border= border=
Rejisörlük

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof.Dr.  Mehmet ÜSTÜNİPEK
  Tel : (0212) 498 41 96
  m.ustunipek@iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI
  Rejisörlük Yüksek Lisans Programı; Tiyatro, Sinema-TV ve Sanat Yönetimi Programlarından
  olanağı kazandırmaktadır.  Ayrıca çeşitli lisans programlarından mezun, gösteri tasarımı ve sahne sanatları    alanınıda rejisör olarak çalışmayı düşünen kişileri uzmanlaştırmayı hedeflemektedir.

  Süre Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR


  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
    programın puan türünde en az 55puan almaları gerekmektedir. 

    * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
   

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,
    ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
    bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta
    yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının
    4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu
    öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
    YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
    sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
   
    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  
    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   
    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
    fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.  Diğer Koşullar

  • Program dili Türkçe’dir.
  • Program, toplam 28 kredi / saattir.
  • Program tezli yüksek lisans programıdır.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi
    Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
    Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek
    Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
  • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan
    grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  • Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme
    ve Mülakat yapılacaktır.

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

   


  Son Güncellenme Tarihi