border=  border=

İşletme Bölümü, kendini işletme yönetimi alanındaki gelişmeleri izlemeye, elde ettiği bilginin geliştirilmesine ve uygulanmasına adamıştır. Lisans eğitiminin Öğrencilerinin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcar. Bu hedeflerle hareket eden bölümümüzde derslerin önemli bir kısmının İngilizce olarak yürütülmesi, hem öğrencilerimize hem de ülkemize fayda sağlayacaktır. Ayrıca Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci mobilitesin arttırılması ve Bologna Süreci’ne uyum aşamasında da avantaj sağlayacaktır.

 

İngilizce Öğretimin Amacı Nedir?

Günümüz küreselleşen dünyasında artık İngilizce bilmek bir zorunluluk haline gelmiştir. İngilizce İşletme  Öğretim Programı çerçevesinde, hem modern bir işletme eğitimi verilmesi, hem öğrencilerimizin dünyadaki son iktisadi gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri, hem edinecekleri yabancı dil ile dünyadaki işletme literatürünü takip etmeleri, ve hem de küresel iş dünyasında iş olanaklarını artırmaları amaçlanmıştır.
Gerek mesleki literatürün ve gelişmelerin takibi, gerekse mezuniyet sonrası iş bulma imkanlarının artırılması açısından yabancı dille öğretim pek çok fırsat sunmaktadır. İngilizce İşletme Bölümü öğretim kadrosu, YÖK tarafından belirlenen kriterler açısından yeterlidir.

 

Dersler Nasıl Yürütülecek?

İngilizce eğitim olarak adlandırılan bu programda derslerin tamamı İngilizce olarak yürütülmektedir. Bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık programı uygulanır. İngilizce Hazırlık eğitimi sonunda yapılan İngilizce yeterlilik sınavını başaranların birinci sınıfa kayıtları yapılır.
Uluslararası geçerliliği olan sınavlar ile yeterli İngilizce seviyesini belgeleyen veya üniversitenin öğretim yılı başında yapacağı İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlarlar. 4 yıldan oluşan lisans öğretimi,tamamen İngilizce olarak yürütülen derslerden oluşmaktadır.

 

Neden İngilizce Öğretimi Tercih Etmelisiniz?

Erasmus ile üniversite hayatınızın bir ya da iki yarıyılını Avrupa’da bir üniversitede geçirmek istiyorsanız

Stajınızı yurtdışında tamamlamak niyetindeyseniz

Endüstri Mühendisliği ile Çift Diploma programına katılacaksanız

Çokuluslu ya da uluslararası şirketlerde kariyer hedefiniz var ise

Finans, dış ticaret, denetim, pazarlama alanlarında yükselmek istiyorsanız

Lisans mezunu olduktan sonra akademik çalışmalara devam ederek yükseklisans, doktora yapmak arzusundaysanız

Bir dünya vatandaşı olarak ufku geniş, ikinci bir yabancı dil olarak Almanca öğrenmek düşüncesindeyseniz

İngilizce Öğretim’de İngilizcenizi geliştirmiş ve tüm dersleri İngilizce olarak görmüş olmanız büyük fayda sağlayacaktır.


Son Güncellenme Tarihi