 2014.

- Küçükerdoğan, R., Kahyaoğlu, İ., “Reklam Mesajlarında Duyusal Pazarlama ve Reklam Stratejileri”, (Bölüm Yazarlığı) in Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Dersi, 2014.

- Küçükerdoğan, R., Kahyaoğlu, İ., “Reklam Mesajlarında Algı, Bilişsel Süreçler ve Cinselliğin Kullanımı”, (Bölüm Yazarlığı) in Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Dersi, 2014.

- Zeybek, I, “Reklam Tanımları ve Reklamcılığın Sınıflandırılması”, (Bölüm Yazarlığı) in Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Dersi, 2014.

-Zeybek, I, Kürkçü, D.D., “Reklam Kampanyalarında Sosyal Sorumluluk ve Etik”, (Bölüm Yazarlığı) in Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Dersi, 2014.

-Zeybek, I, Çedikçi, T., “Reklam Kampanlarında Araştırma”, (Bölüm Yazarlığı) in Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları Dersi, 2014.

Ulusal Dergide Yayınlanan Makale

-Küçükerdoğan, R., “İkonik Markalar”, BrandMap Dergisi, Sayı 11, İş Dünyası Bilgi Paylaşım Platformu, Aralık 2016. s.94.

-Zeybek, I. “Reklamlarda Star Yüzü Savaşları”, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Nisan 2016, s.17.

-Zeybek, I. “Sosyal Medya Karnesi: 24 Saat Online”, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Şubat 2015, s.17.

-Zeybek, I. “Statü Göstergeleri ve Akıllı Telefonlar”, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ağustos 2015, s.17.

-Küçükerdoğan, R. ve Zeybek, I.“Görmek, Algılamak ve İkna Etmek: Reklamlarda Göstergeler Aracılığıyla Aktarılan Mekânsal Tasarım ve “Gerçeklik”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 65, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mayıs-Haziran  2015. ss:30-37.

- Küçükerdoğan, R., Zeybek, I, Türk Markalarında Renk Kullanımı ve Anlam, İstanbul, The Brand Age Dergisi,  Şubat 2014, ss: 65-70.

-Zeybek, I. “Sosyal Medya: 24 Saat Online”, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 13 Şubat 2015, s.17.

-Küçükerdoğan, R., “Yeni Yılda Yeni Türkiye”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 63, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Ocak-Şubat  2014. ss:58-61.

Küçükerdoğan, R., “Değişik Kültürler ve Markalar”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 62, Grafik Tasarımı Ltd. Yay. Kasım – Aralık 2014. ss:24-27.

-Küçükerdoğan, R., “Lüksün Dili Var mı? Lüks Markalar ve Grafiksel Anlam Aktarımı”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 61, Grafik Tasarımı Ltd. Yay. Eylül-Ekim 2014. ss:30-33.

-Küçükerdoğan, R., Kahyaoğlu, İ., “Sizin Halınız da Uçuyor mu? Halı ve Kilimde Motiflerin Dili”, Grafik Tasarım Dergisi, Temmuz-Ağustos 2014, Sayı:60, ss:20-24.

-Küçükerdoğan, R., Kahyaoğlu, İ., “Kadına Özgü Simgeler ve Anlamları”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 58, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mart-Nisan  2014. ss:36-40.

-Küçükerdoğan, R., Kahyaoğlu, İ., “Simgeler Evrensel Olabilir mi? Evrensel Simgeler ve Anlamları”,  Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 57, Grafik Tasarımı Ltd. Yay. Ocak-Şubat 2014. ss:72-78.

-Küçükerdoğan, R., Zeybek, I., “Türk Markalarında Renk Kullanımı ve Anlam” The Brand Age Dergisi, Sayı 61, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Şubat 2014, ss:65-70.

-Küçükerdoğan, R., Zeybek, I, Türk Markalarında Renk Kullanımı ve Anlam”, İstanbul, The Brand Age Dergisi,  Şubat 2014, ss: 65-70.

-Zeybek, I, Sosyal Medya Karnesi: 24 Saat Online”, İstanbul, Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Dergisi,  13 Şubat 2015, s.17.

-Zeybek, I, Lüks Markalarla Yaşamak”, İstanbul, Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Dergisi,  30 Ekim 2014, s.13.


Son Güncellenme Tarihi
2017-06-09 16:37:18