border=  border=

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Program Başkanı

Öğr.Gör. Tuğba Çedikçi Fener

Programın Amacı
İKÜ “İşletmecilik Meslek Yüksekokulu” bünyesinde, 2015-2016 eğitim öğretim yılında sektörün mevcut ve büyümeye devam eden nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” programı başlatılmıştır. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık sektörünün gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgilerin aktarıldığı İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı dahilinde, alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır. Program öğrencileri, alanında tanınmış kurumlara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulacaktır. Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, bu bilgileri pratik alana aktarma yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'nin karşılaştığı sağlık alanında yönetim sorunlarını analiz ederek çözümler getirebilmeyi hedefleyen çok sayıda uzmanlık dersinin yanı sıra, destekleyici alt konuları da kapsamaktadır.

Eğitim Süreci:
İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının eğitim süresi 2 yıl olup teorik ve pratik olarak sürdürülür. Eğitim sürecinin I. ve II. yarıyılındaki dersler genellikle  temel nitelikteki derslerden oluşmaktadır.  III. ve IV. yarıyıllarda ise mesleki uzmanlaşmaya yönelik dersler okutulmaktadır .İş yeri uygulamalı dersleri ile sektörle bağın kopartılmamasına çalışılmıştır.
 
Uygulama Çalışmaları ve Staj:
İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda öğrencilerin öğretim süresince 40 iş gününü kapsayacak sürede staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin alanlarında edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına  20 iş günlük stajı 1. yıl yaz döneminde 20 iş günlük stajı ise 2. yıl yaz döneminde sektöründe yapmaları uygun görülmektedir.
 
Mezunlar:
İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olan öğrencilerimiz kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, biyomedikal ürün şirketlerinde, uluslararası ilaç şirketleri, sağlık kurumları otomasyon hizmeti üreten şirketlerde, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler, sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
 
Avantajlar:
İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı dahilinde alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmakta,  program öğrencileri, alanında uzman firmalara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulmakta, 40 işgününü kapsayan işyeri uygulaması dönemlerinde çalışma hayatına hazırlanma imkanı bulabilmektedirler.
 
Bununla birlikte, İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri önlisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-09-29 14:25:05