border= border=
Moleküler Biyoloji ve Genetik

  Kuruluş

  İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almaktadır. Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve daha sonra yenilenen yönetmelik 10 Haziran 2005 yılında 25841 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek işleyişe konulmuştur. Kurulduğu günden bu yana artan bir ivme ile eğitim-öğretim hayatına devam eden Fen Bilimleri Enstitüsü 13 dalda Yüksek Lisans ve 5 dalda Doktora Programına sahiptir. Fen Bilimleri Enstitüsü, 29.06.2011 tarihinden beri vermiş olduğu Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans eğitimine, 08.10.2014 tarihinden itibaren Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı ile devam etmektedir.

  Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü ve Eğitim Süreci:

  Başvurularda Biyolojik Bilimler temel bilgilerine sahip olmaları tercih sebebidir.

  Bu donanıma sahip olmayan adaylar Bilimsel Hazırlık Programına devam edebilir. İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.

  En az 3 yarıyıl süren öğretim programı kapsamında en az 21 ulusal kredi ders yükü, seminer, tez (120 AKTS kredisini) başarıyla tamamlayan öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı Tezli Yüksek Lisans programıdır.

  Öğrencilerin Doktora programına kabulü ve Eğitim Süreci:

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı’na başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetisine sahip olması gerekir.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış öğrenci için 21 ulusal kredilik en az 7 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (180 AKTS); lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise toplam 42 ulusal kredilik en az 14 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (240 AKTS) oluşur. 

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı’ndan mezun olacak öğrenci eğer herhangi bir yüksek lisans programından sonra Doktora Programı’na devam ediyorsa azami 2 yıl içerisinde toplam 21 kredi/saat ders almak ve başarılı olmak zorundadır. Lisans programından Doktora Programı’na gelen öğrenciler için ders yükümlülüğü azami 3 yıl için 42 kredi/saattir. Ders yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından Yeterlilik Sınavı’na alınır.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı, yeterlilik sınavı başarıldıktan sonra atanmış danışman öğretim üyesi gözetiminde, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için  azami 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yılda hazırlanacak ve Türkçe/İngilizce yazılacak bir tez çalışmasıyla tamamlanır.

  Tez çalışması süreci, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulmuş en az 3 üyeli tez izleme komitesi tarafından her yarıyıl sonunda Anabilim Dalı Başkanlığı’na rapor edilir. Danışman öğretim üyesinin olumlu görüşü üzerine Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından başarılı bulunan tez çalışmasının sahibi Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktor unvanı almaya hak kazanır. 

   

  Bölüm Başkanı

  E-mail: n.palavanunsal@iku.edu.tr


  Son Güncellenme Tarihi