border=  border=
Bölüm Başkanından

 

Sevgili öğrencilerimiz,
Okuduğunuz bölüm pek çok açıdan özeldir. Birçok alanın kesişme noktasında bulunur, size istikrar, refah ve düzenin nasıl sağlanacağını, insan hayatının nasıl korunacağını anlatır. Hedefi dünyadaki ilk uluslararası ilişkiler bölümü 1919’da Aberstwyth’de kurulduğundan bu yana hiç değişmemiştir. Savaşların çıkmamasını, gücün caydırıcılık dışında kullanılmamasını, sorunların uluslararası normlar, rejimler ve örgütler aracılığıyla çözülmesini temin edecek insanların yetişmesi için çalışır.
Bu amaçla sizler felsefeden sosyolojiye, ekonomiden tarihe kadar sosyal bilimlerin pek çok alanından dersler alırsınız. Hukuk, tarih, çatışma çözümü öğrenirsiniz. Devletler sisteminin nasıl çalıştığını, karar verme süreçlerini hangi faktörlerin etkilediğini görürsünüz. Ortadoğu’yu, Kafkasları, Balkanları, Avrupa Birliği’ni çalışırsınız. Uluslararası örgütleri, medya-siyaset ilişkisini, insan hakları rejimlerini, Türkiye’nin tarih içindeki siyasal dönüşümünü, demokratikleşmesini okursunuz.
Değişim programlarıyla bir yılınızı yurt dışındaki bir üniversitede geçirip farklı bir kültürde yaşamayı, dünya siyasetine başka açılardan bakabilmeyi içselleştirirsiniz. Zaten okuduğunuz ya da okuyacağınız bölümde çok kültürlü bir yapını içinde bulunacaksınız. Dünyanın çeşitli yerlerinden hocalarınız, sınıf arkadaşlarınız olacak. Derslerinizde Avrupa ya da Amerika’nın herhangi bir üniversitesinden farklı bir şey okumayacaksınız.
Bu bölüm size dünyayı anlamlandırma, önyargılarınızdan kurtulma, evrensel normları görebilme imkânı sunacak. Burası sizin siyasete farklı açılardan bakabilmenizi, başkalarıyla empati kurabilmenizi, karşınızdakini anlayabilmenizi, değişmenizi ve değiştirmenizi sağlayacak. Başarmaya çalıştığı sizin aracılığınızla dünyayı dönüştürmek, daha yaşanabilir bir yer haline getirmektir.
Mesleki anlamda da İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü sizin başarılı birer akademisyen, diplomat, gazeteci, televizyoncu, halkla ilişkilerci, reklamcı, bankacı ve daha pek çok şey olmanızın altyapısını hazırlar. Sizler de tıpkı sizden önceki mezunlar gibi burada kazandıklarınızla meslek hayatınızda ilerlersiniz. Tek yapmanız gereken çalışmak ve daha çok çalışmaktır.
 
Başarı dileklerimle,
 
Prof. Dr. Mensur Akgün
Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı

Son Güncellenme Tarihi