border= border=
Araştırma Ve Bilimsel Yayınlar
 • Semiz, N. (2017). Dara/Anastasiopolis Antik Kenti Araştırmaları Kapsamında Bir Belgeleme Çalışması: Kaya Mezarı, Metin Ahunbay’ın İzinden Ayatekla, Binbirkilise ve Dara/Anastasiopolis Araştırmalarından Özel Konular, Mimarlık Tarihi Araştırmaları, (Sayı 1, s. 41-56). İstanbul: İTÜ Vakfı Yayınları.
 • Bostancıoğlu, E., (2017), “Bina Biçimi Tasarım Kararının Enerji Tüketimi ile İlişkisi”, Yalıtım, 154, Ocak 2017, 48-54.
 • Bostancioglu, E., Celik, K., (2017), “Review of Sustainable Design Principles for Leed Certified Buildings: The Case of Turkey”, The Ninth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-9)“Revolutionizing the Architecture, Engineering and Construction Industry through Leadership, Collaboration and Technology”, Dubai, United Arab Emirates, 11, 5-7 March, ISBN:978-0-9987525-0-1.
 • Töre, E., Gökşin, Z.A., Erkan Yazıcı, Y. (2017). Gecekondu Alanlarında Dönüşümü Yönetmek: Gaziosmanpaşa Sarıgöl-Yenidoğan Örneği. Mimarist. Sayı 58 (Kış 2017). 90-100 (Design and Applied Arts)
 • Şahin, B. E. ve Dostoğlu, N. 2017. “Okulöncesi Eğitim Ortamları Tasarımında Bir Parametre Olarak Esneklik”, Yapı, Sayı: 423, Şubat 2017, 64-69.

 • Kasapoğlu, E. 2017.“Industrial Leadership: Leading Within the Field of Construction and Design”, Contemporary Leadership Challenges, Ed. Aida Alvinius, s.181-205, InTech, Croatia.

 • Dostoğlu, N. 2017, UNESCO Dünya Miras Alanı Bursa: Fırsatlar ve Beklentiler”, Aktüel Arkeoloji,  Sayı: 57, Mayıs-Haziran 2017, 32-35.

 •  Karakoç E., (2017), A Creative Code Proposal for Technologic Art: "Computational Artist" EAD 12. Design For Next Conference, Rome

 • Ertürk, S., Arslan.,E., Ertürk, Z.,   “ Anatolian Colors as Concept Generator”, Arkitekt, Mart 2016,  Sayı: 526, s: 26-33,  İstanbul, Turkey

 • Bora ÖZKUŞ, Ceren GÖĞÜŞ, “Kampüsü Hangi Stilde İnşa Edelim?”, Mimar.ist, Kış 2016, Sayı: 55, s. 58-64, (indexed by: DAAI (Design and Applied Art Index). ISSN 1302-8219.

 • Üngür, E. (2016) "Bigness: A Non-Existent Concept in Our Non-Existent​ Tool-Box", 5th WORLD CONFERENCE on DESIGN and ARTS WCDA-2016, 26-28 Mayıs 2016.

 • Alptekin, G., Kasapoğlu, E., ‘Çatı Aralarının Kullanıma Kazandırılması’, Mimarlık, Eylül-Ekim 2015, ISSN 1300-4212, Yıl:52, Sayı:385, s. 65-70.

 • Ceren Göğüş, Zeynep Kuban, "German traces in Ottoman Istanbul: The Kaiser Wilhelm Fountain", volume 12 / no 2 - july 2015, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, s. 119-129.

 • Arslan, M.E. (2015). "Spatial Inequality is inequality embedded in space or is it created through space", CUI'15(III. Contemporary Urban Issues Conference), İstanbul

 • Yalçın, A. (2015). "Kamusal alan Olarak Meydanlar ve Bellekle İlişkileri ", 27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi-Kentsel Boşluğun dili, Bursa, 1-2 Ekim, 2015.

 • Türkyılmaz, E. (2015). "A BIM Implemantaiton Story", BIM International Conference 2015, Madrid, İspanya, 1-4 Aralık

 • Aksoy, E.M., Orlandi, L.  (2015). ‘‘From Le Corbusier’s Modernist Machine to Koolhas’ Delirious City, Passing Through The Complex and Contradicting Houses of Venturi (1920’s-1970’s), Proc. ArchTheo’15: IX. International Theory & History of Architecture Conference, Nov. 5-7, 142-150, DAKAM Cezayir Meeting Halls, Istanbul.

 • Hasgül, E. & Gumustas, S. (2015). ‘‘Mekanı Yeniden Tanımlama Deneyi’’, İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/Atölyesi: Kuram ve Uygulama Birlikteliği, 5-6 Kasım, 281-295, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul. 

 • Hasgül, E. (2015). ‘‘Space As Configuration: Patterns of Space And Culture’’, Proc. ArchTheo’15: IX. International Theory & History of Architecture Conference, Nov. 5-7, 70-78, DAKAM Cezayir Meeting Halls, Istanbul.

 • Gökşin, Z. A., Erkan Yazıcı, Y. & Töre, E. (forthcoming) “The origins, processes and emerging outcomes of neighbourhood redevelopment in Gaziosmanpaşa, Istanbul”. Athens Journal of Mediterranean Studies.

 • Erkan Yazıcı, Y., Gökşin, Z. A. & Töre, E. (2015) “Dramatic changes in urban morphology: urban regeneration in Istanbul-Gaziosmanpasa”. Paper presented at 22nd ISUF International Conference:City as organism: new visions for urban life, Rome, Italy.

 • Mıhçıoğlu Bilgi, E., Sanlı Esin, S. (2015), ‘An Educational Experience for Urban Renewal: The Case Study of Mass Housing in Kagithane-Istanbul’, World Conference on Design and Arts, June 26-28, 2015, St. Petersburg, Russia. 

