border= border=
İngiliz Dili Ve Edebiyatı

   

  Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yusuf ERADAM

  E-Posta: y.eradam@iku.edu.tr

   

  Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Selen AKTARİ SEVGİ 

  E-Posta: s.aktari@iku.edu.tr 

   

  Programın Amacı

  İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı İngiliz edebiyatı alanında ileri düzeyde teorik bir temel oluştururken, seçmeli dersler aracılığıyla da öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda gelişmelerine olanak tanır.

  Öğrenciler edebiyat tarihi ve edebiyat türleri konularındaki bilgilerini derinleştirir, edebiyata ve kültürel eleştirel yaklaşımları daha iyi kavrar, inceleme, yorumlama ve iletişim becerilerini geliştirirler.

  Mezunlar İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapabilir, yükseköğretim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları edebiyat bilgisi, dil, yorumlama ve araştırma becerileri, kendilerine bu donanımın talep gördüğü birçok farklı alanda da çalışma olanağı sağlamaktadır.

   

  Yerleşme Şartları

  İstanbul Kültür Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapabilmek için Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ana sayfasında yer alan genel başvuru şartlarının yanısıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları sağlamaları gerekmektedir.
   

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce Öğretmenliği, Çeviri veya ilgili alanların birinden bir lisans diplomasına sahip olmaları,
   

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün uyguladığı Bilim Sınavı’nda (yazılı ve sözlü) başarılı olmaları,
   

  • ALES’den en az 55 Sözel puan almaları,
   

  • Yabancı Dil Yeterlilik sınavlarında bölümün talep ettiği puanı almaları veya uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından gerekli puanları belgelemeleri gerekmektedir.

   

  YDS/KPDS/ÜDS      85

  TOEFL iBT               102

  Cambridge CAE      A


  İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına kabul edilen adayların bazılarına eksikliklerini gidermek adına Bilimsel Hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında adayların İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’ndan alacağı zorunlu dersleri bölüm belirler.

  İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı boyunca adayların 60 AKTS kredisini tamamlamaları ve programdan mezun olabilmek için bölümün onaylayacağı bir konu üzerine 20000 kelimelik bir bitirme tezi (60 AKTS) yazmaları zorunludur.

   

  Son Güncellenme Tarihi