border= border=
Lojistik (Uzaktan Eğitim)

  LOJİSTİK UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   

  Programın Amacı

   

  Küreselleşme sürecinin hız kazandığı ve bu kapsamda da kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arası rekabete dönüşmeye başladığı bu çağda;  Lojistik  sektörü  gelişme gösteren genç ve dinamik sektörlerin başında gelmektedir. 

   

  Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; Dış Ticaret ve Gümrük, Lojistik ve Tedarik Zinciri konularına hâkim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek olup, Lojistik sektöründe görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olması, analitik düşünce yeteneği, hızlı karar verme ve inisiyatif alabilme yeteneği kazanması, stratejik yönetim bakış açısı ile şirketlerin performanslarına katkı sağlayacak düzeyde gelişmesi hedeflenmektedir. Program dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır.

   

  Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilginin bilgisayar ortamında iletilebilmesi ve paylaşılabilmesi ve multimedyanın sağladığı avantajlar, internet destekli öğretimi mümkün kılmıştır.

   

  İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak kariyerine güç katmak isteyen, zamandan ve mekandan bağımsız olması sebebiyle tam zamanlı çalışan kişilere Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans yapma olanağı sağlayan bir programdır. Bu sayede Üniversitemizin stratejisine uygun olarak geliştirilen “iş dünyası ile el ele bir eğitim” hedefine ulaşacağı düşünülmektedir.

   

  Program Mezunları

   

  Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı alınacak seçmeli derslerle biri Dış Ticaret ve Gümrük diğeri  Lojistik ve Tedarik Zinciri olmak üzere iki  Dalda mezun verecektir.

   

  Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları Programı ;

   

  Büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri dış pazarlarda rekabet edebilmek amacıyla Gümrük Mevzuatı’na uygunluk gösteren ithalat ve ihracat işlemlerini içeren, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli  insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

   

  Lojistik ve Tedarik Zinciri Programı:

   

  Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektör olmanın yanı sıra taşımacılık, depolama, paketleme, gümrük , dağıtım gibi hizmetlerin entegre bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Özellikle son yıllarda hızla artan uygulamalar arasında yer alan Lojistik, iş dünyasının da üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Küresel pazarların genişlemesiyle beraber müşterilerle ile kurumsal yapılanmalar da gelişme beklentisi içerisinde bulunmaktadır. Bu program ; Rekabetin çok yoğun olduğu Lojistik sektörüne yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, sektöre uyum sağlayabilecek nitelikli bir istihdam profili oluşturmayı ve beraberinde akademik anlamda gelişim göstermeyi amaçlamaktadır.

   

  Lojistik sektöründe görev alacak adayların lojistiğin temel fonksiyonları olan; Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi, Stratejik Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Taşımacılık Yönetimi, Karayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı, ve Lojistik Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı vb gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Ayrıca tüm yönetsel süreçlere hâkim olacak yeterliliğe kavuşurlar. Mezunlar, kendi alanlarında kariyerlerini ve becerilerini ilerletmiş ve ilgili yönetim kademelerinde yükselmek için gerekli donanıma sahip olacaklardır.

   

  Programa Öğrenci Kabul Koşulları

   

  Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olup, YÖK’ün belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde, adaylar programa başvuruda bulunabilirler.


  Son Güncellenme Tarihi