 • Kaptanoğlu, İ.Z., Mıhçıoğlu Bilgi, E. (2015) ‘Analysis of Historic Urban Fabric of Sariyer in Istanbul in Terms of Sustainability and Proposals for its Conservation’, XIII Forum Internazionale di Studi, Le Vie dei Mercanti, Heritage and Technology: Mind, Knowledge, Experience’, June 11-13, 2015, Aversa-Capri, Italy.

 • Erkan Yazıcı, Y., Çakıcı, N., (2015), “The Impact of Learning Styles on the Academic Performance of Students in Architectural Design Courses” International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Teaching and Education, 16-19 June 2015, Florence, Italy.

 • Gökşin, A., Erkan Yazıcı, Y., Töre, E. (2015), “Urban Regeneration as a Means of Displacement: Case of Istanbul-Gaziosmanpaşa”, 5th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 8-11 June 2015, Athens, Greece.

 • Erkan Yazıcı, Y. (2015), “Anamorfik İllüzyonun Mekan Algısına Etkilerinin Farklı Sanatçı Yaklaşımlarına Göre İrdelenmesi”, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, Haziran 2015, Sayı 15:(139-148).

 • Akgün, A., Ünlü, A. (2015). “Kapılı-ayrık Konut Yerleşmelerinin Çevresel Stres Bağlamında Yakın Çevre Etkileri”, Megaron, Cilt 10, Sayı3, s:343-354, doi:10.5505/MEGARON.2015.77487. 
 • Ebubekir, G., Birer, E., Birer, “Analysis of Ecological Criteria for Traditional Housing and Its Adaptatıon to New Housing Design”, XIII. Forum Internazionale di Studio, Hertage and Techonology, Mind Knowledge Experience, Aversa, Capri, pp.1343-1352 (11-13 June 2015)

 • Birer, E., “Game As a Medıator in a First Year Architectural Design Education”, 4th World Conference On Design And Arts Wcda-2015, St.Petersburg, pp.           (26-29 June 2015)

 • Uyanık, K., Birer, E., “Sustainability of Bursa Orhangazi Square as a Historical City Heritage and New Square Arranging Project”, Re-ConD’15, Re-Evaluating Contemporary Designs in Historical Context, Istanbul, Turkey, pp.281-293, (July 22-24, 2015).

 • Hasgül, E. & Gumustas, S. (2015). ‘’The Choreography of Space with Body’’, Proc. Time, Space and The Body: 5th Global Conference, Mansfield College, Oxford. 

 • Bostancioglu, E., (2015), “Maliyeti Etkileyen Faktörlere Dayalı Bir Maliyet Tahmin Modeli Önerisi”, Türkiye Alim Kitapları, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Deutschland, ISBN: 978-3-639-67416-3.

 • Bostancioglu, E., (2015), “The Relationship Between Building Shape and Energy Cost”, Eighth International Conference on Construction in the 21st Century(CTIC-8), Changing the Field: Recent Developments for the Future of Engineering and Construction, Thessaloniki, Greece, 27-30 May, 758-765.
 • Keskin, O. ve Yılmaz, S. (2015), İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kalkış Gece Gürültüsü Haritalama Çalışması, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 11. Ulaştırma Kongresi, s. 77-85, 27-29 Mayıs 2015, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul
 • Keskin O. Ve Yılmaz S., 2015, Airport Noise Mapping-A Case Study At Istanbul Sabiha Gokcen International Airport, Internoise 2015, San Francisco, USA
 • Karakoç E., Çağdaş G. (2015), Performansa Dayalı Adaptif Bina Kabuğu Önerisi, IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (yayın aşamasında), Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

 • Oral H., Karakoç E. (2015), Doğadan Esinli Tasarımda Lifli Strüktürler, IX. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

 • Karakoç E., Çağdaş G. Oral. H., (2015), A Model for Designing Performance Based Adaptive Building Envelope, XIX The Iberoamerican Society of Digital Graphics (SIGRADI), Santa Catarina, Brazil

 • Oral H., Karakoç E. (2015), Interactive Structures In Nature Inspired Design, 18th Generative Art Conference,  Milan

 • Karakoç E., Oral H., (2015), Adaptive Buildings with Performative Facades, 18th Generative Art Conference,  Milan

 • Şen, Ş. ve Salman, Y. 2015. "Preserving The Spirit of 20th Century Residential Zones: Elmadağ and Şişli", Re-Cond'15 International Conference: Re-Evaluating Contemporary Designs in Historical Context, İstanbul, 22-24 Temmuz 2015, 137-147
 • Şahin, B. Ece ve Dostoğlu, N. 2015. “Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Renk Kullanımı”, Mimarlık, Sayı: 381, Ocak-Şubat 2015, 60-64.
 • Enginöz,E.B., (2015). “Erişilebilir Mimarlık”, Mimarlık Dergisi, No:381, 48-52.

