border=  border=

Uluslararası Ticaret Bölümünün amacı, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesidir. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminde Uluslararası Ticaret – İngilizce bölümü bu yıl İKÜ’de yerini alıyor. 

Küreselleşme sürecinde, ekonomik entegrasyonların yoğunlaştığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı ortamda uluslararası finansman konuları büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Ülkemizin ve Türk şirketlerinin bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde yerini alabilmesi, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret ve finansman alanlarında yetişmiş uzman kişilerce yönetilen şirketlerin varlığına bağlıdır. Türkiye’nin yeni dış pazarlara girebilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi, uluslararası ticaret ve finansman bilgileri ile donatılmış, eğitimli, en az iki yabancı dil bilen nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine bağlıdır. Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerek öğretim programlarının hazırlanmasında, gerekse mezun olacak öğrencilerin iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için kurumsal ve pratik bilgiler bir bütünlük içinde dikkate alınmıştır. Bölümde öğretim dili Türkçe olacaktır.

Uluslararası ticaret, dünya ticareti ile bu ticareti oluşturan alt konuların (yeni pazarlar, dış ticaretin finansmanı, pazarlama ve satış teknikleri) modern ve çağdaş (e – ticaret gibi) olmasını gerektirir. Bilim çevreleri bu konuda ki gelişmeleri üretip uygulayıcılarına eğitim vermektedir. Dış ticaretin finansmanı konusunda para ve sermaye piyasalarından alınan yardımların da güncelliği sağlanmaktadır. Böylece hergün büyüyen ve gelişen bir sektör olarak dünya ekonomisindeki yerini koruması mümkündür.

Uluslararası Ticaret Bölümünün Eğitim Öğretim Planında yer alan derslerden bazıları mevcut İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri Eğitim Öğretim Programı ile ortak yapılması suretiyle koordineli olarak yürütülecek ve mevcut Erasmus anlaşmalarından Bölüm öğrencilerimizde yararlanacaktır.  

Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR

Bölüm Başkanı


Son Güncellenme Tarihi