border=  border=
Akreditasyon
Bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları her alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Günümüzde üniversite eğitimi uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Gerek Erasmus ve benzeri değişim programları ile lisans ve lisansüstü eğitiminde yurtdışındaki üniversitelerde eğitim fırsatını yakalamak, gerek lisansüstü eğitimi farklı bir ülkede yapmak için üniversitelerde verilen eğitim programlarının karşılıklı tanınırlığının sağlanması önemli ve gereklidir.
Yurt dışında pek çok ülkede halen uygulanmakta olan ve ülkemizde ise hazırlıkları süren mesleğe kabul yasası uyarınca artık günümüzde üniversite eğitimi almak yeterli olmamakta, üniversitelerde verilen eğitimin kalitesi sorgulanmaktadır. Eğitimde kalite güvencesi ulusal ya da uluslararası bağımsız dış kalite güvence ajansları (akreditasyon kurulları) tarafından verilen akreditasyonla belgelenir. Akreditasyon koşullarının başında eğitim programının misyonuna uygun olarak, mezun olacak öğrencilere belirli bilgi ve becerileri kazandırması gelir.
Ülkemizde, mimarlık alanında eğitim programlarını akredite eden kurul, MİAK- Mimarlık Akreditasyon Kurulu’dur. 
 
 
MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU MİAK
 
Mimarlık Akreditasyon Kurulu Mimarlar Odası Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği’ne göre kurulmuş olan ve Mimarlık Eğitim Programlarını akredite eden bir kuruldur (MİAK Akreditasyon Koşulları2009).
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun temel amacı mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik çalışmalarıaracılığı ile geliştirmektir. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mimarlar yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi hedeflenmiştir.Bir eğitim kurumunun ister kendisi tarafından gönüllü talep edilmiş, ister yetkili kuruluşlar tarafındanzorunlu tutulmuş olsun, toplum yararı açısından; öncelikle eğitim programını başarıyla tamamlayarakmezun olanların edindiği standartların yetkin bir mesleki pratik için gerekli tasarım, teknik ve meslekibecerilerinin ve kazanılan etik formasyonun yeterli olmasını garanti altına almayı amaçlar (MimarlarOdası Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği, Amaç, Madde 3).
MİAK tarafından akredite edilmiş bir mimarlık bölümünün ders programı; mesleki dersleri, genel dersleri ve seçime bağlı dersleri içerir. Mimarlık eğitim programının akredite edilmesini isteyen bir mimarlık bölümünden, kendi misyonuna uygun ve MİAK akreditasyon koşullarını sağlayan bir eğitim programını geliştirmesi ve öğrencilerine “MİAK Mezunların kazanması beklenen bilgi ve becerileri“ sağlayacak şekilde eğitim vermesi beklenmektedir (MİAK Akreditasyon Koşulları 2009).
 ‘MİAK Akreditasyon Koşulları 2009’ dokümanı ve içinde yer alan, ‘3.3 Mezunun Kazanması Beklenen   Bilgi ve Beceriler’e http://www.miak.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Programı, 2010 yılında, MİAK tarafından ‘Üç yıl kesintisiz süre ile akreditasyon’ a uygun bulunmuştur. 2014 yılında ikinci ziyaret düzenlenmiş, MİAK tarafından 22 Nisan 2014 tarihli 5. Dönem 1. Toplantısında alınan karar sonucu,  3. Yılda Özelleşmiş 6 Yıllık Akreditasyona hak kazanmıştır.    
 
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Programı, vakıf üniversitelerinde uygulanan, Türkiyede'ki ilk ve halen tek akredite edilmiş mimarlık programıdır.

Son Güncellenme Tarihi
2017-12-26 13:26:11