border= border=
İşletme Uzaktan Eğitim

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Uğur YOZGAT
  Tel : ((0212) 498 41 10
  u.yozgat@iku.edu.tr

  Program Amacı

  İşletme Bölümü’nün misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamak olup, Uzaktan Eğitim; öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından  bağımsız çağdaş/zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir.

   

  Başvuru Koşulları

  

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  •Tezli Program için: ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya
  sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 80 ve not ortalamasının

  en az 3 olması) puan almaları gerekmektedir.

  Tezsiz Program için ALES zorunluluğu yoktur.

   

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
  teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için diploma ve transkript noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
  nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
  taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

   

  Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde

  Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.

  Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametgahı veya adına düzenlenmiş

  fatura ( elektrik,telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.


  Son Güncellenme Tarihi
  2016-11-18 14:58:05