border=  border=
Akreditasyon

Yüksek öğretim sürecinde verilen eğitimin niteliklerinin, şeffaflık ve güvenilirlik ilkesi ile ortaya konması Bologna sürecinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dinamik süreçte, eğitim programlarının bileşenlerinin ve belirlenen hedeflere ulaşmada kullanılan yöntemlerin bağımsız kuruluşlarca değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin belirli aralıklarla tekrarlanması eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerin kalitelerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin, eğitim-öğretim ve akademik üretkenlik gibi temel işlevlerini nitelikli bir biçimde yerine getirebilmelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ile entegrasyonlarının mümkün olabilmesi için, kalite güvencesini sağlanmaları bir gerekliliktir. Eğitimde kalite güvencesi üniversitelerin benimseyeceği, değerlendirme ve akreditasyon yöntemlerinin bir arada kullanılması ile mümkündür. Ulusal ve uluslararası akreditasyon, sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir.

FEDEK, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınarak “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” almış ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri programlarını  akredite etme yetkisi verilmiş bir değerlendirme ve akreditasyon derneğidir.

İKÜ Fizik Bölümü’ne FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 09.05.2012 tarihinden itibaren 09.05.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere Sonraki Genel Değerlendirmeye kadar 5 yıl süreli akreditason verilmiştir.


Son Güncellenme Tarihi