border=  border=

Bilgisayar Programcılığı

Program Başkanı
Öğr.Gör. Murat Tekin

e-mail :m.tekin@iku.edu.tr
Tel : (0212) 498 41 41 / 4971
Fax : (0212) 561 33 28

Günlük yaşantımızın önemli bir bölümünü kapsayan bilgisayar teknolojisi; kullanımı, programlanması, onarımı ve işletilmesi ile etkin biçimde uzmanlık gerektiren bir daldır.

Programın Amacı

Bilgisayar Programcılığı, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye'de de hızla gelişen ve neredeyse her iş koluna uygulanabilen bir meslek haline gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’nda temel amaç öğrencilerimizi bu alanda yazılım bakımından nitelikli elemanlar olarak yetiştirmektir.

Eğitim Süreci

İstanbul Kültür Üniversitesi ​Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı’nda ders programları öğrencilerimizin yazılım alanlarında; tüm güncel teknolojileri bilecek ve kullanabilecek düzeyde yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin bilgisayar teknolojisinin her alanında yeterli olmaları için program dâhilinde; mesleki derslerin yanısıra yabancı dil, matematik, seçimlik alan dersleri yer almaktadır. Programlama dersleri arasında nesneye yönelik programlama, veri tabanı uygulamalarını destekleyen  bilgisayar dilleri ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanmaya yönelik yazılımlar da mevcuttur. Öğrencilerimize güncel programlama dillerinin yanında, algoritma, yapısal, nesne tabanlı ve görsel programlama dilleri, mobil teknolojiler, işletim sistemleri çeşitli derslerde verilmektedir. Çeşitli derslerde kullanılan programlama dillerinden bazıları; C, C++, Java, C#, ASP, SQL sorgulama dili, Unity, Mobil Programlama, Hibrit Programlama, PHP vb. dir. Öğrencilerimiz metin, elektronik tablo ve sunum yazılımlarını profesyonel bir açıdan öğrenirler. Dördüncü yarıyılda proje grubu oluşturarak bir profesyonel yazılım üretirler ve bir tez hazırlarlar.

Öğrencilerimiz İşyeri Uygulamaları kapsamında staj yapmaktadırlar. Bu işyeri çalışmaları öğrencilerimizi meslek hayatlarına hazırlanmaları için çok önemli bir deneyim olmaktadır. İki yıl içerisinde kazandıkları “Bilgisayar Programcısı” formasyonu ile yaşam boyu bilgilerini geliştireceklerdir. Öğrencilerimiz öğrenmenin yöntemini bilen Bilgisayar Programcıları olarak mezun olmaktadırlar. Özellikle günümüzdeki teknolojik gelişmelerin çok hızlı olması kendisini sürekli yenileyebilen yazılımcılar gerektirmektedir.

Öğrencilerimiz elde ettikleri bilgi ve deneyimler ile çeşitli sektörde mesleki yaşamlarına başarılı bir şekilde başlamaktadırlar ya da Dikey Geçiş Sınavı ile çeşitli lisans programlarına devam etmektedirler.

Uygulama Çalışmaları ve Staj

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı’na kayıtlı olan öğrencilerin ders, uygulama ve laboratuar gibi çalışmalara en az yüzde 75 oranında devamları gereklidir. Her yılsonunda iki defa 20 iş günü iş yeri eğitimi zorunluluğu da vardır.

Mezunlar

Öğrenciler mezuniyetleriyle birlikte kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar programcılığı yönündeki kariyerlerini sürdürebilirler.

Avantajlar

19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrenciler örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.


Son Güncellenme Tarihi
2018-01-31 12:07:08