border= border=
Araştırma ve Bilimsel Yayınlar

Fakültemiz / Meslek Yüksek Okulumuz Öğretim Elemanlarınca 2011-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yapılan Bilimsel Etkinlikler

 

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  (SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makalelerin belirtilmesi)
 • Yıldıran, A.,(2012), “Aniconism Unheaded, Sanctions of Islam Against Art’’, Contemporary dilemmas of visuality, AISV 2012, 10th Congress of the AISV- IAVS, International  Association for Visual Semiotics, Buenos Aires, Argentina.
 • Taş Öz, P., (2012), “Pelikülden Dijitale Sinemada Seyir Kültürü ve Seyircinin Değişen Konumu” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC April 2012 Volume 2 Issue 2, ss. 65-73.
 • Küçükerdoğan, B. & Yengin, D., (2012), “Ethics in New Media: Bobiler.org” International Congress on Visual Culture-VISUALIST2012, Visualist2012 Proceedidngs Book, Bologna (Italy): Medimond. ISBN: 978-88-7587-647-0, s.2-7. (Indexed in Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters-ISI)
 • Yengin, D. & Sütçü, C., (2011), “Digital Game as a New Media and Digital Game Playing Habits of Youngsters in Turkey” Journalism and Mass Communication, U.S.A David Publishing, Volume 1 Number 2, ISSN 2160-6579, s.88-97. (EBSCO,CEPS, VIP Corporation, Ulrich’s Periodical Directory, ProQuest/CSA Social Science Collection, Cabell’s Direction, Summon Serials Solutions, Chinese Scientific Journals Database, American Federal Computer Library Center-OCLC)
 • Kaya, Dilek Mutlu & Koçer, Zeynep,. 2012. “A different Story of Secularism: The Censorship of Religion in Turkish Films of the Sixties and Early Seventies,” European Journal of Cultural Studies. 15 (1): 70-88.
 • Yengin, Deniz. “The Attitude of Students Towards Social Sciences in Undergraduate Studies: A Sample for the Communication Theory Course” International Journal on New Trends in Education and Their Implications-IJONTE, July 2011, Volume 2 Number 3, ISSN 1309-6249, s.29-35.
 • Yengin, Deniz & Ekim, Berna,Vernacular Creativity and New Media: iStockphoto” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, July 2011, Volume 1 Issue 1, ISSN 2146-5193, s.51-57. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Numarası: 10.7456/10101100/007)
 • Ömür Kınay,Küreselleşme ve Küresel Markalaşma: Yerellik ve Kültürel Göstergeler Bağlamında ‘Pringles Kebap’ Örneği” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2013, Volume 3 Issue 2, ISSN 2146-5193, s.12-20. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Numarası: 10.7456/10302100/002).
 • Ömür Kınay, “Tüketim Olgusunun Sinemada Kullanımı ve Fight Club Filminin İncelenmesi” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2014, Volume 4 Issue 2, ISSN 2146-5193, s.92-104. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Numarası: 10.7456/10402100).
 • Ormanlı, O.Küreselleşme ve Yerellik Bağlamında Günümüz Türk Sineması”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2013, Volume 3 Issue 2, s.21-28. (ISSN 2146-5193)
 • Ormanlı, O.Sinemada Edebiyat Uyarlamaları ve Göstergeler: Muhteşem Gatsby (2013) Filmi Örneği”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2014, Volume 4 Issue 2, s.85-91. (ISSN 2146-5193)

