border=  border=
Geçmiş Etkinlikler
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK 2007) 27 – 28 Ağustos 2007
 
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi'nin amacı Türk dilinin sözdizim yapıları üzerindeki son teorileri ve araştırmaları; Türk edebiyatının farklı dönemlerindeki üslup ve dil arayışları hakkındaki bulgu ve gözlemleri paylaşmak, tartışmaktır. Kongre sürecinde Türk dili uzmanları Türkçenin sözdizimsel yapısının özelikleri, tarihsel gelişme süreci, bu yapıların tasnifi ve isimlendirilmesi konularını tartışırken, Türk edebiyatı uzmanları da farklı devir ve zümre edebiyatlarında gelişen üslûpları, üslûp arayışlarının biçimlendirdiği dilsel yapıları ortaya koyacak ve tartışacaklar. Bu tartışmalardan beklenilen Türk sözdizim ve üslûp araştırmaları konusunda eski ve yeni teorileri de tartışarak yeni açılımlar elde etmektir.
 

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi - TUDOK

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK), dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, bilimsel işbirliği için zemin hazırlamak ve geleceğin bilim adamlarının akademik dünyayla ve birbirleri ile olabilecek en erken dönemde tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

 

Üniversitemizin Ataköy yerleşkesinde iki yılda bir gerçekleştirilmekte olan Kongre’ye, Fakülte, Enstitü ya da Merkez çatıları altında Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri sözlü / poster sunumla veya dinleyici olarak katılmaktadırlar.

 

Tüm oturumlarının öğrencilere tahsis edilmiş olması özelliğiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında düzenlenen uluslararası ilk öğrenci kongresi olma niteliğini taşıyan TUDOK, beş Anabilim Dalı’na ayrılmış özel oturumlar halinde gerçekleştirilmektedir. Oturumlar, yurt içi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden davet edilen seçkin bilim adamlarınca yönetilmekte, bu sayede bir yandan dünyanın pek çok yerinde yürütülen Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin nabzı tutulurken diğer yandan katılımcı öğrencilerin önemli bilim adamlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır.

 

Kongre dilleri Türkçe (Türk Lehçeleri), İngilizce, Almanca ve Rusçadır.

 

Ana Başlıklar

• Eski Türk Dili

• Klâsik Türk Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatları

• Türk Halk Edebiyatı/Halkbilimi

• Yeni Türk Dili/Çağdaş Türk Lehçeleri

• Yeni Türk Edebiyatı/Çağdaş Türk Edebiyatları


III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010) 
20 – 22 Eylül 2010

Detaylar için tıklayınız.

 

Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi (UDKEK 2011)
12 – 13 Eylül 2011

Detaylar için tıklayınız.

 

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012) 
27 – 28 Ağustos 2012

Detaylar için tıklayınız.

 

V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2014) 
23 - 24 Haziran 2014

Detaylar için tıklayınız.


Son Güncellenme Tarihi
2017-07-27 10:21:18