border=  border=
Staj

Staj sürecine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı İstanbul Kültür Üniversitesi, Staj Yönergesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Staj başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru için TIKLAYINIZ.

*BAŞVURU KILAVUZU

*Firmadan alınacak yazı örneği

Tanım Staj, IV. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu yada özel işyerlerinde, İnşaat Mühendisliği ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. Staj çalışması, yaz okulu dahil hiç bir akademik dönemle örtüşemez.
Süre Staj süresi 40 işgünüdür.
Yer Stajlar, Bölüm'ün ve Fakülte'nin duyurduğu işyerlerinde, yada öğrencinin seçtiği ve Staj Kurulunca onaylanan kuruluşlarda yapılabilir.
Süreç Staj çalışması her bir dönem için aşağıda sıralanan adımları içerir.
  • İşyerini belirlemek ve Staj Kurulu/Danışmanının onayını almak;
  • Yapılacak çalışma ile 40 iş günü süreci dolacaksa CE(INS)7901 Industrial Training I (STAJ-I) ve CE(INS)8901 Industrial Training II  (STAJ-II) dersine kayıt yaptırmak.
  • Stajı İKÜ-MIF Yönergesinde belirlenen kapsam ve çerçevede yapmak;
  • Staj sonunda, çalışmanın yapıldığı kuruluşa Staj Değerlendirme Formunu onaylatmak;
  • Staj Raporunu, tanımlanan biçim ve içerikte hazırlayıp, sayısal dosyayı ve basılı bir kopyayı, Staj Değerlendirme Formu ile birlikte Staj Kurulu/Danışman'a teslim etmek.
Rapor Öğrenci yaptığı her staj çalışması için ayrı bir Rapor düzenler (farklı dönemlerde yapılan çalışmalar, aynı işyerinde de olsa ayrı stajlar olarak kabul edilir).
Staj Raporu:
  • "Kapak"
  • "Özet"
  • "Haftalık Tutanak"
  • Değerlendirme (Yapılan stajın eğitime katkısı ve çalışılan işyerinin ilgi ve olanaklarının değerlendirildiği sonuç bölümü)
bölümlerinden oluşur.
Öğrencilerin  bu bölümleri birleştirip, tüm raporu tek bir sayısal dosya olarak hazırlamaları ve basılı bir kopyası ile birlikte sunmaları zorunludur.

Son Güncellenme Tarihi
2017-05-24 12:43:15