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

 • Taş Öz, P.,(2012), “Film Tasarımında Ses, Anlatı ve Öznellik İlişkisi: ‘Üç Maymun’ Örneği”, Uluslararası Sanat Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, Antalya, Türkiye.
 • Ormanlı, O., (2012), “A Brief Analysis of Todays Turkish Cinema Industry”, 10. Annual International Conference on Communication and Mass Media, Atina, Yunanistan.
 • Zengin, İ., Zengin, M. O., (2012), “The Reflections of New Technologies on Film Format And Visual Style: The PSYCHO Case Within The Context of Intensified Continuity Editing”, MEDİMOND Visualist 2012 Congress Proceedings Book, Bologna, İtalya.
 • Zengin, M. O.,  Zengin, İ., (2012) “The Determinants of The Private Life on Social Networks: A Research About Facebook Users in Istanbul”, 10. International Symposium Communication in The Millennium, İstanbul, Türkiye.
 • Yengin, Deniz. “Ağ Toplumu ve Gözetim Olgusu: Foursquare Örneği” International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges-IICS2012, İzmir, June 2012, IICS Proceedings Book, s.2341-2348 (ISSN 978-605-86867-0-0)
 • Yengin, DenizDigital Game as a New Media and Use of Digital Game in Education” 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN11 Conference Proceedings Book, Barcelona, July 2011, s.192-196.
 • Yengin, Deniz,The Attitude of Students Towards Social Sciences in Undergraduate Studies: A Sample for the Communication Theory Course” 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 2011 Proceedings Book, Antalya, April 2011, s.185-190.
 • Yengin, Deniz & Sütçü, CemUse of New Media Tools in Education: iPad Model” 11th International Educational Technology Conference, Istanbul Üniversitesi, IETC 2011 Proceeding Book (Volume I), İstanbul, May 2011, s.1246-1255.
 • Ormanlı, O.Yeraltı Filminde İletişimsizlik ve Yabancılaşma”, International Symposium on Language and Communication:Exploring Novelties, İzmir, June 2013, IICS Proceedings Book, s.1803-1809 (ISBN 978-605-86159-5-3).

 

3.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri özetleri kitabında basılan bildiriler

 

 • Yıldıran, A.,(2012), “Aniconism Unheaded, Sanctions of Islam Against Art’’, Contemporary dilemmas of visuality, AISV 2012, 10th Congress of the AISV- IAVS, International  Association for Visual Semiotics, Buenos Aires, Argentina.
 • Ormanlı, O., (2012),  “Dijitalleşme ve Türk Sineması”, Visualist 2012, İstanbul, Türkiye.
 • Ormanlı, O., (2012), “Bir Zamanlar Anadolu Filminde Erkeklik Temsilleri”, International Symposium on Communciation and Language, İzmir, Türkiye.
 • Koçer, Zeynep,Haziran, 2014, Milano, İtalya, “The Evolution of Turkish Media Industries from the 1960s to the Present: A Socio-economic Analysis.”  Creative Energies, Creative Industries. NECS: European Network for Cinema and Media Studies
 • Koçer, Zeynep,Mart, 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti, “Shifting Gender Definitions in Turkey through Yılmaz Güney’s Star Image.”  Celebrity Exploring Issues. Interdisciplinary. Net.
 • Akova, Duygu Nazlı, (2015) An analysis of aestheticizing the ugly and the pornographic in contemporary art: Jan Saudek’s Approach to Photography”, Provocation as Art: Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Cinema and Visual Culture, Babeş-Bolyai University, Cluj, Romania.
 • Erensoy, Şirin, (2015), “Rethinking Pornography within the Context of the French New Extremity: The case of Baise-Moi” Provocation as Art: Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, Babeş-Bolyai University, Cluj, Romania.
 • Akova, Duygu Nazlı, (2016), “Appropriation in the Art of Photography in Postmodern Age”, Postcolonialism, Postcommunism and Postmodernism International Interdisciplinary Conference, University of Gdansk, Krakow, Poland.
 • Göztepe, M. O., (2016), “Journey to the East: Discovering the Minority Identity in Turkish Cinema”, Postcolonialism, Postcommunism, Postmodernism International Interdisciplinary Conference, University of Gdansk, Krakow, Poland.
 • Erverdi, Z., (2016), “Reconstructing Orientalism: A Critical Analysis of Mustang (Ergüven,2015)”, Postcolonialism, Postcommunism, Postmodernism, International Interdisciplinary Conference, University of Gdansk, Krakow, Poland.
 • Erensoy, Şirin, (2016), “Surviving Censorship: The Rise of Citizen Journalism during the Gezi Park Protests”, NECS European Network for Cinema and Media Studies ,Potsdam, Germany.
 • Erensoy, Şirin, (2016), “In the Pursuit of Desire: The Films of Catherine Breillat” Sex and Cinema: A Film Studies Conference, Kent Üniversitesi, Canterybury, England.

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 • Taş Öz, P., (2012), “Sinemasal Anlatıda Anlatıcının Konumu ve Önemi”, T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Marmara İletişim Dergisi, Sayı 19, Ocak 2012, ss.78-92.
 • Yengin, D. & Küçükerdoğan, B. (2011) “Evaluation of the Use of E-Government Application in Turkey as an E-Transformation Project” İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Numara: 7, İstanbul,  ss:91-106.
 • Kınay, Ö., 2016, “Bedensel Engellilerin Kamusal Alanda Ulaşılabilirliği:Engelsiz Dünya Mobil Uygulamasının Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak İncelenmesi” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, April 2016, Volume 6 Issue 2,   ISSN:2146-5193  s.168-180. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor) (DOI Numarası: 10.7456/10602100/011).

