border=  border=
2010-2011 Akademik Yılı Öncesi Ders Planı Ve İçerikleri

 Ders Programları

Programdan mezun olma koşulları:

Programdan mezun olabilmek için, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil ve Bilgisayara Giriş gibi ortak zorunlu derslerin yanında, alanla ilgili 27 zorunlu ve 10 seçmeli dersle birlikte, alan dışı 2 seçmeli kültür dersinin alınması ve bu derslerden toplam 136 kredi sağlanması gereklidir.
Lisans programının ilk 2 yılı ortak zorunlu derslerle birlikte, öğrencilere bilimsel ve mesleki alt yapı sağlamak amacı ile, ağırlıklı olarak biyolojinin ana konularını içeren dersler ile Kimya, Fizik ve Matematik gibi temel dersleri kapsamaktadır. Bu dönemde ayrıca, öğrencilerin kendi alanları dışında, çeşitli konularda bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak amacı ile seçmeli kültür dersleri almaları da öngörülmüştür.
Son 2 yılda ise; Biyokimya, Moleküler Genetik, Hücre Moleküler Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji Teknikleri gibi zorunlu derslerin yanında; moleküler tıp, bitki biyoteknolojisi ve mikrobiyal teknoloji gibi özel alanlarda seçmeli derslere de yer verilmiştir.
Ayrıca Üniversitemizin başlatmış olduğu ERASMUS Programı çerçevesinde gerekli ilişkiler başlatılarak Avrupa üniversiteleri ile öğrenci değişimi de planlanmaktadır.
1.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 101
Genel Biyoloji I
3
2
4
MBG 102
Genel Kimya I
3
4
5
MBG 103
Fizik I
2
2
3
MBG 104
Matematik I
2
2
3
UN 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
UN 102
Türkçe I
2
0
2
UN 103
Yabancı Dil I
3
0
3
2.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 201
Genel Biyoloji II
4
4
6
MBG 202
Genel Kimya II
3
4
5
MBG 203
Fizik II
2
2
3
MBG 204
Matematik II
2
2
3
UN 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
UN 202
Türkçe II
2
0
2
UN 203
Yabancı Dil II
3
0
3
3.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 301
Genetik
3
4
5
MBG 303
Biyoistatistik
3
2
4
MBG 304
Bilgisayara Giriş I
2
2
3
MBG 305
Organik Kimya
4
0
4
UN 0XX
Seçmeli Kültür Dersi
2
0
2
4.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 401
Moleküler Mikrobiyoloji
3
2
4
MBG 403
Biyofizik
3
0
3
MBG 404
Bilgisayara Giriş II
2
2
3
MBG 405
Fizyoloji
3
0
3
MBG 406
Bitki Biyolojisi
3
0
3
UN 0XX
Seçmeli Kültür Dersi
2
0
2
5.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 501
Biyokimya I
4
0
4
MBG 502
Moleküler Genetik I
3
0
3
MBG 503
Moleküler Biyoloji Teknikleri I
2
4
4
MBG 55X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
MBG 55X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
MBG 55X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
5.Yarıyıl Seçmeli Alan Dersleri

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 552
Populasyon Genetiği
2
0
2
MBG 553
Endüstriyel Mikrobiyoloji
2
0
2
MBG 554
Bitki Hormonları
2
0
2
MBG 555
Kök Hücre Biyolojisi
2
0
2
MBG 556
İmmünolojiye Giriş
2
0
2
MBG 557
Radyobiyoloji I
2
0
2
6.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 601
Biyokimya II
4
0
4
MBG 602
Moleküler Genetik II
3
0
3
MBG 603
Moleküler Biyoloji Teknikleri II
2
4
4
MBG 65X
Seçmeli Alan Dersi
0
0
2
MBG 65X
Seçmeli Alan Dersi
0
0
2
MBG 65X
Seçmeli Alan Dersi
0
0
2
6.Yarıyıl Seçmeli Dersleri

