border=  border=

Bankacılık ve Sigortacılık Program Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Yeliz Sevimli Saitoğlu

Programın Amacı:
İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde, çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde veya sigortacılık alanında çalışacak nitelikli ve donanımlı ara insan gücünü yetiştirmektir.

*Bankacılık ve Sigortacılık Programının İkinci Öğretimi de bulunmaktadır.

Eğitim Süreci:
İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler; matematik, hukuk, iktisat, bankacılığa giriş ve temel bankacılık hizmetleri, sigortacılığa giriş ve muhasebe alanlarındaki temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır. III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik, sigorta hukuku, bankacılıkta fon ve risk yönetimi, temel kredi işlemleri, uluslararası bankacılık, sağlık-hayat sigortaları ve yangın sigortası, hasar ve risk yönetimi gibi belli başlı dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programında bankacılık ve sigortacılığın temel prensiplerinine  hakim, ülke ve dünya ekonomisini bilen, işletme konularına hakim, mesleği ile ilgili konularda yeteli düzeyde bilgiye ve staj uygulamasına sahip olacak şekilde eğitim verilir. Bu eğitim süreci sayesinde sektörü ile ilgili yenilikleri yakından takip ederek uygulama yeteneği kazanan ve müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde kurabilme yeteneğine sahip mesleğinde donanımlı bireyler yetiştirilmektedir.


Uygulama Çalışmaları ve Staj:
İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin hem banka hem de sigorta alanında edinmiş edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına 20 iş günlük stajı banka 20 iş günlük stajı ise sigorta sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.

Mezunlar:
İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubelerinde, sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteliği ve sigorta broker ofislerinde, bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarında, değişik sektörlerin finans ve muhasebe departmanlarında, kariyerlerini sürdürebilirler. Kendi işini kurmak isteyen mezunlar ise, yasal mevzuatları yerine getirmek koşuluyla sigorta acentesi açabilir ve eksper olmaya hak kazanan mezunlar ise sigorta eksperliği yapabilirler.

Avantajlar:
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu ve SAB (Sigorta Acenteleri Birliği) arasında karşılıklı imzalanan protokol çerçevesinde Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin işyeri uygulaması dersi ve stajlarının SAB mensubu Sigorta Acentelerinde yapmaları ve/veya SAB mensubu Sigorta Acentelerinin mezun öğrencilerimizi öncelikli olarak istihdam etmesi olanağı sağlanmıştır. SAB ile imzalanan protolün bir benzeri  GESİD (Genç Sigortacılar Derneği) arasında da imzalanmıştır. İşbirliği çerçevesinde öğrencilerin iş yeri uygulaması dersi ve staj yeri bulma faaliyetlerine  GESİD  aracılık  eder. GESİD Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üyeler, İKÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerine belirlenen toplantılarda, derslerde mesleği tanıtıcı konferanslar verip, eğitim işbirliği yapma konusunda yardımcı olur.

Bununla birlikte, İKU Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler.


 


Son Güncellenme Tarihi
2017-10-01 19:36:57