 • Enginöz, E.B., (2015). Erişilebilir Konut Tasarımı. Yapı Dergisi sayı:400,  236-240.
 •  
 • Erkan Yazıcı, Y. ve Töre, E., (2014), “Learning by Doing in Architectural Education:  from Urban Design to Architectural Design, Yenikapı-İnebey Case Study”, Education and Science, Volume 39, Number 175, 296-308 (Social Science Citation Index)
 • Dostoğlu, N. 2014. “ENHSA ve Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı: Ya Sonra?”, Mimarlık, Sayı: 380, 44-45.
 • Şahin, B. E. ve Dostoğlu, N. 2014. “Evaluation of Kindergarten Group Rooms in the Context of Size: Children and Teacher’s Perspective in Turkey”, European Journal of Contemporary Education, 10 / 4, 253-264.  
 • Dostoğlu, N. 2014. “UNESCO Dünya Miras Listesi ve Türkiye”, Mimarlık, Sayı: 379, 11-13.
 • Erkan Yazıcı, Y., (2014), “İlk Yıl Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişsel Stillerin Tasarım Sürecine Etkisi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Artium dergisi, Ağustos 2014, Basım aşamasında, ISSN : 2147-6683.
 • Erkan Yazıcı, Y., (2014), “Mimarlık Öğrencilerinin Perspektif Çizme Başarısı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki”, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, Haziran 2014, Sayı 13:(155-168).
 • Tekin, İ., Akpınar, İ., 2014. “Betonarmenin Anonimleşmesi: Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yapılı Çevrenin İnşası”, Mimarlık Dergisi, Mayıs-Haziran, 377, ss.70-74.
 • Töre, E. (2014). Dönüşümün Ekseninde İhtilaflı Bir Sektör: “Emlak” Gölgesinde “Yeni” Bir İstanbul’a Doğru. Mimarist. Sayı 52 (Kış 2015). 30–38 (Design and Applied Arts) 
 • Töre, E. (2014). Kültür Endüstrileri Kentsel Politikalarda Bir Yer Edinebilir mi?: İstanbul Film Endüstrisi Örneği. İdealkent. Sayı 12. 160–193. ISSN: 1307-9905. 
 • Enginöz,E.B., (2014). “Beyaz Işığın Gölgesi”,  Yapı Dergisi, Sayı: 389 Nisan, 68-69.
 • Birer, E., Arık Çalışkan, G. (2014), “Mimarlık Eğitiminde Konuşulamayanlar: Politika ve Siyaset”, İdealkent Dergisi Kent Fragmanları, sayı 13, s.152-171, (Temmuz 2014)
 • Akgün, A. “Ayrışma-ayrıştırma Temelli Mekansal Pratiklerin Toplumsal Pratiklerle İlişkisi Üzerine Bir Çalışma”, Kent Fragmanları, İdealkent Dergisi, sayı 13, Temmuz , 2014, s:28-40.
 • Çelik, K., Bostancioglu, E., Türkiye’deki Leed Sertifikalı Yapıların Değerlendirmesi, PYYK2014 – 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, s. 1306-1316, 6-8 Kasım 2014, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

