border= border=
Araştırma ve Bilimsel Yayınlar

İnşaat Mühendisliği Bölümünde görev yapan akademik personelin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yapmış oldukları akademik faaliyetler aşağıda verilmiştir. Buna göre, Bölümümüz öğretim elemanları tarafından 5 yurt dışı, 4 yurt içi toplam 9 makale yazılmış, 10 yurt dışı bildiri ve 12 yurt içi bildiri olmak üzere toplam 22 bildiri sunulmuştur. Bu dönemde BAP’ta 3 proje çalışması devam etmektedir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Sarier, N., Onder,E., Ukuser, G.,(2015), “Silver incorporated microencapsulation of n-hexadecane and n-octadecane appropriate for dynamic thermal management in textiles”, Thermochimica Acta, 613, 17-27. ISSN 0040-6031
 2. Özkaynak, H., Sürmeli, M., Yüksel, E. (2016), “A capacity curve model for confined clay brick infills”. Bulletin of Earthquake Engineering, 14 (3), 889-918.
 3. Demir, S., Karadeniz, A., Aksel, M., (2016), “Effects of cylindrical and conical heights on pressure and velocity fields in cyclones”, Powder Technology, 2016, doi:10.1016/j.powtec.2016.03.049.
 4. Loukogeorgaki, E., Lentsiou, E., N., Aksel, M., Yagci, O., (2016), “Experimental investigation of the hydroelastic and the structural response of a moored pontoon-type modular floating breakwater with flexible connectors”, Ocean Engineering, CENG-D-16-00143R1, Accepted 2016.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Cokgor, S., Oztug, V., Aksel, M., (2015), “Geotextıle Tube Usage For Coastal Shore Protection”, Water Resources, Forest, Marıne And Ocean Ecosystems, SGEM 2015, VOL II, International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, pg 643-649.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında basılan bildiriler

 1. Yazıcı, G., Koroglu A., Aksel, M., Onen, Y. H., (2015)  “Seismic Vulnerability of Treatment Plants in Istanbul”, International Burdur Earthquake and Environment Symposium, Proceedings Book pg 260-265, May 2015.
 2. Aksel, M., Dindar, A.A., Önen, Y.H., (2015)  “Monitoring the Structural Responses in Shake Table Tests Using Remote Sensing Approach.” Third Conf. Smart Monit. Assess. Rehabil. Struct., Antalya, Turkey.
 3. Sarier, N., Arat, R., Onder, E. Boz, E.C., Menceloğlu, Y.Z. (2016) “Synthesis and Electrospinning of Polyethylene Glycol Grafted Polyacrylonitrile Copolymers as Novel Solid-Solid Phase Change Materials” ELEN2016 - ELectrospinning for ENergy conference, 22-24 June 2016, Montpellier, France.
 4. Onder, E. Sarier, N., Arat, R., Boz, E.C. (2016) “Preparation of Shape Stabilized Phase Change Materials by Coaxial Electrospinning” ELEN2016 - ELectrospinning for ENergy conference, 22-24 June 2016, Montpellier, France.
 5. Boz, E.C., Onder, E., Sarier, N., Arat, R. (2016) “PAN/PEG and PAN/n-Alkane Nanofibers Suitable For Heat Storage Applications in Textiles”, 16th AUTEX World Textile Conference 2016, June 8–10, 2016, Ljubljana, SLOVENIA.
 6. Sarier, N., Onder, E., Arat, R., Boz,E.C. (2016) “The Design and Development of Nanocomposite Webs with Dynamic Thermal Management Capability”, TD1402 RADIOMAG COST ACTION Physical requirements of MH Conference, April 7–9, 2016, Athens, GREECE.
 7. Akpınar, B., Gürkan, K., Dindar, A. A., Aykut, N. O., & Gülal, E. (2016). “Development Of National Measurement System For Structural Health Monitoring”. In 12th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2016). Istanbul, Turkey.
 8. Kartal F., Al Rajhi M., Uzel T., Eren K., (2016) “Studies of Tectonic Movements in Saudi Arabia”, 1st Iternational Conference on New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques, Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage, 18-20 Feb.2016, Trieste, Italy.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri özetleri kitabında basılan bildiriler

 1. Aksel, M., Dindar, A.A., Önen, Y.H., (2015) “Monitoring the Structural Responses in Shake Table Tests Using Remote Sensing Approach”. Third Conf. Smart Monit. Assess. Rehabil. Struct., Antalya, TÜRKİYE
 2. Poster : Arat, R., Uyanık, N. (2016) “Modification of halloysite nanotubes with styrene-maleic anhydride copolymers”, 46th IUPAC World Polymer Congress – MACRO 2016, MN-P-061, 17-21 July 2016, Istanbul, Turkey.