 

 1. Diğer ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

 

 • Küçükerdoğan, B. (Erensoy, Ş. İle),”Kurgu’nun Tarihsel Gelişimi”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 145. Sayı - 17.03.2012.
 • Kınay, Ö., 2015, “Şehrin Kırışıklıkları : İstanbul”, Kültür Atölyesi (İKÜ-STF) Dergisi, Sayı 3, Eylül 2015, s:72-75.
 • Kınay, Ömür, Merve Çelik, 2017, “Instagram’da Gezgin Bir Kadın: Bahar Akıncı”, Kültür Atölyesi (İKÜ-STF) Dergisi, Sayı 5, Güz 2017, s:98-103.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri özetleri kitabında basılan bildiriler

 

 • Taş Öz, P., (2011), “Sinemasal Anlatının Yapılandırılmasında Sinema Dilinin Önemi: ‘Vavien’ Örneği”, Mantık, Matematik ve Felsefe IX. Ulusal Sempozyumu, İzmir-Türkiye. (Tam metin olarak basıldı)
 • Yengin, D. “Ağ Toplumu ve Gözetim Olgusu: Foursquare Örneği” International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges-IICS2012, June 2012, IICS Proceedings Book, s.2341-2348 (ISSN 978-605-86867-0-0)
 • Ormanlı,O.,(2012), “Kanun Benim Filminde İstanbul ve Bellek”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XIII, İstanbul, Türkiye.
 • Satır Akdağ, Dide, “Kent ve Palimpsest” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, “İkinci Uluslararası Felsefe Kongresi” 11-13 Ekim 2012, Bursa- Türkiye.
 • Satır Akdağ, Dide, “Kurumsal Kimlik Tasarımının Dijitalleşmesi Sürecinde Kimlik sorunsalı ve Sürdürülebilirlilik, VISUALIST 2012: Görsel Kültür Kongresi: İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme, 7-8 Mart 2012 , İstanbul, Türkiye
 • Ormanlı, O.Türkiye’de IPTV Yayıncılığında Yerli İçerik Kullanımı”, Yeni Medya Çalışmaları 1.Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Mayıs 2013, s.307-316.

 

 1. Kitaplar

 

 • Yengin, D. Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayınları, ISBN: 978-605-377-726-7, 2012. (Doktora Tezi)
 • Yengin, D. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları, ISBN: 978-605-550-060-3, 2012.
 • Yengin, D. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları, ISBN: 978-605-4993-21-5, 2.Baskı, 2014.
 • Ormanlı, O.Feyzi Tuna: Yönetmenin Yolculuğu”, İstanbul: Kriter Yayınları, 2014.

 

 1. Kitapta bölümler

 

