border=  border=

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün amacı, ulusal ve uluslararası çapta tanınma ve ilişkilerin güçlendirilmesi, bu hedefi gerçekleştirmek üzere öğrencilerin motivasyonunu arttıracak çalışmaların özendirilmesi, lisans programının farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapabilecek şekilde yapılandırılması biçiminde özetlenebilir.

 

Kültürlerarası uzlaşmanın, iletişimin ve çok kültürlülüğün önem kazandığı bu çağda ANADOLU, zengin kültürel dokusu ve mimari mirası ile Mimarlık ve İçmimarlık eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Anadolu'nun zengin mimari mirası, sürdürülen uluslararası iş birliği ve programların geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.
 
 
Günümüz tasarım eğitiminde sabit programların yerini temelinde proje olan, dinamik yapıya sahip çok sayıda seçimlik derslerden oluşan ve projenin gerektirdiği bilgilere erişimi ve kullanmayı öngören eğitim programları almaktadır. İKÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı, yukarıda belirtilen içerik ve yaklaşım doğrultusunda oluşturulmuştur. Geliştirilen programın temelinde proje odaklı bir çalışma modeli yer almaktadır. Teknoloji ve yapı grubu dersleri İç mimari Proje dersleri bünyesi içerisinde bütünleştirilmekte, problem çözme odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Tarih ve mesleki alandaki seçimlik dersler, proje derslerini desteklemektedir. Program kurgusu ve temel yaklaşım açısından bütünleşmiş sisteme geçilmiş ve kurulan sistem kararlılıkla 2007 yılından beri başarı ile uygulanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz aldıkları çok yönlü eğitim sonucunda, mezun oldukları günden itibaren iş bulmakta ve aranan meslek adamları olmaktadırlar.
 

CIDA (Council for Interior Design Accreditation), İç mimari Tasarım Akreditasyonu Konseyi'nin ve IIDA (Uluslar arası İç Mimari Tasarım Konseyi) tanımlarına göre içmimarlık; profesyonel düzeyde, eğitim, deneyim ve ilgili sınavlarla kalifiye olmuş, insanoğlunun yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak, sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak için iç mekanların niteliğini yükseltmeyi ve zenginleştirmeyi amaçlayan; bir mekanda kullanıcı konforunu sağlamaya yönelik fonksiyonel, yaratıcı, teknik ve estetik çözümler sunan, bir mekan için stil ve kimlik oluşturma çalışmalarını kapsayan, bilimsel ve teknik verileri kullanarak tasarıma yansıtmak amacıyla kurumsallaşmış bir meslek dalıdır.

 

Sevgi ve Saygılarımla
PROF. DR. GÜLAY KELEŞ USTA
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı


Son Güncellenme Tarihi