border=  border=
Hakkımızda

Türkiye’de, eğitim ve okul yöneticiliği 1980’lere kadar profesyonel bir meslek olarak görülmemiştir. Uzun yıllardır toplam öğrenci nüfusunun yüzde 3,5 oranını geçmeyen özel okullar dışarıda tutulduğunda ulusal eğitim sistemi idari ve mali anlamda büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimi altındadır (özel okulların da idari ve program denetimi açısından Milli Eğitime tabi olduğu unutulmamalıdır). Milli Eğitim sistemimizde eğitim ve okul yöneticiliği usta-çırak tarzında öğrenilen bir meslek olarak kalmıştır. Son yirmi yıldır bu durum değişmektedir. Artı Türkiye’de eğitim ve okul yöneticiliğini bilimsel bir çalışma alanı olarak kabul eden anlayış yerleşmiştir.

İKÜ Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programı eğitim ve okul yönetimi konusunda çağdaş bilimsel bilgi ve yaklaşımları uygulamayla bütünleştirerek bu alanda donanımlı insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın iki hedef grubundan birincisi özel ve devlet okullarında öğretmenlik yapan ve ileride yöneticilik yapmayı planlayan, ya da hali hazırda yöneticilik yapan ve kendisini eğitim ve okul yönetimi alanında geliştirmek isteyen kişilerdir. Programın ikinci hedef grubunu ileride eğitim ve okul yönetimi alanında akademik kariyer yapmak isteyen bireyler oluşturmaktadır.

Tezli ve tezsiz seçeneklerin olacağı Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programı ülkemizde diğer vakıf ve devlet üniversitelerindeki benzer programlardan çeşitli yönleriyle farklılaşmaktadır. İçinde uygulama ve klinik deneyim olan programda dersler farklı formatlarda işlenecektir. Tartışma ve öğrencinin aktif katılımına dayalı öğretim sürecinde vaka analizleri, simulasyonlar, film ve videolar, drama yaygınlıkla kullanılan öğretim yöntemleri olacaktır. 


Son Güncellenme Tarihi
2014-08-18 15:55:29