 • Taş Öz, P., (2012), “Yeni Medya Ve…”, “Yeni Medya ve Temel Pratikleriyle Yeni Türk Sineması”, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 978-975-8612-68-0.
 • Küçükerdoğan, B., “Yeni Medya Ve Radyonun Geleceği: Digital Radio Mondial (Drm)” ed. Deniz Yengin, Yeni Medya Ve... İstanbul, Anahtar Kitaplar, 2012, ss:60-73.
 • Ormanlı, O., (2012), “Yeni Medya ve...”, “Yeni Medya ve Türk Sineması”, Anahtar Kitaplar, İstanbul, ISBN 978-975-8612-68-0.
 • Ormanlı, O., (2012),“Her Şeye Rağmen Doksanlı Yıllar Türk Sineması”, “Karartma Geceleri”, 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Yayını, ISBN:978-605-5366-17-9.
 • Koçer, Zeynep ,2011. “Importance of Participatory Culture in the Age of Media Convergence”, İçinde. (eds.). Treske, A., Önen, U., Büyüm, B., Değim, I. A. Image, Time, Motion: New Media Critique from Turkey. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 104-109.
 • Deniz Yengin ve Ömür Kınay, “Kitle Kültürü Örneği Olarak Çarşı”, Volkan Ekin (Ed.), Türkiye’de Spor ve Medya. İstanbul: Köprü Yayınları, 2014, s.55-71.
 • Deniz Yengin, “Dijital Oyunlar ve Şiddet”, Aysel Aziz ve Suat Sungur (Ed.), İletişim Ve... İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2014, s.317-340.
 • Bülent Küçükerdoğan ve Deniz Yengin,Sergei Mikhailovich Eisenstein”, Zeynep Özarslan (Ed.), Sinema Kuramları I. İstanbul: Su Yayınları, 2013, s.107-130.
 • Deniz Yengin,Yeni Medyaya Eleştirel Bakış”, Deniz Yengin (Ed.), Yeni Medya ve. İstanbul: Anahtar Yayınları, 2012, s.123-133.
 • Deniz Yengin,Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu: Whatsapp Uygulaması Örneği”, Tolga Kara (Ed.), Sosyal Medya / Akademi. İstanbul: Beta Yayınevi, 2012, s.345-364.
 • Deniz Yengin ve Ömür Kınay (2013), “Kitle Kültürü Örneği Olarak Çarşı”, Volkan Ekin (Ed.), Türkiye’de Spor ve Medya. İstanbul: Köprü Yayınları, 2014, s.55-71.
 • Ömür Kınay, (2013) “İletişimde Piktogram Kullanımının Önemi ve Bedensel Engelli Piktogramına İlişkin Uygulamalar”, Ruken Özgül (Ed.), İletişim Ve... İstanbul: Es Yayınları, 2013, s.207-240.
 • Ormanlı, O. “Türk Sineması ve Futbol İlişkisi: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar Örneği”, Volkan Ekin (ed.), Türkiye’de Spor ve Medya, İstanbul: Köprü, 2014, s.206-224.
 • Yenğin,D.& Kınay,Ö., 2015, “Yeni Medyada Boş Zamanın Dönüşümü:Tıkınmalı İzleme” , “SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI” Editör: Deniz Yengin - Paloma Yayıncılık/2015, s:211-258.
 •  Kınay, Ö., 2015, “Sosyal Medyada Grafitinin İleti Aracı olarak İncelenmesi” , “SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI” Editör: Deniz Yengin - Paloma Yayıncılık, s:411-434.

 

 1. Teknik Raporlar

 

 1. Tertiplenen bilimsel toplantılar

 

 • Küçükerdoğan, B., 07.03.2012-09.03.2012 – Visualist 2012 Uluslararası Görsel Kültür Kongresi Bilimsel Komite Üyesi.
 • Zengin, İ., 7 - 9 Mart 2012, “Visualist 2012 Uluslararası Görsel Kültür Kongresi”, İstanbul, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi.

 

 1. Projeler
 • Taş Öz, P., Sinan Binay, Temmuz 2011-Ekim 2012, “Halkın Portakalı Kısa Film Atölyesi”, 48. Uluslar arası Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen projede proje yürütücüsü.
 • Taş Öz, P., T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12-16 Temmuz 2012, “Lider Gençlik Kampları”, proje yürütücüsü.
 • Taş Öz, P., Ferhat Özgür, 16.01.2012-15.02.2012, “Serbest Bölge”, Karma Sergi, “Bu Bir Oyun Değilidir” başlıklı enstalasyon eser sahibi.
 • Küçükerdoğan, B., Proje Başkanı, Şubat - Mart 2011. “Başarılı Komşum II ” Projesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve ADU (Akademija Dramske Umjetnosti - Hırvatistan) Ortak Belgesel Projesi
 • Satır Akdağ, Dide, İKSV Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali, 2012, Kusurluluk Konulu Proje Koordinatörü
 • Satır Akdağ, Dide, İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 2.Ulusal Öğrenci Yarışması, 2012.
 • Satır Akdağ, Dide, UNCHR: Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü II.Güzel Sanatlar Projesi, Proje Danışmanı, 2012, Mültecilere Destek
 • Satır Akdağ, Dide, MEKAN2012, İç Mimarlık Öğrenci Yarışması, 2012, Proje Danışmanı.
 • Satır Akdağ, Dide, Kayseri İç Kale Yenileme Projesi, 2011-…, Grafik Tasarım Danışmanı
 • Satır Akdağ, Dide, Kayseri Müzesi Yenileme Projesi - Proje Grafik Tasarım Danışmanı, 2012-2013.
 • Satır Akdağ, Dide,  “Unity 3D” Çetin Tüker Atölyesi, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü  MAC Laboratuarı, 12.06.2013.
 • Erensoy, Şirin, “Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler” isimli belgesel orta metraj filminin yapım koordinatörlüğü ve çevirmeni: Matera (İtalya) ve Mardin (Türkiye), Temmuz-Ağustos 2016.
 • Erensoy, Şirin, Aalto Üniversitesi (Finlandiya) ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği ile yapılmış, “Names” isimli deneysel filminin prodüksiyon koordinatörlüğü, İstanbul (Türkiye), Mayıs   2016.

