border=  border=

Program Başkanı

Öğr.Gör.Halide Serpil Karakuş

E-Mail: s.karakus@iku.edu.tr

Tel : (0212) 498 49 66

Programın Amacı

İklimlendirme ve soğutma, yalnızca insanların AVM, Plazalar, iş merkezleri, kara, hava ve deniz taşıtları ve tabiki evler gibi ortamlarda konforlu bir şekilde çalışmalarını sağlayan ortam için gerekli değil, sanayinin muhtelif kademelerinde; soğuk hava depoları, çok düşük sıcaklıklarda depolama, muhtelif kimyasal işlemlerin ardından hızlı soğutma gibi uygulamaları kapsayan çok yönlü bir alandır. Bu alanda yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
Programımızın amacı Türkiye’de hızla gelişen ve 2023 yılı hedefi 65 milyar dolar, bunun 25 milyar doları ihracat,  olan iklimlendirme piyasasında, uzman eleman ihtiyacına cevap verebilecek stratejik iş gücünü yerinde uygulamayla, piyasanın içinde yetiştirmektir. 
2016 yılında ISKAV Isıtma Soğutma Klima Eğitim ve Araştırma Vakfı ile yapılan protokol gereği öğrencilerimiz stajlarını bu vakıf tarafından yönlendirilecek firmalarda yapacaklar, bu firma yöneticileri ile konferans ve seminer gibi organizasyonlar yapılacak ve sektörün lokomotifi olan bu firmalara teknik geziler düzenlenecektir. Bu firmalar mezuniyetten sonra da memnun kaldığı öğrencilerimize iş istihdamı sağlayacaklardır. Ayrıca öğrencilerimize eğitimleri sırasında vakfın laboratuarlarında uygulamalı dersleri yapmak imkanı da verilecektir.
Bu işbirliği protokolü ile öğrencilerimiz sektörün istediği nitelikte teknik eleman olarak yetiştirilecek ve mezun olduklarında ise iş bulma kaygısı yaşamayacaklardır. 


Eğitim Süreci
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı 2016-2017 Akademik Yılı Güz dönemi itibariyle yeni bir eğitim sistemine geçmiş bulunmaktadır. Buna göre öğrenciler; 
        Haftada en az 4 gün olmak üzere okul içinde akademik eğitimlerini almaktadırlar. 

ISKAV eğitim ve araştırma vakfı ile yapılan protokoller doğrultusunda 2016’da yeniden düzenlenen dersler sektörde faaliyet gösteren uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda piyasa normlarına göre yeniden düzenlenmiş ve kredilendirilmiştir. Dersler, iklimlendirme ve soğutmanın teorik altyapısını geliştirecek Matematik, İklimlendirme ve Soğutmanın Esasları gibi temel derslerin yanısıra Soğutma ve Isıtma Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Soğutma Sistem Tasarımı, İklimlendirme ve Soğutma  Elektriği, Koruyucu Bakım ve Arıza Tesbiti, Ticari Soğutma Sistemleri, Endüstriyel Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği gibi öğrencilerin mesleki vizyonlarını ve uygulama yetilerini geliştirecek bir yapıya sahiptir. 

 

İKÜ-ISKAV İşbirliği Protokolü

Yapılan çalışmaları geliştirmek, bireysellikten kurumsallığa taşımak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla ISKAV Isıtma Soğutma Klima Eğitim ve Araştırma Vakfı ile yapılan protokol gereği öğrencilerimize 40 iş günü staj yeri temin edilmekte,  öğrencilerimize bu vakfın mütevelli heyetinde bulunan Türkiye’nin sayılı İklimlendirme Soğutma firma yöneticileri tarafından  konferans, seminer gibi eğitim ve bilgilendirme amaçlı organizasyonlar düzenlenmektedir. Ayrıca yıl içinde birkaç kez sektörün sayılı büyük firmalarına teknik geziler düzenlenerek öğrencilerimiz sektördeki teknolojik gelişmelerden haberdar edilmektedir.

Mezunlar

Gelişen piyasada mezun olan öğrencilerimizin iş bulabilmeleri olasılığı % 100 dür. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunları, binaların, taşıtların, soğuk hava depolarının ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması ve çalıştırılması için planlanan faaliyetleri yürütebilirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında, AVM 'ler, nükleer tesisler, büyük marketlerde teknik bilgilerini kullanarak çalışabilirller  ve kendi iş yerlerini de açabilirler.

 


Staj

Öğrenciler mecburi 40 iş günlük stajlarını ISKAV tarafından yönlendirilen sektörün önde gelen firmalarında tamamlayacaklardır.

Programımız ISKAV vakfının  yanı sıra iklimlendirme ve soğutma piyasasının lokomotifi durumundaki ISISAN, ALARKO CARRIER ,BOSCH-BUDERUS , ARÇELİK, DAİKİN  gibi firmalar ve İSKİD, SOSİAD gibi vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecek staj yerlerinde staj yapmaları sağlanmaktadır. Düzgün  ve verimli yapılan staj mezun olduğunda iş istihdamının yolunu açacaktır.


Dikey Geçiş Alanları 
19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına (Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği) dikey geçiş yapabilmektedirler.
Burslar 

ÖSYM tarafından verilen burslar 4 yıl süreyle kesintisiz olup İklimlendirme ve Soğutma programının Tam ve %50 burs tercih seçenekleri mevcuttur. 

İletişim Bilgileri 
iklimtek@iku.edu.tr 
Tel: 0 212 498  49 66


Son Güncellenme Tarihi
2017-02-09 12:23:39