border=  border=
Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Narçin Palavan Ünsal
E-Posta : n.palavanunsal@iku.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Elif Damla Arısan
E-Posta : d.arisan@iku.edu.tr
 

Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimleri, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını, evrimini, günümüzde ulaştıkları noktadaki genetik ve biyolojik özelliklerini içerir.

Ancak, bu bilimler hayatın özelliklerini belirlemekle sınırlı değildir, aynı zamanda bu bilim dallarının geliştirdiği gen mühendisliği teknikleri biyoteknolojide yeni bir çağın oluşmasına yol açmıştır. Rekombinant aşı ve ilaçlar, genetik hastalıkların erken tanısı ve tedavisi, gen aktarımı yöntemi ile istenilen özellikler kazandırılmış bitki ve hayvanların elde edilmesi gibi konularda gen mühendisliği uygulamaların kapsamı içine girmektedir.


Amaç

  • Moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış kalifiye elamanların yetiştirilmesi,
  • Özellikle kanser moleküler biyolojisi ve bitki biyoteknolojisi alanlarında araştırmaların yürütülmesi amaçlanmıştır


İş Olanakları 

Devlet Planlama Teşkilatının 5 yıllık kalkınma planlarında, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin kapsamına giren genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, öncelikli alanlar olarak tanımlanmış ve günümüzde bu alanlarda yetişmiş insan gücünün önemine dikkat çekilmiştir.

Türkiye’de ise bugün, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bu konularda temel alt yapı ve güncel bilgilerle donatılmış eleman sayısında önemli bir açık olduğu görülmektedir.

Türkiye, özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha büyük önem kazanacak olan bu konularda, çağın gerisinde kalmamak için bu açığı kapatmak zorundadır.

Bu bağlamda, programdan yukarıda belirtilen niteliklere sahip olarak mezun olacakların bu gün için aşağıda belirtilen sektörlerde istihdam edilmeleri mümkündür. Ancak, hızla değişen koşullar ve yeni ihtiyaçlara bağlı olarak, gelecek yıllarda bunlara yeni istihdam alanlarının eklenmesi de kaçınılmaz olacaktır.

  • Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumlarında bilimsel kariyer
  • Biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç, besin vb. sektörlerde araştırma-geliştirme
  • Sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarında araştırma-geliştirme ve uygulama
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında gerekli alt yapı ve malzemeyi sağlayan ve hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman
  • İlaç sektöründe ürün sorumlusu
  • Eğitim ve pazarlama

Son Güncellenme Tarihi
2015-07-03 15:21:25