 

12.Kitap Editörlüğü

 

 • Yengin, D. (Ed.) Yeni Medya ve. İstanbul: Anahtar Yayınları, ISBN: 978-975-8612-68-0, 2012.
 • Yengin, D. ve Zeybek, I. (Ed.) VISUALIST2012 Bildiri Kitapçığı (2 cilt). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-605-4233-76-2, 2012.
 • Küçükerdoğan, R., Zeybek, I. ve Yengin, D. (Ed.) VISUALIST2012 Proceedings Book. Italy: Medimond. ISSN: 978-88-7587-647-0, 2012.
 • (Indexed in Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters-ISI, SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH)
 • Küçükerdoğan, R., ve Yengin, D. (Ed.) The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. October 2012, Volume 2-Issue4. ISSN 2146-5193. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor)(Online Journal DOI Number: 10.7456/10204100)
 • Yengin, D. (Ed.)The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC. July 2014, Volume 4-Issue 2. ISSN 2146-5193. (Crossref, Ebschohost, Index Copernicus, Ulrich’s Web, DOAJ, Google Scholar, Asos Index, Turk Education Index, Cıte Factor)(Online Journal DOI Number: 10.7456/10402100)
 • Ormanlı, O. "Sinemanın Tüm Öyküsü", (Ed.) İstanbul:Hayalperest Yayınları, 2014.

 

 

 

13.Sergiler

 

 • Satır Akdağ, Dide, Uluslararası Medya ve Görsel Sanatlar Sergisi, “Kent ve Sanat”, 17-19.06.2013, İzmir.
 • Satır Akdağ, Dide, “Grafik Tasarım Sergisi” İstanbul Gelişim Üniversitesi, 07.05.2013, İstanbul.
 • Akova, Duygu Nazlı, "MADATAC 06 – ‘Digital Politics of Benumbing’, Contemporary Festival of New Media Arts & Advanced Audio Visual Technologies", Video Art Section Finalist, Madrid, Spain, 2014.
 • Akova, Duygu Nazlı,"4th Athens International Digital Film Festival", Video Art Section Finalist, Athens, Greece, 2014.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Genç Yeni Farklı V” - Competition Exhibition - Selected Artist, Gallery Zilberman, İstanbul, Türkiye, 2014.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Siemens Sanat/ Sınırlar Yörüngeler 15-16” - Competition Exhibition - Selected Artist, DEPO, İstanbul, Türkiye, 2014.
 • Akova, Duygu Nazlı, "5th Athens International Digital Film Festival", Video Art Section Finalist, Athens, Greece, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “VIVA  - Valetta International Visual Arts Festival”,  Invited Artist for “Good Walls Make Good Neighbours” Collective Exhibition, Valetta, Malta, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Future and Behind” Exhibition, Selected Artist, Venice, Italy, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “11th International Short Film Festival Detmold”, Official Selection, Detmold, Germany, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Bauhaus / Backup 17th International Kurzfilm Festival”, Selected Artist for Screening Section, Weimar, Germany, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “IVAHM15 International Video Art House Madrid New Media Arts Festival”, Official Selection, Madrid, Spain, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Я- I AM Video Art Exhibition”, Selected Artist, Moscow, Russia, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “FILMIDEO / 10th Annual Film and Video Screenings”, Selected Artist, New Jersey, USA, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Le Festival Traverse Vidéo – Sense of Place, Place for Sense”, Selected Artist, Toulouse, France, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “8th ARES Film & Media Festival”, Selected Artist, Italy, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “VAFA 2016”, Selected Artist, Orient Foundation Amphitheater, Macau, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “The 25th Annual Berkeley Video and Film Festival”, Selected Artist, USA, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Over the Real” – Festival Internazionale di Videoarte, Selected Artist, Viareggio, Italy, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Punto y Raya Festival – Abstract Art in Motion”, Selected Artist for 2016 International Competition, ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie), Karlsruhe, Germany, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “29th Festival Les Instants Vidéo”, Friche la Belle de Mai, Selected Artist, Marseille, France, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “RETHink Art Digital Festival”, Selected Artist, Greece, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “7th Façade Video Festival Plovdiv”, Selected Artist, Plovdiv, Bulgaria, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, BIDEODROMO 2016 International Experimental Film and Video Festival, BilbaoArte Art Production Center, Selected Artist, Bilbao, Spain, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “FUSION / COLLISION / TRANSLATION / ADAPTATION / TRANSITION” – From East to West with Love”, Herbert Art Gallery & Museum, Coventry, UK, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Bauhaus / Backup 18th International Kurzfilm Festival”, Selected Artist for Screening Section, Weimar, Germany, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Ministry of Culture, Contemporary Art Project Awards” Exhibition, CerModern, Ankara, Turkey, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, ISEA 2016, 22nd International Symposium on Electronic Art, “Cultural Revolution”, Selected Artist for Juried Exhibition, Hong Kong, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Experiments in Cinema v11.4 Festival”, Selected Artist, New Mexico, USA, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Le Festival Traverse Vidéo – The Atypical Trouble”, Selected Artist, Toulouse, France, 2016.
 • Akova, Duygu Nazlı, "MADATAC 07 – ‘Art for a Quantum of Time’, Contemporary Festival of New Media Arts & Advanced Audio Visual Technologies", Video Art Section Finalist, Madrid, Spain, 2016. 