Diğer ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Sarıer, N. (2015) Grafenin Öyküsü, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 9 Eylül 2016.
 2. Sarıer, N. (2015) 2015 Nobel Kimya Ödülü: DNA Onarım Mekanizmaları, Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1501, 15, 25 Aralık 2015.
 3. Sarıer, N. (2015) Aziz Sancar:2015 Nobel Kimya Ödülü, Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1500, 15, 18 Aralık 2015.
 4. Sarıer, N. (2015) Suyun Arıtılmasında Nanoteknoloji Uygulamaları, Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 1490, 15, 25 Eylül 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Önalp, A., Arel, E., (2015), “TÜRKİYE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ’NDE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİNİN YERİ”, 6. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 2. Önalp, A., Arel, E., Duran, İ.B., (2015), “AŞIRI KONSOLİDE KİLLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN LABORATUVAR VE PRESİYOMETRE DENEYLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ”, 6. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 3. Duran, İ.B., Arel, E., Önalp, A., (2015), “DENİZ KENARINDA YERALTI OTOPARKI İÇİN 3-BOYUTLU ANALİZLER”,  6. Geoteknik Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 4. Karadeniz, A., Aksel, M., Demir, S., (2015) “Experimental and Numerical Investigation of Effects of Inlet Geometry On Clean Pressure Drop For Stairmand High Efficiency Cyclone”, 11th Environmental Engineering Conference, Bursa.
 5. Aksel, M., İnsel, G., Keskinler, B., (2015) “Computational Fluid Dynamics Applications In Environmental Engineering”, 11th Environmental Engineering Conference, Bursa.
 6. Arel, E., Önalp, A., Duran, İ.B., (2016), “ZEMİN-TEMEL-YAPI İLİŞKİSİNİN 3 BOYUTTA ANALİZİ”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, 13 - 14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 7. Uluçay, A. G., Er, F. N., Dindar, A. A., & Ekici, E. (2016), “İKÜ’de CATS Deneyimleri”, Akademik Bilişim Konferansı. Aydın.
 8. Arel, E., Önalp, A., Duran, İ.B., (2016), “AŞIRI KONSOLİDE KİLLERE YAYILI TEMEL HESAPLAMASININ PRESİYOMETRE İLE YAPILMASI”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, 13 - 14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 9. Arel, E., Önalp, A., Duran, İ.B., (2016), “İNCE DANELİ ZEMİNLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, 13 - 14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 10. Gündoğdu O., Işık Ö., Agalday F., Uzel T., et al, (2016), “Depremin Önceden Belirlenmesinde Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları Projeleri”, ODTÜ Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi 18. Yuvarlak Masa Toplantısı, 25.3.2016, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara
 11. Özden I., Gündoğdu O., Uzel T., Gülal E, Ürüşan A.Y., Agalday F, Kaynak U., İşyar A., Eren K., Erbay  G., Üstündağ B, (2016), “International Symposium on Natural Disasters and Disaster Management”, Determination of Earthquake Pre-Project (Depremi Önceden Belirleme Projesi), 2-4 March 2016, Zonguldak.
 12. Erkaya H., Uzel T., (2016) “Dünden Bugüne Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumlarına Bir Bakış”, HKMO 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, YTÜ 19-21.10.2016

Kitaplar

 1. Önder, E. and Sarier N., Chapter 2: Thermal Regulation Finishes For Textiles, in Functional Finishes For Textiles: Improving Comfort, Performance And Protection, Edited By R Paul, Woodhead Publishing Series İn Textiles No. 156, p.17-98, ISBN 0 85709 839 X ISBN-13: 978 0 85709 839 9 (print), 2015, 629 pp.
 2. Duru Talat, Ünsay Keramettin, Uzel T., “Karaman’ın Söz Varlıkları”, Karaman Valiliği Y., 2016
 3. Uzel, T., et al, “Deprem Önü İşaretleri İzleme İstasyonları Ağı ve İzleme Merkezi”, İKÜ (Baskıda)
 4. Kitap bölümü: Aksel, M., Diffusion, Encylopedia of Estuaries, Springer, ISBN 978-94-017-8800-7., 2015.
 5. Kitap bölümü: Aksel, M., Dispersion, Encylopedia of Estuaries, Springer, ISBN 978-94-017-8800-7., 2015.
 6. Kitap bölümü: Aksel, M., Seiche, Encylopedia of Estuaries, Springer, ISBN 978-94-017-8800-7., 2015.

Projeler

 1. Uzel, T., “Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları Kurulumu”, Kalkınma Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı Destekli, TR10/12/AFT/0006, Proje Yürütme Kurulu Eşbaşkanı, 2014-2015-2016
 2. Uzel, T., 1. “Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu”, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Destekli, TR10/14/AFT/0028, Proje Yürütme Kurulu Eşbaşkanı. 2015-2016
 3. Sarıer, N. Ulusal: “The Design and Development of Nanocomposite Webs and Nonwovens with Dynamic Thermal Management Capability”, TÜBİTAK Projesi, MAG 213M281, Yürütücü, Mart 2014-Mart 2016.
 4. Sarıer, N. Uluslararası: “Multifunctional Nanopartciles for Magnetic Hypertherima & Indirect Radition Therapy (RADIOMAG)”, Avrupa Birliği Uluslararası COST Projesi, TD1402, Araştırmacı, Ocak 2015-Aralık 2018.
 5. Dindar, A.A: TÜBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı , “Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi” (115Y250), Araştırmacı.
 6. Dindar, A.A: TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı, “Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi” (115Y246), Araştırmacı.

Patentler

 1. Aksel, M. : Hidroejektör Nozülü – 2014-GE-34147

Son Güncellenme Tarihi
2017-05-24 11:27:02