border=  border=
 
 

 

Uluslararası İlişkiler, lisans ve lisansüstü öğrenciler için disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren devlet ve devlet dışı uluslararası aktörlerin sayılarının hızla artması ve karşılıklı ilişkilerinin giderek yoğunlaşması uluslararası ilişkilerin bağımsız bir bilim dalı altında incelenmesini gerekli kılmıştır.
 
Uluslararası İlişkiler disiplini uluslararası sistemin içinde yer alan başlıca aktörler olan devletleri, uluslararası örgütleri ve devlet-dışı aktörleri tüm özellikleri, tarihsel arka planları ve karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde inceler. Temel aktör olan devletleri oluşturan kurumların yapı ve işleyişleri, özellikle dış politika yapım süreçleri, siyasal ve ekonomik ilişkileri başlıca analiz konularını oluşturur. Devletlerin kendi aralarında ve diğer aktörlerle gerçekleştirdikleri işbirliği ya da çatışma eksenlerinde yer alan çok boyutlu ilişkileri çözümlemek ve yorumlayabilmek için tarihten ekonomiye, siyaset biliminden hukuk ve felsefeye kadar birçok bilim dalından yararlanılmaktadır.
 
Uluslararası İlişkiler okumak isteyen öğrencileri disiplinlerarası zevkli bir çalışma beklemektedir. İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünün öncelikli amacı öğrencilerini bu alanın temel bilgileri ve bilimsel bakış açısıyla donatmak ve onları uluslararası gelişmeleri analitik biçimde kavrayabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilimsel formasyona sahip uzmanlar olarak yetiştirmektir.


Son Güncellenme Tarihi