border= border=
İşletme Doktora

   

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Uğur YOZGAT
  Tel : (0212) 498 41 10 
  u.yozgat@iku.edu.tr
  
  AMAÇ
  İşletme Alanında öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış
  açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme
  yeteneği kazandırmak, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.
   
   
  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR
   
  ·       4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
   
  ·       ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın
             puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik   
             programına başvuracaklar için 80) puan almaları gerekmektedir.
                 
                 Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına
             başvuracakların lisans not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.
  ·      
         Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
      Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,  yabancı uyruklu öğrenciler
      için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az
      55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
      alınması zorunludur.
   
  * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
   
   
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
   
  ·         Adayların başvuru sırasında,
     - Diploma fotokopisi,
     - ALES Belgesi fotokopisi,
     - Transkript fotokopisi,
     - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
     - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
     - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
     - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  ·         Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
        teslim edilmelidir.
  ·         Kesin kayıt için diploma ve transkript noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
             nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk taksitinin
             yatırıldığına dair belge istenecektir.
  ·         Doktora Programları için Yabancı Dil Belgesi
   
  -        Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir.
  -        Taksitli Ödemelerde İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde kredili
       mevduat hesabı açılması gerekmektedir.   Bu nedenle borçlanacak kişinin  
       bankaya gelir belgesi ve ikametgahı veya adına düzenlenmiş fatura (elektrik,
       telefon, vb.) ibraz etmesi gerekmektedir.
   
   
  ·      · 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Son Güncellenme Tarihi
  2017-05-11 14:19:18