border= border=
İnşaat Mühendisliği

  Doktora Programları

      Proje Yönetimi

      Yapı

      Geoteknik

      Geomatik

   

  Yüksek Lisans Programları

      Proje Yönetimi (Tezli ve Tezsiz)

      Yapı (Tezli ve Tezsiz)

      Geoteknik (Tezli ve Tezsiz)

      Geomatik (Tezli ve Tezsiz)

      Gayrimenkul Geliştirme (Tezsiz)

   
  Doktora Programlarımızın amacı, öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Programların öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir.
   
  Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile başlayanlar için sekiz yarıyıl; lisans derecesi ile başlayanlar için on yarıyıldır. Ders ve uygulamalarını iki yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez çalışmasını iki yarıyıldan az olmamak üzere tamamlaması halinde, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler ise yedi yarıyılda mezun olabilir.

  Yüksek Lisans Programlarımızın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve kaydolduğu bilim dalında uzman olmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından; tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dersler, üzerinde çalışılacak tez konusuna göre, tez danışmanlarınca belirlenir.  

  Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, üç yarıyıla indirilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.
   

   

  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Hatay ÖNEN
  E-Posta    y.onen@iku.edu.tr
  Tel  (0212) 498 42 53
  Faks (0212) 465 83 08

   

   


  Son Güncellenme Tarihi