border=  border=
 

Program Başkanı

Öğr. Gör. Mehmet SAKA

 

Program Danışmanı
Öğr. Gör. Emin SANSARCI

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren olan Grafik Tasarımı, özellikle piyasalara açılma konusunda sıkıntı çeken firmalarda istihdam edilmek üzere ara eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Grafik Tasarımın başlıca ilgi alanı görsel iletişim sanatıdır. Bir grafik tasarımcının işi harf, rakam, figür ve resim gibi görsel elemanları organize ederek kitlelere mesaj iletmektir. İletişimi sağlamak için logolar, afişler, billboardlar, paketler, kitaplar, dergiler ve benzeri ürünler tasarlanır. Programın içeriği hazırlanırken güncel idealler dikkate alınmıştır. Toplumun sürekli değişen taleplerini karşılayabilmek için, dersler sosyal, kültürel ve artistik temel oluşturacak şekilde planlanır.

Öğrencilerin illüstrasyon, fotoğraf, tipografi ve basım gibi tasarımın farklı dallarıyla alakadar olmaları gerektiği gibi, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimleri de tanımaları gerekmektedir.

İKÜ Grafik Tasarımı Programı, öğrencilerini mesleklerine dair profesyonel bir bakışa sahip olan, yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-09-29 14:02:39