border=  border=
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM

E-Mail:m.ozden@iku.edu.tr 

Telefon: 0 212 498 4548

 

 

 

Bölüm Başkanından...
İnsanlar, çok eski zamanlardan beri, kendi doğasından ve davranışlarından etkilenerek, bunların üzerine birçok felsefi tez türetmiştir. Motivasyon, bellek, öğrenme, algı, rüyalar, ruh hastalıkları gibi insan doğasına ait konulara dair sorgular insan zihninin ve toplumların evrimine bağlı olarak farklı açılar kazanmıştır. ”Uzun geçmişi ve kısa bir tarihi” olan psikoloji, zaman içerisinde davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak evrilmiş ve çağımızın gitgide karmaşıklaşan sorunlarının çözümünde bilim ve araştırma temelli katkılarıyla hakettiği popülerlik ve saygınlığı kazanmıştır.
2007 yılından beri hizmet veren İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümü dünya standartlarına uygun olarak hazırlanmış müfredat programındaki ders çeşitliliği ve eğitim kalitesi ile öğrencilerini psikolojinin deneysel (Sosyal psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Psikometrik Psikoloji) ve uygulamalı alanlarında (Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Endüstri ve İşletme Psikolojisi, Adli Psikoloji) iş yaşamına hazırlamakta ve öğrencilerin çeşitli uzmanlık dallarında yüksek lisans yapabilmelerini kolaylaştırmaktadır.
Psikoloji Bölümü’nün iki temel misyonu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, iş yaşamına psikolojinin bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı yetiştirmektir. İkincisi ise öğrencileri de kapsayan katılımcı yönetim biçimi, öğrenci odaklı etkileşimsel öğrenme metodları ve öğretim elemanlarının empatik tutum ve davranışları ile öğrencilere ihtiyaç duydukları kişisel gelişim ve öğrenme iklimi sunarak, üniversite eğitimi sürecinin pozitif bir deneyim olmasını sağlayabilmektir.
 
İKU Psikoloji Bölümü FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 16.02.2013 tarihinden itibaren 16.02.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere akredite olmuştur.
 
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında 22 Mayıs 2012 tarihinde açılan tezli yüksek lisans programı da başarıyla yürütülmektedir.
 
 
Psikoloji Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-02-17 10:19:07