border=  border=
 

Program Başkanı
Öğr.Gör. Ayşegül KILIÇ


Program Danışmanı

 

Öğr.Gör.Ayşegül KILIÇ

 

Programın Amacı:

 

Ülkemizde lojistik sektörü son yıllarda hızla gelişme gösteren genç ve dinamik bir sektördür. Türkiye, lokasyon olarak Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa arasında bir aktarma merkezi oluşturması ve günümüzde yeniden canlandırılmaya çalışılan İpekyolu’nun üzerinde bulınmasından kaynaklanan avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından “lojistik üs” olma iddiası veya ideali ile tanımlanmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi “İşletmecilik Meslek Yüksekokulu” bünyesinde, 2008-2009 eğitim öğretim yılında sektörün mevcut ve büyümeye devam eden nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik” programı başlatılmıştır. .

Lojistik, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek önceliklerimiz arasındadır. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanısıra lojistik sektöründeki hizmet yüklenici firmaların gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgiler de kazandırılacaktır.


 


Eğitim Süreci:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Lojistik Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; İktisada Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Hukuka Giriş, Lojistiğe Giriş, Kombine Taşımacılık, Ticari Matematik,  Uluslararası Ticaret, Taşıma Sistemleri, Lojistik ve Pazarlama Yönetimi alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır.

 

III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik; Global Lojistik, Uluslararası Nakliye ve Sigorta, Serbest Bölgeler ve Gümrük, Uluslararası Ticaret Hukuku, Depolama ve Envanter Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Lojistik ve Nakliye Mevzuatı, Lojistik ve İnsan Kaynakları, Dağıtım Kanalları ve Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Taşımacılıkta Belgeleme, Taşımacılık Ekonomisi, Taşıma Hukuku gibi dersler okutulmaktadır. İş yeri uygulamalı dersleri ile sektörle bağın kopartılmamasına çalışılmıştır.

 

Uygulama Çalışmaları ve Staj:

 

İKÜ Lojistik Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin alanlarında edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına  20 iş günlük stajı 1. yıl yaz döneminde 20 iş günlük stajı ise 2. yıl yaz döneminde sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.

 

Mezunlar:

 

İKÜ Lojistik Programı mezunları, sektöre ait firmalarında kariyerlerini sürdürebilirler.Bunun dışında sektörde faliyet gösteren nakliye (hava, kara, deniz) gümrük ve dış ticaret depolama ve dağıtım gibi lojistiğin alt bileşenlerinde ayrı ayrı faliyet gösteren ya da tek seferde bütün hizmetleri veren yerli ve çok uluslu firmalarda çalışma olanağı bulabilir.

 

Avantajlar:

 

İKÜ Lojistik Programı dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmakta,  program öğrencileri, alanında uzman firmalara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulmakta, 40 işgününü kapsayan işyeri uygulaması dönemlerinde çalışma hayatına hazırlanma imkanı bulabilmektedirler.

 

Bununla birlikte, İKÜ Lojistik Programı öğrencileri önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlar ise  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.
 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-09-28 21:05:09