border=  border=
Araştırma ve Bilimsel Yayınlar

2016

Gökçe Parsehyan, Beste (2016) Sanat Organizasyonlarının Sponsorluğu ve İstanbul Bienali, Yıldız Journal of Art and Design, 3(1), 14-25.

Gökçe Parsehyan, Beste (2016) Kültür Endüstrisi ve Müzeler, İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi Bilimdalı Kültür Endüstrisi ve Yeni Sergiler Konferansı.

Ümit, Nazlı Miraç, Kukla (The Marionette, author unknown in Mecmua-i Ebuzziya issue 36, 1882) Art- Sanat Journal, Istanbul University, 2016, Issue: 6, p. 221-227

Ümit, Nazlı Miraç, Zeliha Osman’dan iki kısa mektep temsili: “Şekerli Çörek” ve “Hırsız Var” (Two Educational Theatre Plays by Zeliha Osman, 1925)Yeni Tiyatro Journal May, 2016 

Ümit, Nazlı Miraç, Karagöz Ingiltere’de (Karagöz in England, author unknown) Art- Sanat Journal, Istanbul University, 2016, Issue: 5, p. 205-216

Ümit, Nazlı Miraç, History of Karagöz in Turkish Press (1900-1930),  (Türk Basınında Karagöz Tarihi )Art-Sanat Journal Issue: 5 p. 205-216:

Bursali Mehmet Tahi̇rHayal - Karagöz. 4 Kanuni̇ Evvel 1324 Sirat-i Müstaki̇m Ci̇lt I Sayı: 17, 266-267

 Fuad refik,Türklerin En Eski Eğlencesi Karagöz, Yeni Kitap Dergisi No:4 Ağustos 1927

 (Author Unknown) Eski̇ Türkleri̇n Eğlenceleri̇nden:  Karagöz ve Hayatı. Büyük Gazete, 23 Şubat 1928, Numara: 70

2015

Ümit, Nazlı (2015) Oriental Influences on Commedia dell’Arte (Enrico Fulchignoni), Art-Sanat Journal, Sayı:4

Ümit, Nazlı (2015) Il teatro italiano e turco: Ineractions between Commedia dell’Arte and Orta Oyunu, 15th International Congress of Turkish Art, Universita Degli Studi di Napoli, L’Orientale.

2014

ÜSTÜNİPEK Şeyda, ÜSTÜNİPEK Mehmet (2014).  "Âmin Alayı ve Resimlerde Ele Alınışı".  İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Art- Sanat Dergisi, 1(1), 35-45.

Gokce Beste, Guney Salih, Katrinli Alev (2014).  Does Doctors' Perception of Hospital Leadership Style and Organizational Culture Influence Their Organizational Commitment?.  Social Behavior and Personality: an international journal, 42(9), 1549-1561.

GÖKÇE BESTE (2014).  MÜZELERİN YÖNETİM ANLAYIŞINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER.  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 217-227.

GÖKÇE BESTE (2014).  THE PLACE AND IMPORTANCE OF AN ART MARKET IN THE ECONOMY OF A COUNTRY.  Ninth International Conference on the Arts in Society

GÖKÇE BESTE (2014).  KÜRESEL MÜZE ZİNCİRLERİNİN YÖNETİM YAPISI.  MÜZELERDE YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI (sözlü bildiri)

Ümit, Nazlı (2014) Çadırlardan Saraylara, Türk Tiyatrosunun Sahneleri, Art-Sanat Journal, Sayı:1

Ümit, Nazlı (2014) Minyatürlerde Gösteri Sanatları: Nakkaş Osman’ın Tasvirleriyle Onaltıncı Yüzyıldan Örnekler, Art-Sanat Journal, Sayı:2

Ümit, Nazlı (2014) Bizde Temaşa Sanatı (Celal Esad Arseven), [Hayât Mecmuası, C. I, S. 17, Ankara, 24 Mart 1927, s. 335-336] , Art-Sanat Journal, Sayı:1

Ümit, Nazlı (2014) Bugünkü Sahne (Celal Esad Arseven), [ Hayat Mecmuası, C.I, S. 19, Ankara, 7 Nisan 1927, s. 369-371], Art-Sanat Journal, Sayı:2

Ümit, Nazlı (2014), Türk Sanatında Tezyinat (Celal Esad Arseven), [Hayât Mecmuası, C. I, S. 20, Ankara, Nisan 1927, s. 389-394], Art-Sanat Journal, Sayı:2

Ümit, Nazlı (2014)  Araf, W. B. Yeats, Yeni Tiyatro Dergisi, Nisan/2014

Ümit, Nazlı (2014) Teselli, Selami İzzet Sedes, Ankara Üniversitesi DTFC Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Sayı:36, 2014

Ümit, Nazlı (2014) An Imperial Stage: Performing Arts at the Hippodrome of Constantinople, International Conference on Dramatic Architectures, ESAP (Escola Superior Artistica do Porto)


Son Güncellenme Tarihi
2016-09-22 13:26:40