 • Yrd.Doç.Dr. G.Alptekin, Doç.Dr. E.Bostancıoğlu, Doç.Dr. E.Kasapoğlu, İklim Bölgelerine Bağlı Olarak Çatı Eğimlerinin Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, s. 169-178, 3-4 Nisan, 2014, İstanbul.
 • Kasapoğlu,E. “Leadership Styles in Architectural Design Offices in Turkey”, Journal of Construction Engineering and Management, 140 (2), February, 2014. ASCE, ISSN 0733-9364/04013047(9) (SCI-Exp)
 • Cetiner, N. Ceylan, "Environmental consequences of rehabilitation of residential buildings in Turkey: A case study of Istanbul", Building and Environment, Vol. 69, 11/2014, s. 149-159, Elsevier
 • Alptekin G., Kasapoglu E. “Konutlarda Çatı Aralarının Kullanımı” (Makale) Çatı ve Cephe Dergisi, Sayı:48, Ocak-Şubat 2014, s.28-32.
 •  
 • Dostoğlu, N. T. ve Erkarslan, Ö. E., 2013. Leman Cevat Tomsu: Türk Mimarlığında Bir Öncü: 1913-1988, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.
 • Ertürk, H., Dostoğlu, N., Sam, N. (editörler), 2013. Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu: Bildiriler Kitabı, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KETAM), Yayın No: 4.
 • Fidanoğlu, E. (ed.), “Educating the Future: Architectural Education in International Perspective”, Congres Book, Istanbul Kultur University Publication, ISBN 978-605-4763-09-2, Golden Medya Matbaacılık ve Tic. A.Ş., Istanbul, June 2013
 • Bostancioglu, E., (2013), “Economic Evaluation of Residential Buildings’ Envelope Costs”, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3-8473-7450-3.
 • Birer, E., “The Effects of Emotional Intelligence in Architectural Education”, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8383-8743-7,2013.
 • Uluca-Tumer, E., (2013), “Osmanlı Dönemi’nde (1571-1878) Gazimagusa Kaleici’nin Kentsel Gelisimi”, Mimari ve Kentsel Koruma, Prof.Dr. Nur Akın’a Armağan, Kutgün Eyüpgiller, Zeynep Eres (Yay.Haz.), YEM Yayın, ISBN:  978-9944-757-97-3, 329-354
 • Küçükdoğu, M. Ş. , Işığın Renksel Özelliklerinin Renk Türü Ayırımına Etkisinin Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.183-189, İstanbul, 19-20 Nisan 2013, ISBN 978-975-561-431-1, (Doç.Dr. Banu MANAV, Yrd.Doç.Dr. Rana KUTLU ve Prof.Dr. Rengin ÜNVER ile birlikte)
 • Akın, E., Ertürk, S., Özen, H., “Geleneksel  Akçaabat  Evlerinin  Miras  Değeri”,  Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Akçaabat Belediyesi,     26-28 Nisan 2013,   Akçaabat
 • Polat, S. ve Dostoğlu, N. 2013.  “Kentsel Kimliğin Yansıtıcısı Olarak Kamusal Dış Mekanlar”, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa 4. Kent Sempozyumu. (yayımlanacak)
 • Dostoğlu, N. 2013. “UNESCO Dünya Mirası Sürecinde Bursa”, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa 4. Kent Sempozyumu. (yayımlanacak)
 • Türkyılmaz, E., “BIM yazılımlarının IFC veri değişimi standardını kullanabilme yeterlilikleri”, Akademik Bilişim 2013, Antalya (Davetli bildiri)
 • Özçakı, M., İstanbul’un Dünya Kenti Olma Sürecinde Tarihi Yarımada, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada 2013 Sempozyumu, İSTYAM, 1-5 Ekim 2013, (Yayınlanacak)
 • Dostoğlu, N. 2013. “Bursa’nın “UNESCO Dünya Miras Listesi”ne Adaylık Sürecinde Hedefe Doğru Atılan Adımlar”, Bursa’da Zaman, Sayı: 5, Ocak 2013, 68-69.
 • Soyyiğit, S., Bostancıoğlu, E., (2013), “Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi”, Yalıtım, 113, 50-62, ISSN 1302-8057,http://abone.yalitim.net/abone/items/yalitim113/index.html 
 • Saatcıoğlu M, Saatcıoğlu Ö, “Bitti Mi? Ama Biz Yeni Başlıyorduk! “, Yapı, www.yapı.com.tr, 27.02.2013
 • Kut, S. 2013, Sibertektonik Mekan, Tasarım+ Kuram, Sayı:15, Sayfa:21-34
 • Özçakı, M., “Eco Technology Show” İzlenimleri, Yapı, 384, 38-39
 • Tekin, İ., Akpınar, İ., 2013. “Türkiye’de Betonarmenin İnşasında 1950’ler Eşiği: Gündelik Hayatta ‘Efsanevi’ Yayılım”, Betonart, 36, Kış, 34-39.
 • Küçükdoğu, M.Ş., The Influence of Dynamic Lighting on Concentration, LUX EUROPA 2013 Proceedings, pp.467-471, Krakow, Poland, 17-19 September 2013, (  MANAV B., KUTLU, R. Ve ÜNVER R. İle birlikte)
 • Polat, S. ve Dostoğlu, N. 2013. “A Method Proposed To Evaluate Architectural Identity In Public Open Spaces”, ENHR 2013 Conference, Tarragona.
 • Karaibrahimoğlu, S, Usta, A. The Political  Life   and Architecture in Turkey in 2000’s,     ARCHIIST’13;Politics in the History of Architecture as Cause & Consequence, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 24-27 April 2013,İstanbul, pp.87-105
 • Fidanoğlu, E., “Do It Yourself in My Way: A Critical Approach to Information and Communications Technology as a Media for Producing Space”,  International Conference on Tehnology: Knowledge and Society, digital proceedings, http://t13.cgpublisher.com/proposals/162/index_html, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 13-14 Jan. 2013.
 • Bostancioglu, E., Arslangiray, P., (2013), “Evaluation of Double Skin Facades”, Seventh International Conference on Construction in the 21st Century(CTIC VII), Challenges in Innovation, Integration and Collaboration in Construction & Engineering, Bangkok, Thailand, 19-21 December.