 

14.Diğer Çalışmalar

 

 • Satır Akdağ, Dide, “Afişler ve Grafik Tasarım”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Konferans Salonu, 07.05.2013, İstanbul.
 • Satır Akdağ, Dide, KADMER - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tanıtım Projesi, Grafik Tasarımcı, Mart 2013-2012.
 • Ormanlı, O. “Reklamcılık Uygulamalarında Yayın Yapan ve Diğer Ortamlar”, (Ünite 10.)"Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları" (Ders Kitabı), Erzurum:Açıköğretim Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Ormanlı, O. “Reklam Kampanyalarında Profesyonelleşme”, (Ünite 13.), "Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları" (Ders Kitabı)  Erzurum:Açıköğretim Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Akova, Duygu Nazlı, “Tracce Cinematografiche Film Festival”, Official Selection, Rome, Italy, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı, “10. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali”, Official Selection, İstanbul, Türkiye, 2015.
 • Akova, Duygu Nazlı,35. İFSAK Kısa Film Festivali”, Deneysel Kategorisi- Finalist, İstanbul, Türkiye, 2015.
 • Ertürk, Elif, 23. Adana Altın Koza Film Festivali, Akdeniz Ülkeleri Kısa Filmleri Yarışması, Belgesel Seçkisi / Gösterim / 19-25 Eylül 2016, Türkiye/Adana.
 • Ertürk, Elif, Early Bird Öğrenci Film Festivali, Belgesel Seçkisi / Gösterim / 1-6 Kasım 2016, Bulgaristan/Sofya.
 • Ertürk, Elif, 4. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, Belgesel Seçkisi / Gösterim / 10-18 Kasım 2016, Türkiye/İstanbul.
 • Ertürk, Elif,  “Artist 2016 26. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı” / TÜYAP 8. Salon / Gösterim / 12-20 Kasım 2016, Türkiye/İstanbul.
 • Ertürk, Elif, ISFF Festival Cinemaiubit, Belgesel Seçkisi / Gösterim. 7-11 Aralık 2016, Romanya.
 • Ertürk, Elif, 8. Free Net World International Film Festival, Belgesel Seçkisi / Gösterim / 15-17 Aralık 2016, Sırbistan/Niş.
 • Ertürk, Elif, 28. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali, Belgesel Seçkisi / Gösterim / 14-21 Aralık 2016, Türkiye/İstanbul.
 • Ertürk, Elif, The Archaeology Channel International Film Festival, Belgesel Seçkisi / Gösterim / 04-07 Mayıs 2017, Amerika/Eugene, Oregon.
 • Ertürk, Elif, International Film Festival of Nepal, Belgesel Seçkisi / Gösterim / 11-15 Ocak 2017, Nepal, Dharan.

Son Güncellenme Tarihi
2017-05-15 15:25:08