border= border=
Kamu Hukuku

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
  Tel : (0212) 498 45 21
  d.tezcan@iku.edu.tr

  PROGRAMIN AMACI

  Kamu Hukuku programının amacı kamu hukuku dalı içerisinde yer alan birçok alanda uzmanlaşma imkanı sağlayan bir eğitimin yanı sıra, bilime katkıda bulunacak ve yeni çözümler üretecek akademik bir çalışma sağlama becerisini kazandırmaktır.

   

  Süre

  2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  Doktora Programı : 4 Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
  Doğrudan (Yüksek Lisans Yapmaksızın) Doktora Programı : 5 Akademik Yıl (10 Yarıyıl)

   

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

   • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,

   • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*

     programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir.

     * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

   BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

   • Adayların başvuru sırasında,

   - Diploma fotokopisi,

   - ALES Belgesi fotokopisi,

   - Transkript fotokopisi,

   - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),

   - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

   - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

   - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

   • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime

     teslim edilmelidir.

   • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,

     noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk

     taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

   

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,

  ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen

  bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta

  yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının

  4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu

  öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden

  YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir

  sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

   

  Diğer Koşullar

   

  • Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programına Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.

   • Program Dili Türkçe’dir.

   • Program toplam 21 kredi / saattir ve tezlidir.

   • Programın ders yükü ilk iki yarıyıl için bir zorunlu ders ve yedi seçmeli

     ders ile birlikte toplam 8 derstir.

   • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek

     Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.

   • Program hafta içi yürütülür.

   • Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,

   • ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan minimum

     55 puan almış olmak,

   

  Program Açılma Dönemleri

   Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

   

  Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli  Ödemelerde Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.  Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş  fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir

   

    
    

   

   

   


  Son Güncellenme Tarihi