 • Kasapoğlu, E. “Importance of Leadership in Architectural Education”, ICERI 2013 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilla, Spain, 18-20 November 2013, 71-80.
 • Uluca Tümer, E. (2013), “Arkeolojik Alanların Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar”, 1st International Symposium on Archaeological Practices, Principles of Conservation and Application in Archaeological Sites, 14-16 November 2013, Pamukkale University, Denizli (Basımda)
 • Uluca Tümer, E. (2013), “A World Heritage Site under the Pressure of Uncontrolled Urbanization and Proposals for its Future: Zeyrek, Istanbul“, Asian Fogotten Heritage: Perception, Preservation and Presentation, ICOMOS Thailand International Conference, 15-16 October 2013, Chiang Mai, CD-ROM
 • Doganer, S., Lombardi, A., Uluca Tumer, E. (2013) “Managing Heritage Sites while Accelerating Cultural heritage. Tourism in Antalya, Turkey”, Le Vie dei Mercanti, XI Forum Internazionale di Studi, Heritage, Architecture, Landesign, focus on Conservation, Regeneration, Innovation, 13-15 June 2013, Aversa/Capri, s.227-235
 • Alptekin,G., ICERI 2013, Qualıty Assurance Studıes in Archıtectural Educatıon, ICERI2013 - the 6th International Conference of Education, Research and Innovation’, International Association of Technology, Education and Development IATED, p.p.1018-1024, 18-20 November, Sevilla, Spain.
 • Bilgi, E.M., (2013), ‘Conservation Problems of Ottoman Match Factory As an Industrial Heritage’, ICOMOS Thailand International Conference 2013, October 15-17, 2013, University of Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand.
 • Töre, T. and Töre, E. “Documenting ‘Meaning’: A Participant Model for Tangible Heritage Documentation by Social Media”, in Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress, Volume 2, 2013, Marseille, France, p.447 (özeti basılmıştır).
 • Türkyılmaz, E., “ A Proposal for Energy Efficient Design: an IFC based Design Decision System and its Application”, 8th. International Conference on Urban Regeneration and Sustainability-Sustainable City 2013, 3-5 December 2013, Putrajaya, Malaysia, pp., 663-671, ISBN 978-1-84564-886-2.
 • Akgün, A. (2013) “ The Space of Tactics” , CUI 2013, Contemporary Urban Issues Conference-1, DAKAM,  İÜ, İstanbul, ISBN: 978-605-5120-24-5
 • Özçakı, M., Akpınar, İ., “İstanbul Tarihi Yarımada’daki Mekansal Dönüşümü Sulukule Üzerinden Okumak”, 23. Uluslararası Yapı & Yaşam Kongresi: Mimarlık Meslek Ortamı, 24-26 Mart 2011, 247-254
 • Tekin, İ., Akpınar, İ., 2013. “A Cultural Contact with the Reinforced Concrete in the 1950s in Turkey: An Overview”, Politics in the History of Architecture as Cause&Consequence, pp.445-455. ARCHHIST’ 13 Architecture Politics Art Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, April 24-26, 2013, İstanbul, Turkey.
 • Günaydın,G., Çelik, B. Ç., Atmaca, M., Manioğlu, G., Koçlar Oral, G. 2013. “Geleneksel Mimarinin İklimle Dengeli Tasarım Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: Gaziantep Örneği”, 8. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Farkındalık, s. 291-296, 25-26 Nisan, Edirne (ISBN: 978-975-374-159-0).
 • Göğüş, C. The Political Ambitions of a Fountain. Politics in the History of Architecture as Cause&Consequence, pp.286-299. ARCHHIST’ 13 Architecture Politics Art Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, April 24-26, 2013, İstanbul, Turkey.
 • Göğüş, C. A German Fountain in the Ottoman Capital. Basım aşamasında. ACCS 2013 The Third Asian Conference on Cultural Studies, IAFOR, May 24-26, 2013, Osaka, Japan.
 • Çetken, P. 2013, “Sil Baştan Yaşayan Kent ve İnsanları”, Bellek ve Kültür VII. Uluslaraarası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara.
 • Akın, N. The City Walls of Istanbul as a World Heritage Property BAŞLIKLI BİLDİRİ SUNUMU VE BASIMI, 2013
 • Mimarlık Bölümü Açılması ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşullar Üzerine Bir Araştırma, Mimarlık, Sayı 374, Kasım-Aralık 2013, s:60-68 (Alioğlu, E.F. ve diğerleri ile birlikte)
 • Küçükdoğu, M. Ş., Alioğlu, E. F., Dostoğlu, N., Esin, N., Türkçü, H. Ç., Coşgun, N., Enginöz, E. B., Arslan, M. E. 2013. “Mimarlık Bölümü Açılması ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşullar Üzerine Bir Araştırma”, Mimarlık, no: 374, 60-68. 
 • Güleryüz, M. ve Dostoğlu, N. 2013. “Bir Protesto Hareketi Olarak Eko-Köyler”, Güney Mimarlık, Sayı: 14, 66-70.
 • Bostancioglu, E., Telatar, B., (2013), “Effect of Window Size on Residential Buildings’ Energy Costs”, World Applied Sciences Journal, 21-4, 631-640, doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.21.4.860, © IDOSI Publications, 2013, ISSN 1818-4952, http://www.idosi.org/wasj/wasj21(4)13/19.pdf (ISI Master Journal List kapsamında, Scopus tarafından taranıyor)
 • Bakbaşa, C. ve Töre, E. (2013). “Private Investment in Urban Regeneration Process: The Case of Golden Horn”, World Applied Sciences Journal 22 (4): 523-531. (Scopus ve ISI indexli). 