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 651
Bitki Doku Kültürü
1
2
2
MBG 653
Viroloji
2
0
2
MBG 655
Enzimoloji
2
0
2
MBG 656
İnsan Genetiği
2
0
2
MBG 657
Radyobiyoloji II (2)
2
0
2
7.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 701
Hücre Moleküler Biyolojisi I
3
0
3
MBG 702
Biyoinformatik
3
0
3
MBG 703
Bitirme Projesi I
3
0
3
MBG 75X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
MBG 75X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
MBG 75X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
7.Yarıyıl Seçmeli Dersleri

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 751
Gelişim Biyolojisi
2
0
2
MBG 752
Moleküler Kanser Biyolojisi I
2
0
2
MBG 753
Adli Genetik
2
0
2
MBG 754
Moleküler Evrim
2
0
2
MBG 755
Doku Mühendisliği
2
0
2
MBG 756
Araştırma Projesi I (3)
0
4
2
MBG 757
Rekombinant DNA Teknolojisi Uygulamaları
1
2
2

* Ön koşul: Son sınıf öğrencisi olmak ve GNO'su en az 3.00 olmak.
8.Yarıyıl Ders Programı

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 801
Hücre Moleküler Biyolojisi II
3
0
3
MBG 802
Biyoetik
3
0
3
MBG 803
Bitirme Projesi II (1)
3
0
3
MBG 85X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
MBG 85X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
MBG 85X
Seçmeli Alan Dersi
2
0
2
8.Yarıyıl Seçmeli Dersleri

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
MBG 851
Hayvan Doku Kültürü
1
2
2
MBG 852
Moleküler Kanser Biyolojisi II
2
0
2
MBG 853
Genetik Mühendisliği
2
0
2
MBG 854
Bitki Biyoteknolojine Giriş
1
2
2
MBG 855
Protein Mühendisliği
2
0
2
MBG 856
Araştırma Projesi II (5)
0
4
2
MBG 857
Preimplantasyon ve Genetik Tanı
2
0
2
(1) Bitirme Projesi I dersinden başarılı olmak
(2) Radyobiyoloji I dersini almış olmak
(3) Son sınıf öğrencisi olmak ve GNO’su en az 3.00 olmak
(4) Moleküler Biyoloji Teknikleri I ve II derslerini almış olmak
(5) Araştırma Projesi I dersinden başarılı olmak
1. 2007ve 2008 girişli öğrenciler Organik Kimya I ve/veya Organik Kimya II derslerinden başarısız olmaları ya da bu dersleri almamış olmaları durumunda, yukarıda adı geçen dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır.
2. 2007 girişli öğrenciler, mezun olabilmeleri için en az 10 seçmeli alan dersi almak zorundadırlar.
Seçmeli Kültür Dersleri

 

Ders Kodu
Ders Adı
Teori
Uygulama
Kredi
UN 001
Türk Dilinden Seçme Konular I
2
0
0
UN 002
Türk Dilinden Seçme Konular II
2
0
0
UN 003
Polifoni I
2
0
0
UN 004
Polifoni II
2
0
0
UN 005
Doğa ve Bilim Tarihi I
2
0
0
UN 006
Doğa ve Bilim Tarihi II
2
0
0
UN 007
Liderlik Eğitimi
2
0
0
UN 008
Psikolojiye Giriş
2
0
0
UN 009
Çeşitli Organizasyonlarda Kalite Liderliği
2
0
0
UN 010
Resim Sanatı
2
0
0
UN 011
Bilim Felsefesi I
2
0
0
UN 012
Bilim Felsefesi II
2
0
0
UN 013
Almanca I
2
0
0
UN 014
Almanca II
2
0
0
UN 015
Fransızca I
2
0
0
UN 016
Fransızca II
2
0
0
UN 017
Akademik İngilizce I
2
0
0
UN 018
Akademik İngilizce II
2
0
0
UN 019
Kültür ve Uygarlık Tarihi I
2
0
0
UN 020
Kültür ve Uygarlık Tarihi II
2
0
0
UN 025
Yaşam Kültürü
2
0
0
 

Son Güncellenme Tarihi