border=  border=

Program Başkanı

Öğr. Gör. Selin Okumuş

Tel:(0212)4984959
Fax: (0212)5613328

E-Mail: s.altay@iku.edu.tr

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı bilgi toplumunun          şekillendirici gücü olan medya teknolojileri alanında öğrencileri güçlü bir alt yapıyla sektöre hazırlıyor.

Programın Amacı      

Radyo ve televizyon, toplumu bilgilendiren, yönlendiren, genel kültüre katkıda bulunan en önemli iletişim araçlarındandır. İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon Teknolojisi Programı’nın amacı; öğrencilerimize, Radyo-TV yayın teknolojisini tanıtmak, çekim yapan, kayıt eden ve gösteren cihazların yanında, öğrencileri genel stüdyo ortamı ile tanıştırarak program yapımı, çekimi, kurgu uygulamaları gibi temel bilgileri kazandırmaktır.

Eğitim Süreci

Radyo - Televizyon Teknolojisi ve yayıncılığına yönelik kavramlarının anlatıldığı programın temelini; televizyonda program yapım teknikleri, görüntü yönetmenliği, kurgu teknikleri, radyo programcılığı, ışık tekniği, radyo-tv haberciliği, bilgisayar (alana yönelik),yabancı dil, güzel sanatlar, yaşam kültürü gibi kuramsal ve uygulamalı dersler oluşturmaktadır. İki yıllık eğitimin sonunda her öğrenci bitirme projesi olarak televizyon programı, belgesel ya da kısa film gibi uygulamaya dayalı bir proje hazırlayıp yaptığı çalışmayı jüri önünde sunar.

Uygulama Çalışmaları ve Staj

İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programında Staj 40 iş günüdür. Öğrencilerimiz stajlarını, radyo ve televizyon yayını yapan işletmelerde, alana yönelik yapım şirketleri ve ajanslarda yapabilmektedir. Staj süresince yaptıkları uygulamalarla deneyim sahibi olarak iş hayatına daha güvenilir adım atmaktadırlar.

Mezunlarımız
İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı mezunları; medya kuruluşlarında, yapım, reklâm ve iletişim şirketlerinde görüntü yönetmenliği, kurgu, ışık, program yapım ve yönetimi, radyo -TV haberciliği vb. alanlarda kariyerlerini sürdürebilirler.

Avantajlar
19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-18 15:56:08