 • Canbay Türkyılmaz, Ç., Pellitero Moya A., Türkyılmaz E., Silva Eliziario J., “Urban Rehabilitation: Reinventing a Productive Landscape”, International Journal of Architectural Research (Archnet-IJAR), volume 7, issue 2, July 2013, pp.282-296, ISSN - International (Online) 1994-6961. (EBSCO Products, EBSCO-Art and Architecture Database, Avery Index to Architectural Periodicals, INTUTE: Arts and Humanities Database, DOAJ: Directory of Open Access Journals, ProQuest Arts and Humanities Database,Scopus).
 • Erkan Yazıcı, Y. (2013), “Effects of Spatial Experiences & Cognitive Styles in the Solution Process of Spacebased Design Problems in the First Year of Architectural Design Education”, International Journal of Technology and Design Education, Volume 23, Number 4, 1005-1015, Nov 2013. ISSN 0957-7572. (Science Citation Index Expanded)
 • Yazıcı, G. ve Erkan Yazıcı, Y., (2013), “A ”Learning by Doing” Approach in the Delivery of Structural Engineering Courses of Architecture”, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Nisan 2013, Cilt:4, Sayı:2, ISSN 1309-6249.
 • Tekin, İ., Akpınar, İ., 2013. “Betonarmenin Anonimleşmesi: Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Yapılı Çevrenin İnşası”, Mimarlık Dergisi, (Kabul Yazısı Aralık 2013).
 • Dinçer, D. https://www.interdisciplinarypress.net/my-cart/ebooks/persons-community/space-and-place-diversity-in-reality-imagination-and-represent
 •  
 • Dostoğlu, N. 2012. “Ulucami’nin Mimarisi”, Kemikli, B. (ed.), Bursa Ulucami, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 97-102.
 • Dostoğlu, N. 2012. “Bursa “UNESCO Dünya Miras Listesi”ne Aday”, Bursa’da Zaman, Sayı: 2, Nisan 2012, 74-79.
 • Uluca-Tümer, E., (2012), “20th century Restorations on the Medieval and Renaissance Monuments of Famagusta’, in Medieval and Renaissance Famagusta: Studies in Art, Architecture and History, ‪Nicholas Coureas, ‪Peter Edbury, ‪Michael J. K. Walsh (eds.), Ashgate Publishing, ISBN 10: 1409435571 / 1-4094-3557-1,  ISBN 13: 9781409435570, 217-233
 • Uluca-Tümer, E., (2012), “Gli insediamenti medievali dei commercianti stranieri a Famagosta e la loro trasformazione in età moderna” in Città portuali del Mediterraneo. Luoghi dello scambio commerciale e le colonie di mercanti stranieri tra Medioevo ed Età moderna, Teresa Colletta (ed.), Franco Angeli Edizioni, Codice ISBN: 9788856844191, 55-68
 • Mıhçıoğlu, E.B, The Physical Evolution of A Capital City: Morphological Analysis of the Historic City of Ankara Between 1839 and 1944, LAP Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-17658-6, Saarbrücken, Almanya.
 • Bakbaşa, C. and Töre, E. “In Between Culture and Regeneration: The Golden Horn as a Cultural Valley”, Urban Landscapes of Modernity – Istanbul and the Ruhr, in the series Istanbuler Texte und Studien, M.Fuhrmann, M.E.Kabadayı and J.Mitttag (eds.), Orient-Institut, Ergon-Verlag, Würzburg. (forthcoming in 2013)
 • Soyyiğit, S., Bostancıoğlu, E., (2012), “Giydirme Cepheli Binalarda Cam Seçimi”, 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, 12-13 Nisan, Bursa, 135-144, ISBN:978-605-61283-0-1, www.catider.org.tr/pdf/sempozyum6/15.pdf  
 • Kasapoğlu, E. “Mimarlık Bürolarında Liderlik Davranışları”, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 13 – 16 Eylül 2012, s. 543 – 554.
 • Alptekin, G., Kasapoğlu, E., “Konutlarda Çatı Arası Mekanların Kullanıma Katılması” 6.Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 12-13 Nisan 2012, s.193-200.
 • Yırtıcı, H. Kentin Hafızasında Bir Travma: Sulukule Yıkımı (Pelin Çetken ve İpek Akpınar ile), 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 05 – 07 Nisan 2012.
 • Öztürk, S., Alptekin, G., KİSK ve FIDIC Standart Tip Sözleşme Formlarının Gecikme ve Tazminat Açısından Değerlendirilmesi, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, s.283-294, 13 – 16 Eylül 2012, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla-İzmir
 • Özçakı, M. (2012)İstanbul’un Tarihi Yerlerinde Tarihin Yeniden Sunumu,24. Yapı Yaşam Kongresi,Bursa
 • Güleryüz, M. ve Dostoğlu, N. Temmuz 2012. “Yüksek Binalar ve Sürdürülebilir Mimarlık: Çelişkiler, Beklentiler”, Yapı, no.368, 72-76.
 • Güleryüz, M. ve Dostoğlu, N. 2013. “Bir Protesto Hareketi Olarak Eko-Köyler”, Güney Mimarlık, Sayı: 14, 66-70.
 • Bostancıoğlu, E., Kasapoğlu, E., Alptekin, G.Ö., (2012), “Taşıyıcı Sistem Bilgisinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri”, Güney Mimarlık, 7, 36-41, ISSN 1309-9639 07, www.adanamimod.org.tr/guney_mimarlik_sayi7.pdf
 • Bostancıoğlu E., Kasapoğlu E., Alptekin G. Ö., “Taşıyıcı Sistem Bilgisinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri” (Makale) Güney Mimarlık Dergisi, Sayı: 7, Mart 2012, s.36-41. 
 • Özçakı, M., “Avrupa Kültür Başkentliği Sürecine Tarihi Yarımada Projeleri Üzerinden Bakış”, Yapı, Mayıs, 366, 48-49
 • Küçükdoğu, M.Ş., The Farnsworth-Munsell 100 Hue Test and Color Perception, Balkanlight 2012, October,   Serbia (Manav,B., Kutlu, R., Ünver, R. İle birlikte)
 • Dostoğlu, N., Türkyılmaz, E., Arslan, M. E. 2012. "Public Space as a Means of Creating Urban Identity", in Pinto da Silva, Madalena (coord.), 'EURAU12 European Symposium on Research in Architecture and Urban Design', Porto, FAUP.
