border= border=
İletişim Tasarımı

  PROGRAM BAŞKANI

  Yrd.Doç.Dr. İbrahim ZENGİN

  Tel: (0212) 498 41 57

  i.zengin@iku.edu.tr  PROGRAMIN AMACI

  İletişim Tasarımı’nda Yüksek Lisans, İletişim Tasarımı çalışmaları ( film çalışmaları, grafik tasarımı, fotoğraf, canlandırma sineması, oyunculuk gibi) ya da bu çalışmaları tamamlayıcı alanlarla ilgili lisans (fakülte) mezunları için tasarlanmıştır.

  Bu bağlamda İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı öğrencilerin bilgilerini derinleştirdikleri kuramsal çalışmaların bütünüdür

  Süre
  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıldır.)


  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir.

  • Doktora programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvurabilmek için,

  ALES 55 ve YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen

  bir sınavdan bu puan muadili bir puan, (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta

  yeterlik programına başvuracaklar için ALES 80 ve lisans mezuniyet not ortalamalarının

  4 üzerinden en az 3 veya muadili puana sahip olmaları gerekir ) yabancı uyruklu

  öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden

  YDS/ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir

  sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

  * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
  teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
  noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
  taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

  Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde
  Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.
  Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş
  fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

  Diğer Koşullar
  • Program dili Türkçe’dir.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi
  Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir.
  • Program, ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 2 zorunlu ve 4 seçimlik ders olmak
  üzere toplam 12 ders, 21 kredi ve 4 yarıyıldır sürelidir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans
  Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • Program hafta içi yürütülür
  • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • ALES sınavına girip herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan
  almış olmak,
  • Program kayıtları yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır


  Son Güncellenme Tarihi
  2016-11-18 15:17:27