border= border=
Fizik

  İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans(Tezli) amacı, öğrencilerine bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğretmek ve onları güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmektir.

  Yapılan saha araştırmaları sonrasında Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programında iki yeni ders paketi oluşturulmuştur. Bunlar:

  1) Astronomi, Fen Bilgisi ve Fizik alan öğretmenlerine yönelik yeni müfredatla uyumlu Fizik Yüksek Lisans için ders paketi ile, 

  2) Biyoloji Tıp ve Fiziğin buluşma noktası olan Biyomoleküler Fizik alanında Yüksek lisans için ders paketlerileridir.

  İlk ve Ortaöğretim öğrencilerinde bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılmasında öğretmenler kritik bir rol oynamaktadır. Genç bireyleri bilimsel merak, metotlu çalışma, kıyaslama ve gözlem yapmaya özendirmek için Astronomi’nin görsel ve güncel içerikleri kullanılarak daha etkin, verimli ve keyifli ders ortamları oluşturulabilir. Astronomi, Fen ve Fizik öğretmenlerinin bilim eğitimi ve fizik, astrofizik, astronomi konularındaki birikimlerini zenginleştirmek ve kazanımlarını eğitim faaliyetlerine dönüştürmelerini sağlamak amacıyla İKÜ Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programı altında yeni bir ders paketi oluşturulmuştur. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Ortaöğretim müfredat programında yapılan yeniliklerle uyumlu olarak öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bu yeni ders paketi sayesinde çağdaş bilim eğitimi yöntem ve teknikleri ile öğretmenlerin ek bilgi, beceri ve donanım sahibi olmaları amaçlanmaktadır. İKÜ Fizik Bölümü Astrofizik Çalışma grubu tarafından verilecek olan eğitime katılacak öğrenciler bu grup tarafından yürütülen ARGE ve bilimsel araştırma projelerine dahil olarak proje tecrübesi de edinecektir.

  Biyomoleküler Fizik son yıllarda hızlıca yaygınlaşmakta olan, Fizik, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Matemetik ve Tıp bilimlerini içinde barındıran disiplinler arası bir alandır. Genel çerçevede biyolojik olarak aktif moleküllerin, teorik ve deneysel yöntemler kullanılarak moleküler yapılarının belirlenmesi, konformasyonlarının tespiti, moleküller arası etkileşimlerinin belirlenmesi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesine yönelik bir disiplindir.

  Bu program modern spektroskopik metodlar ve hesaplamalı yöntemler kullanılarak moleküllerin yapısı ile enerjetik özelliklerini ve bu özelliklerin biyokimyasal ve hücresel fonksiyonlarla ilişkilerini araştırır. En küçük organizmalardan supramoleküllere kadar biyolojik sistemlerin yapısal organizasyonları ve dinamik davranışları cinsinden, anlaşılmasını hedefler. Bu program kapsamında yapılan çalışmalar yeni ilaç tasarımlarından, moleküler görüntülemeye, hastalıkların moleküler bazda teşhisinden adli bilimlere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

  Biyomoleküler Fizik çalışma grubu tarafından, Fiziğin, Biyoloji, Eczacılık ve Tıp alanlarındaki uygulamalarına yönelik disiplinler arası çalışmalar yürütülmektedir. Biyoloji ve Tıp alanlarıyla işbirliği yapılarak çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinin geliştirilmesinde tıpta kullanılan metotlara tamamlayıcı nitelikte yöntemler geliştirilmektedir. Bunun yanında deneysel ve teorik moleküler modelleme çalışmaları yürütülmekte ve bilgisayar destekli yeni ilaç tasarımı alanında  çalışmalar yapılmaktadır.

  İKÜ Fizik Anabilim Dalı Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programında dahilinde yürütülen bilimsel çalışmalar İstanbul Kültür Üniversitesi (BAP), (TÜBİTAK) vb. ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından tarafından desteklenmektedir.​


  Son Güncellenme Tarihi
  2017-11-16 15:07:33