border= border=
Uluslararası İlişkiler

  PROGRAM BAŞKANI
  Prof. Dr. Mensur AKGÜN
  Tel : (0212) 498 44 61
  makgun@iku.edu.tr


  PROGRAMIN AMACI

  İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, tezli/tezsiz yüksek lisans programı sunmaktadır. Öğrencilere günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda dersler, alanında uzman akademisyenlerin ve emekli diplomatların koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarını uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktır. Programın eğitim dili İngilizce’dir. Öğrencilerimiz, Erasmus Değişim Programı’na katılmaları için teşvik edilmektedir.


  Süre

  Tezli Program    :  4 Yarıyıl
  Tezsiz Program :  3 Yarıyıl

  TÜM PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR
   

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,

  • Tezli programlar için ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan 
     lisansüstü* programın puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir.

  • Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz

  •  YDS’den en az  70 puan veya  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir

     sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.


    


  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi ( tezli program için),
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri , ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
    

   Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  

   Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   

   Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş

   fatura (elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

   

  Diğer Koşullar


  • Tezli yüksek lisans programının ders yükü ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 2
    zorunlu ve 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 dersdir. Öğrenciler, bu
    derslere ek olarak kredisiz bir seminer dersi alırlar.
  • Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü her yarıyıl 2 zorunlu ve
    3 seçmeli ders olmak üzere en az 10 ders ve 30 kredidir. Programda
    öğrenciler bir dönem projesi hazırlamaktadırlar.
  • Program hafta içi akşamları yürütülür.
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, EA puan grubundan
    minimum 55 puan almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

   

   


  Son Güncellenme Tarihi
  2017-07-20 17:13:44