border=  border=
Hakkımızda
Mimarlık (Türkçe)

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ndeki amaç, yaşam boyu öğrenmeye yönelik düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırılmış mimarlar yetiştirmektir. Mimarlık eğitimini dünya standartlarına taşımayı amaçlayan İKÜ Mimarlık Bölümü, vakıf üniversitelerinin mimarlık bölümleri arasında akredite olan ilk “Mimarlık Lisans Programı” olma özelliği taşımaktadır. 1998/1999 yılında eğitime başlayan Mimarlık Bölümü, 2012/2013 yılından itibarenTürkçe ve İngilizce eğitim yapan iki ayrı program ile eğitim vermeye devam etmektedir.


İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, mimarlık eğitiminin çok yönlü süreci dikkate alınarak, tasarım bilgisinden teknolojiye, felsefe ve sanattan ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değişimlere çok farklı bileşenleri kapsayan çok boyutlu ve disiplinlerarası bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. İKÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü; uluslararası düzeyde yetkin, her tür ortamda yarışabilen, çevresel problemlere çözümler üretebilen, tarihsel ve çevresel değerlere duyarlı, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen; yaratıcılığı, dinamizm ve girişimcilik ruhunu benimsemiş mimarlar yetiştirmek hedefiyle hazırlanan, Bologna kriterlerine uygun, güncel bir eğitim içeriğine sahiptir.


Eğitim, konularında yetkin ve büyük oranda tam zamanlı, akademik ve profesyonel yaşamdaki deneyimlerini aktarmaları için de sınırlı sayıda dışardan desteklenen zengin bir akademik kadro tarafından verilmektedir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı içinde, tasarım stüdyolarının ana omurgayı oluşturduğu, diğer kuramsal derslerin bu ana omurgayı desteklediği bir yapı sunulmaktadır. Uluslararası ölçekte çeşitli okullarla ortak atölye çalışmaları, çalıştaylar ve sergiler düzenlenmektedir. Erasmus değişim programı ile lisans ve lisans üstü düzeyde her yıl Bölümümüze yabancı öğrenciler gelmekte, Bölümümüzde okuyan öğrenciler ise bir ya da iki dönem eğitim almak için anlaşmalı olduğumuz okullara gitmektedirler. Mimarlık Bölümü’nde, Türkçe Program’da eğitim gören öğrencilerimizden İngilizce yeterlilik koşullarını sağlayanlar, isterlerse seçmeli alan derslerini İngilizce Program’dan alabilmektedir.

 
Misyonumuz

Mimarlık Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ile birlikte, edinilmiş bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında, çağdaş, etkin ve örnek bir kurum vizyonu ile ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, her ortamda yarışabilen, çevreye ve tarihsel değerlere duyarlı çözümler üretebilen, ulusal kimliğini küresel değerlerle bütünleştirebilen, toplumun çıkarlarını gözeten, etik değerlere saygılı, estetik değerlerle donanmış, gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, uygar, çağdaş, özgür,  araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci mimarlar yetiştirmek; bilimsel değeri yüksek araştırma, yayın, uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumun bilinçlenmesine, gelişmesine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Kaliteli bir fiziksel ve sosyal çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunacak yeni bilgiler üreterek, gelecek nesillere aktarmak Mimarlık Bölümümüzün görevleri arasında yer alır

 

 

Son Güncellenme Tarihi
2017-11-16 22:26:39