border= border=
Mimarlık
  Doktora Programı
  • Mimarlık

  Yüksek Lisans Programları

  • Mimarlık
  • Mimari Tasarım (Tezsiz)
  • Mimari Tasarım (Tezli)
  • Mimari Mühendislik (Tezli)
  • Yapı Yönetimi ve Teknolojisi (Tezli)
  • Şehircilik (Tezli)
  • Mimarlık Tarihi ve Restorasyon (Tezli)

   

  Anabilim Dalı Başkanı
  Doç. Dr. Esin Kasapoğlu
  E-Posta
  Tel
  (0212) 498 42 86
  Faks
  (0212) 661 85 63 
   

  İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları, “Mimarlık” (Tezli), “Mimari Tasarım” (Tezsiz), “Mimari Tasarım” (Tezli), “Mimari Mühendislik” (Tezli), Yapım Yönetimi ve Teknolojisi” (Tezli), “Şehircilik” (Tezli), “Mimarlık Tarihi ve Restorasyon” (Tezli) programlarından oluşmaktadır. Bu programlarda, kuram ve uygulama bağlamında bilimsel yöntemlerle araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, Mimarlığın bu alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinme duyulan, ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış araştırmacı ve uygulamacı profesyoneller yetiştirme amaçlanmaktadır.

  İki yıllık tezli lisansüstü eğitimi süresince, ilk iki dönem, toplam 60 AKTS kredisi zorunlu ve seçmeli dersler alındıktan sonra öğrencilerin kendi belirledikleri bir alanda ve yukarıda tarif edilen ölçütler çerçevesinde özgün bir akademik / bilimsel çalışma yapmaları ve bunu bir yüksek lisans tezi (60 AKTS) formatında sunmaları beklenmektedir. Bir yıllık Mimari Tasarım tezsiz yüksek lisans programında ise öğrencilerin iki dönem boyunca zorunlu ve seçmeli dersler (toplam 90 AKTS) almaları ve çeşitli projeler aracılığıyla lisans eğitiminde aldıkları bilgileri geliştirerek bir dönem projesi hazırlamaları beklenmektedir.

   

   


  Son Güncellenme Tarihi
  2018-01-08 16:26:28