 • Kasapoğlu, E. “Importance of Subcontractors for a Successful Housing Construction”, XXXVIII. IAHS World Congress, Visions for the Future of Housing: Mega Cities, Istanbul, Turkey, 16–19 April 2012, s:148 – 153.
 • Birer, E., Enginöz, E.B., “Rethinking the Entrance of a Historical Urban Garden / Istanbul Yildiz Park”, 1st International Conference on Architecture & Urban Design, Proceedings pp.1335-1341 (19-21 April 2012).
 • Uluca-Tümer, E., Mihcioglu Bilgi, E. (2012), “Westernization Effects on the Planning and Architectural Approaches in Historic Commercial Center of Kadikoy between Late 19th and Early 20th Centuries”, Cities in Transformation, Research and Design, Ideas, Methods, Techniques, Tools, Case Studies, EAAE ARCC, International Conference on Architectural Research, Milano, 7-10 June 2012, CD-ROM
 • Uluca-Tümer, E. (2012), “The Continuation of (Pseudo-) Vernacular within Historic Sites as an Approach for the Preservation of the `Historic Image”, ISVS- 6th International Seminar on Vernacular Settlements – 2012
‘Contemporary Vernaculars: Places, Processes and Manifestations’, Famagusta, 19-21 April 2012, Proceedings Book, 583-593
 • Canbay Türkyılmaz, Ç., Moya Pellitero, A., Türkyılmaz, E., Silva Eliziario, J., “Urban Rehabilitation: Reinventing a Productive Landscape: Istanbul, Golden Horn Case Study”, CAUMME 2012, International Symposium, Global Impacts and Local Changes, 21-23 November 2012, Yıldız Technical University, Turkey, pp.590-604,  ISBN 978-975-461-493-0.
 • Erkan Yazıcı, Y. ve Yazıcı, G., (2012), “Working with Mathematical Tools for Generating Complex Surfaces”, 11th International Conference on Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning, 27-29 Ağustos 2012, Eindhoven.
 • Akgün, A. “Spatial Exclusion Through Symbolic Capital” , TAW 2012, Tirana Architecture Week, Tiran, Arnavutluk, ISBN: 978-9928-4053-9-5.
 • Kut, S. 2012. Enhancing Spatial Experiences Through Digitally Augmented Spaces,  ISEA2011 Proceedings
 • Özçakı, M., A New Presantation of History in Istanbul’s Historical Center, 24th Internetional Building & Life Congress, 05-07 April 2012, 333-339
 • Arslan, M. E. 2012. "Spatial Inequality: The Case of Istiklal Street", in Pinto da Silva, Madalena (coord.), 'EURAU12 European Symposium on Research in Architecture and Urban Design', Porto, FAUP.
 • Akın, N. Une Zone Historique de Réhabilitation Urbaine à Istanbul : Balat başlıklı bildiri sunumu, 2012.
 • Akın, N. Istanbul, patrimoine mondial et ses problèmes de préservation dans le cadre du tourisme culturel başlıklı bildir sunumu ve basımı, 2012.
 • Daylight Analysis and Lighting Energy Management for Schools in Hot-Temperate Climates, AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, Spring 2012, s:149-164 (Kutlu, R. Yener, A., Manav, B. İle birlikte)
 • Şahin, B. E., Yıldız, H. Ö. ve Dostoğlu, N. 2012. “A Study of Public Life in Two Housing Areas in Bursa”, World Applied Sciences Journal, 20 (10): 1393-1400.
 • Şahin, B. E. ve Dostoğlu, N. T. 2012. “The Importance of Preschoolers’ Experience in Kindergarten Design”, METU Journal of the Faculty of Architecture, no. 29 (1), 301-320.
 • Birer, E., Enginöz, E.B., (2012), “Experimentation On Rearraning Spaces At Work/Home in Everyday Life in Architectural Design Education”, NWSA-Engineering Sciences, E-Journal of New World Sciences Academy, Volume:7 Numbers:2,  pp.437-448. (Abstracting/Indexing:EBSCO Inc.) . 
 • Birer, E., (2012) “An Evaluation of the Effect of Emotional Intelligence on Achievement Orientation in Architectural Design Education”, Gazi University Jounal of Science, Vol 25, No:2, pp.541-553.  (Abstracting/Indexing: SCOPUS ENGINEERING INDEX (COMPENDEX) EBSCO -Academic Search™ Complete (Journals) GOOGLE SCHOLAR). 
 • Töre, E.Ö., Özdemir Eren, Z., Çevik, G., Korkmaz, Z., Gökdemir, M., “Evaluation of Settlements on the Coastal Regions of Thrace Regarding Current Laws and Regulations”, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 13, No. 2, 2012, 710-719. (SCI-Expanded).
 • Töre, E.Ö., Çevik, G., Gökdemir, M., Özdemir Eren, Z., Korkmaz, Z., “Eco Tourism Policy Supported by Environmental Planning Procedure- An Environmental Planning Experience; Case of Identification of Igneada as an Eco Town”, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 13, No. 2, 2012, 628-642 (SCI-Expanded).
 • Yazıcı, G. ve Erkan Yazıcı, Y., (2012), “The use of Finite Element Analysis Applications in Architectural Education”, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Ekim 2012, Cilt:3, Sayı:4, ISSN 1309-6249.
 • Erkan Yazıcı, Y. ve Yazıcı, G., (2012), “An Evaluation of the Academic Performance of Students Enrolled in the Double Major Programmes of Architecture and Civil Engineering”, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Ekim 2012, Cilt:3, Sayı:4, ISSN 1309-6249.
 • Saatcıoğlu, Ö., Dülgeroğlu, Y. “Mimari Biçimlenişte, Karmaşıklığın Nesnel Değerlendirme ile Belirlenmesi” İtü dergisi/a (2012).

