border=  border=
Akademik Ders Planı
AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar 
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

 

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL1001 İngiliz Edebiyatı Tarihi I Z 4/0/0 6
ENL1002 İngiliz Kültürü ve Uygarlığı I Z 4/0/0 5
ENL1003 Dinleme/ Konuşma Becerileri Z 3/0/0 5
ENL1004 İleri Okuma / Yazma Z 4/0/0 7
COM1001 Bilgisayara Giriş Z 1/2/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce)   3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca)   3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca)   3/0/0 3
 
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL2001 İngiliz Edebiyatı Tarihi II Z 4/0/0 6
ENL2002 İngiliz Kültürü ve Uygarlığı II Z 4/0/0 5
ENL2003 Popüler Kültür Z 3/0/0 3
ENL2004 Yazılı İletişim Z 4/0/0 7
ENL2005 Edebiyat İncelemelerine Giriş Z 4/0/0 5
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce)   3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca)   3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca)   3/0/0 3
 
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL3001 Araştırma ve Yazım Teknikleri Z 3/0/0 7
ENL3002 Batı Kültürünün Kaynakları Z 3/0/0 4
ENL3003 Dilbilim I Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 11
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENLUYYY kodlu SAD derslerden en az 2 kredi, ENL3YYY kodlu derslerden 6 kredi, ENL0YYY kodlu derslerden 5 kredi seçilir
 
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL4001 Edebiyat Türleri Z 3/0/0 5
ENL4002 Çeviri: İngilizce-Türkçe Z 3/0/0 6
ENL4003 Dilbilim II Z 3/0/0 5
ENL4004 Retorik ve Tartışma Teknikleri Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 6
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENLUYYY kodlu SAD derslerden en az 2 kredi, ENL4YYY kodlu derslerden 6 kredi, ENL0YYY kodlu derslerden 5 kredi seçilir
 
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL5001 Shakespeare I Z 4/0/0 6
ENL5002 Çeviri: Türkçe-İngilizce Z 3/0/0 7
ENL5003 Edebiyat Eleştirisi Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENL5YYY kodlu derslerden 6 kredi, ENL0YYY kodlu derslerden 5 kredi seçilir
 
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL6001 Shakespeare II Z 4/0/0 6
ENL6002 Kültürel Araştırmalar Z 3/0/0 6
ENL6003 Edebiyat Kuramları Z 3/0/0 7
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENL6YYY kodlu derslerden 6 kredi, ENL0YYY kodlu derslerden 5 kredi seçilir
 
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL7001 Modern Edebiyat Z 3/0/0 6
ENL7002 Küresel Kültür ve İngiliz Dili Z 3/0/0 6
ENL7003 Uygulamalı Kuram Z 3/0/0 8
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :ENL0YYY kodlu derslerden 10 kredi seçilir
 
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL8001 Postmodern Edebiyat Z 3/0/0 6
ENL8003 Edebiyatta ve Sinemada Anlatı Z 3/0/0 6
ENL8004 Bitirme Projesi Z 0/6/0 8
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 30
Not : ENL0YYY kodlu derslerden 10 kredi seçilir
 
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
ENL0500 Klasik Trajedi SA 3/0/0

5

ENL0501 Edebiyat ve Sinema SA 3/0/0 5
ENL0502 Mitoloji SA 3/0/0 5
ENL0503 Modern ve Çağdaş Tiyatro SA 3/0/0 5
ENL0504 Modern ve Çağdaş Şiir SA 3/0/0 5
ENL0505 Amerikan Tiyatrosu SA 3/0/0 5
ENL0506 Gotik Gelenek SA 3/0/0 5
ENL0507 Öz Yaşam Öyküleri SA 3/0/0 5
ENL0508 Dil ve Kültür SA 3/0/0 5
ENL0509 Üstkurmaca Metinleri SA 3/0/0 5
ENL0510 Kadın Yazarlar SA 3/0/0 5
ENL0511 Suç Edebiyatı SA 3/0/0 5
ENL0512 Mizah ve Hiciv SA 3/0/0 5
ENL0513 Yaratıcı yazarlık Atölyesi SA 3/0/0 5
ENL0514 Öykü Tasarımı SA 3/0/0 5
ENL0515 Amerikan Edebiyatından Seçilmiş Konular SA 3/0/0 5
ENL0516 Avrupa Romanı SA 3/0/0 5
ENL0517 Postkoloniyal Okumalar SA 3/0/0 5
ENL0518 Edebiyatta Mitoloji SA 3/0/0 5
ENL0519 Milton'dan Seçmeler SA 3/0/0 5
ENL0520 Utopyalardan Distopyalara SA 3/0/0 5
ENL0521 Çeviride Özel Konular SA 3/0/0 5
ENL0522 Sahne Ve Edebiyat SA 3/0/0 5
ENL3501 Canavardan Hainlere Kötü Karakterler SA 3/0/0 6
ENL3502 Rönesans Tiyatrosu ve Ortaçağ’daki Kökleri SA 3/0/0 6
ENL3503 Ortaçağ ve Rönesans’ta Aşk SA 3/0/0 6
ENL4501 Aydınlanma Dönemi Edebiyatında Güncel Konular SA 3/0/0 6
ENL4502 İngiliz Romanının Doğuşu SA 3/0/0 6
ENL5501 Romantik Kahraman SA 3/0/0 6
ENL5502 Romantizm Biçimleri SA 3/0/0 6
ENL5503 Romantizm: Umutsuzluk ve Teselli SA 3/0/0 6
ENL6501 Viktorya Dönemi Edebiyatında Gerçeklik ve Düşsellik SA 3/0/0 6
ENL6502 Viktorya Dönemi'nde Roman SA 3/0/0 6

ENL6503

Viktorya Dönemi'nde Kadın Kahramanlar SA 3/0/0

6

 
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Z/SA/SAD T/U/L AKTS
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
ISLU 0003İŞL KARİYER GELİŞTİRME PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU 0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/2/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0001 Güzel Sanatlar I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 Güzel Sanatlar II SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
YDD0001 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI3001 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI4001 İngilizce IV SAD 3/0/0 3

Son Güncellenme Tarihi
2018-01-23 11:10:52