border=  border=
Hakkımızda

Üniversite Anlayışımız (vizyonumuz)


İstanbul Kültür Üniverisitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak vizyonumuz, günümüzün gereksinimleri doğrultusunda gelişen ve çeşitlenen bilişim sistemlerini tasarlayıp gerçekleştiren, üstün nitelikli ve sosyal sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir bölüm olmaktır.

 

Misyonumuz

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak misyonumuz ise, öğrencilerin mesleklerinde başarılı olmalarını ve sürekli gelişimlerini sağlayacak, temel bilim ve teknoloji birleşimi dengelenmiş güncel öğrenim programları sunarak, öğrencilerin çözümleme ve matematiksel anlatım yeteneklerini arttıran; tasarım, başarım ölçümü, değerlendirme süreçlerinde analitik ve model geliştirme araçlarını kullanma becerilerini geliştiren, öğrencilere gerçekçi tasarım ve uygulama projeleri yaptırarak, iş yaşamlarının başlangıcında karşılaşmaları beklenen konu ve sorunlarla ilgili deneyim kazandıran, teknik çözümlerin toplumsal, ekonomik boyutlarını algılayabilmek ve sonuçlarını kestirebilmek üzere gerekli kültürel ve sosyal birikimi sağlayarak, bu alanlardaki duyarlılığı arttıran, disiplinlerarası projelerin geliştirildiği, diğer meslek gruplarıyla ortak çalışmaların yapıldığı fırsatlar yaratan, öğrencilerin sözel ve yazılı anlatım becerilerini geliştirerek, iletişim yeteneklerini arttırıcı etkinlikler düzenleyen bir eğitim vermek ve en önemlisi mesleğini seven bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Görevimiz
İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün ana görevi: günümüzün gereksinimleri doğrultusunda gelişen ve çeşitlenen bilişim sistemlerini tasarlayıp gerçekleştiren, üstün nitelikli ve sosyal sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmektir. 
 

Program Eğitim Amaçları

İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak eğitim amaçlarımız aşağıda sıralanmaktadır:
  • İlk olarak, lisans ve lisansüstü eğitim programları ile bilgisayar mühendisliği bölümü, modern toplumun karmaşık teknolojik sorunlarına çözüm sunmak için gerekli temel ilkeleri sağlayarak okul sonrası yaşam için gerekli alt yapının oluşturulmasında öğrencileri bilimsel ve uygulamalı olarak hazırlamaktır.
  •  İkinci olarak, araştırma ve profesyonel faaliyet beklentileri olan bu bölümde, farklı alanlarla işbirliği yaparak toplum ihtiyaçlarına çözüm olabilecek teorik veya uygulamalı yenilikçi, yaratıcı çözümler sunmaktır.
  • Son olarak bölüm; öğretim, araştırma ve hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kurumsal ve endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesini besimseyen bir vizyon taşımaktadır.
Tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmektir.
 
İKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ( MÜDEK ) tarafından 01.Mayıs.2014 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edilmiştir. Ayrıca akreditasyon süresi boyunca geçerli olmak üzere bölümümüze "Avrupa Etiketi" - EURopean ACcredited Engineer Label (EUR-ACE) de verilmiştir..

Hedeflerimiz
Tanımlanan eğitim görevini yerine getirilebilmek için öğrenim programlarımızda aşağıdaki hedefler saptanmıştır .

  • Öğrencilerin mesleklerinde başarılı olmalarını ve sürekli gelişimlerini sağlayacak, temel bilim ve teknoloji birleşenleri dengelenmiş güncel öğrenim programları sunmak
  • Öğrencilerin çözümleme ve matematiksel anlatım yeteneklerini arttırmak; tasarım, başarım ölçümü, değerlendirme süreçlerinde analitik ve model geliştirme araçlarını kullanma becerilerini geliştirmek
  • Öğrencilere gerçekçi tasarım ve uygulama projeleri yaptırarak, iş yaşamlarının başlangıcında karşılaşmaları beklenen konu ve sorunlarla ilgili deneyim kazandırmak
  • Teknik çözümlerin toplumsal, ekonomik boyutlarını algılayabilmek ve sonuçlarını kestirebilmek üzere gerekli kültürel ve sosyal birikimi sağlamak, bu alanlardaki duyarlılığı arttırmak
  • Disiplinlerarası projelerin geliştirildiği, diğer meslek gruplarıyla ortak çalışmaların yapıldığı fırsatlar yaratmak
  • Öğrencilerin sözel ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek, iletişim yeteneklerini arttırıcı etkinlikler düzenlemek.

Son Güncellenme Tarihi
2017-10-25 12:34:54