 2011 ve öncesi bilimsel yayınlar

 • Uluca Tümer, E. (2011), İngiliz Dönemi’nde Gazimağusa Kaleiçi’nde Kentsel Dönüşüm (1878-1960), Journal of Cyprus Studies, issue: 39, 61-77
 • Erkan-Yazıcı, Y., (2011). Effects of Spatial Experiences & Cognitive Styles in the Solution Process of Spacebased Design Problems in the First Year of Architectural Design Education, International Journal of Technology and Design Education, Volume 22, Number 3, ISSN 0957-7572.
 • Töre, E., (2011). Eco Tourism Policy Supported by Environmental Planning Procedure- An Environmental Planning Experience; Case of Identification of Igneada as an Eco Town, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 13, No. 2, 628-642.
 • Töre, E., (2011). Evaluation of Settlements on the Coastal Regions of Thrace Regarding Current Laws and Regulations, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 13, No. 2, 710-719.
 • Bostancioglu, E. (2010). Effect of Building Shape on a Residential Building’s Construction, Energy and Life Cycle Costs, Architectural Science Review, 53-4, 441-467, doi:10.3763/asre.2009.0040 ©2010 Earthscan ISSN:0003-8628 (print), 1758-9622 
 • Bostancioglu, E. (2010). Mimari Tasarımda Bina Kabuğu Seçiminin Önemi ve Bina Ekonomisi  Üzerindeki Etkisi, Arkitekt, 523, 60-71, ISSN:1301-6121.
 • Bostancıoğlu, E. (2011). Residential Building Envelope Alternatives with Equivalent Cost, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (Gazi University Journal of Science), 24-2, 355-363, ISSN:1303-9709.
 • Bostancioglu, E. (2011). Mevcut Binalarda Yapılan Ekolojik İyileştirmelerin Enerji Kazancı, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, 1-2, 15-24, doi: 10.7456/10102100, ISSN: 2146-5193.
 • Bostancıoğlu, E. (2010). Konutlarda Duvar ve Çatı Yalıtımlarının Bina Kabuğu, Isıtma Enerjisi ve Yaşam Dönemi Maliyetleri Üzerindeki Etkisi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15-1, 135-147.
 • Bostancıoğlu, E. (2011). Energy Saving From Ecological Retrofitting In Existing Buildings, International Ecological Architecture and Planning Symposium 2011, Antalya, Turkey, 24-25 November, Chamber of Architects of Turkey, Antalya Branch Publications, 14/3,177-188, ISBN: 978-605-01-0369-4. 
 • Bostancıoğlu, E. (2011). A Cost Estimation Model in Pre-Design Phase, Sixth International Conference on Construction in the 21st Century(CTIC VI), Construction Challenges in the New Decade, Kuala Lumpur, Malaysia, 5-7 July, 86-93, ISBN: 1-884342-02-5. 
 • Bostancıoğlu, E., Kasapoğlu, E., Özkaptan-Alptekin, G. (2011). Taşıyıcı Sistem Bilgisinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri, Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, 24-26 Kasım, İstanbul, 43-52, ISBN 978-605-4233-65-6. 
 • Bostancıoğlu, E. (2011). Yapım Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Mimarlıkta Malzeme, 19, 40-46, ISSN 1306-6501. 
 • Birer, E., Mıhçıoğlu Bilgi,E (sunan)., Kut, S. (2011) “Use of Light in Urban Space in Architectural Education–A Case Study From Istanbul”  
 • Mıhçıoğlu Bilgi, E., Uluca Tümer, E. (2009), ‘Revitalization of an Early Industrial Settlement: An Educational Case Study in Beykoz-İstanbul’ (Invited Symposia 4), International IAPS-CSBE & Housing Network 2009 Conference, İstanbul, 12-16.10.2009,  Bildiri CDsi. 
 • Uluca Tümer E., Mıhçıoğlu Bilgi, E., (2009), ‘New Building Typologies Between Vernacular And Modern: Antioch In the Early 20th Century’, 3rd International Meeting on Architectural Heritage of the Mediterranean (RIPAM 3), Lisbon Lusíada University, Portugal, 15-17 October 2009 (basılmadı).
 • Töre, E.Ö., İstanbul Film Endüstrisi, İstanbul’da Kültür Ekonomisine Yön Veren Dinamikler, İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, ISBN 978-605-399-177-9 
 • Enlil, Z., Uşaklıdereli, C., Dinçer, İ., Evren, Y., Okandan, G.D., Töre, E.Ö., Seçkin, E., Ertürk, E., Som, S.K. “Cultural Industries”, Turkish Cultural Policy Report- A Civil Perspective, S.Ada (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011, pp. 233-249, ISBN 978-605-399-210-3 
 • Töre, E.Ö., Özdemir Eren, Z., Çevik, G., Korkmaz, Z., Gökdemir, M. “İkinci Konut Turizminin Çevresel Etkileri: Trakya Kıyıları Örneği”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu, Kentleri Korumak ve Savunmak Bildiriler Kitabı, 6-9 Kasım 2009 Antalya, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Korza Yayıncılık: Ankara, 2010, ss. 533–546 
 • Tekin, İ. (2011) 'Mimarlıkta Betonarmenin Teknolojik ve Tektonik Belirleyiciliği', Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Tekin. İ. (2011). 'Discursive production of reinforced concrete in architectural writing', Archtheo 2011.
 • Sönmez, N. O; Tekin, İ., Üngür, E. (2011). ''Thinking by design: design as a tool for idea development' Archtheo 2011.
 • Ertürk, Z.,Birer, E., Uyanık, K., “Kavramdan Mekana Beş Tasarım Öyküsü”, Es Yayınları, ISBN:978-605-5664-21-3, İstanbul, Kasım 2011.
 • Çetiner, İ. and Ceylan, N., 2011: Evaluating The Life Cycle Environmental Impacts Of Heat Insulation Applications For The Existing Residential Buildings In Istanbul With Regard To Production, Construction And Use Phases. World Sustainable Building Conference, October 18-21, 2011 Helsinki, Finland. 
 • Ceylan, N. and Çetiner, İ., 2010: Investigating The Environmental Effects Of Heat Insulation Materials Used In Residential Buildings With Respect To Window To Wall Ratio. International Sustainable Buildings Symposium, May 28-26, 2010 Ankara, Turkey.
 • Genç, H. N., Altun, M. C. 2010: Çatı Yapı Elemanı Tasarımı İçin Bir Yaklaşım. 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, 15-16 Nisan 2010, DEÜ, İzmir.
 • Genç, H. N., Altun, M. C. 2011: Analysis of Building Element Design Methods. International Congress – Architectural Engineering Conference, March 30 - April 4, 2011 Oakland, CA.
 • Altun, M. C., Genç, H. N., 2011: Effectiveness of the “VDI-H.F.O.Müller Method” in Building Element Design. International Congress – Architectural Engineering Conference, March 30 - April 4, 2011 Oakland, CA.
 • Evren Enginöz’ün, mimarlık alan indeksli yayın yapan Mimarist dergisinde "Afet Sonrası Konut Yerleşimlerinin Tasarımında Çocuk Kullanıcılar Üzerindeki Olumsuz Etkileri Azaltıcı Yaklaşımlar" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.
 • Evren Enginöz’ün “Hundertwasser, Sanatı ve Mimarisi” başlıklı makalesi Arradamento mimarlık dergisinde yayınlanmıştır. 
 • Evren Enginöz’ün “Bir Heterotopya Olarak Sultanahmet’teki Ramazan Şenlikleri” başlıklı makalesi Arradamento mimarlık dergisinde yayınlanmıştır.
 • Meltem Özçakı’nın “2011 Konut Kurultayı ve TOKİ Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesi Yapı dergisinde yayınlanmıştır. 
 • Meltem Özçakı’nın “Güncel Sanat ve I. Uluslararası İzmir Sanat Bienali” başlıklı makalesi Ege mimarlık dergisinde yayınlanmıştır.

 


Son Güncellenme Tarihi
2018-02-14 15:36:11