border= border=
Eğitim Yönetimi ve Planlaması

  PROGRAMIN BAŞKANI

  Yrd.Doç. Dr. Meryem Demir GÜDÜL
  Tel : (0212) 498 41 33

  m.gudul@iku.edu.tr

   

  PROGRAMIN AMACI

  Dünyanın gelişmiş ülkelerinde eğitim ve okul yöneticiliği uzun yıllardır profesyonel bir meslek olarak kabul edilmektedir. Profesyonel bir meslek, iş içinde deneyim kadar işle ilgili belirli akademik ve bilimsel bilgi ve becerilerin de edinilmesini gerekli kılar. Ülkemizde eğitim ve okul yöneticiliği konularında ihtiyaç duyulan donanımlı eğitim ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesinin yanı sıra, eğitim ve okul yönetimi alanında akademik kariyer yapmak isteyen bireylerin bu kariyer için gerekli ön bilgi ve becerilerle donatılması bu programın amaçları arasındadır. 

  SÜRE

  Tezsiz program:  3 yarıyıl

  Tezli program: 4 yarıyıl

  PROGRAMA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak
  • Tezli programlar için ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan türünde en az 55  puan almaları gerekmektedir.
  •  Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.

   

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Adayların başvuru sırasında,
  - Diploma fotokopisi,
  - ALES Belgesi fotokopisi,
  - Transkript fotokopisi,
  - Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  - Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime
    teslim edilmelidir.
  • Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin noter tastikli suretleri, ikametgâh belgesi,
    noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk
    taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

   

    Tüm ödemeler Üniversitemizin Mali İşler Dairesine yapılabilmektedir. Taksitli Ödemelerde  

   

    Türkiye İş Bankası Kültür Üniversitesi Şubesi nezdinde hesap açılması gerekmektedir.   

    Bu nedenle borçlanacak kişinin bankaya gelir belgesi ve ikametğahı veya adına düzenlenmiş

    fatura( elektrik, telefon, vb.) ile başvurması gereklidir. Ödemelerde kredi kartı geçerlidir.

   

   

   

   

  DİĞER KOŞULLAR

   Program dili Türkçe’dir.
  • Toplam 30 kredi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak

    Tezli Programda “Yüksek  Lisans Tezi” ve "Seminer "

    Tezsiz Programda “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır.
  • Program, hafta içi 18:00-21:00  saatleri arasında yürütülür.
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç  yıl içinde girip, herhangi bir  puan

    grubundan minimum 55 puan almış olmak gereklidir.

   

  PROGRAM AÇILMA DÖNEMLERİ

  Programa başvurular yılda bir kez Güz  yarıyıllarında yapılmaktadır

   


  Son Güncellenme Tarihi
  2017-11-15 16:20:17