border=  border=
Kalite Profesyonelliği Uzmanlık Programı
Entegre Yönetim Sistemleri & Uygulamaları Uzmanlık Sertifika Programı

Programın Amacı
İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araşrma Merkezi bu program çerçevesinde; katılımcıları kalite yönetim sistemi ve entegre standartları teori ve uygulama örnekleriyle yetiştirmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Programa Kimler Katılabilir?
-Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi,çevre yönetim sistemini, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
-Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
-Kalite Müdürü olmak isteyenler,
-Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler bu programı seçebilirler.
 

Program İçeriği

• ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
• Kalite yönetim yaklaşımı - bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim(ISO 9004:2009) 
• Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu (ISO 19011:2011) 
• ISO 22301:2013 İş sürekliliği Yönetim Sistemleri
• ISO 10002 Kalite Yönetimi –Müşteri Memnuniyeti
• 17021:2015 Uygunluk değerlendirmesi Yönetim Sistemlerinin tetkiki
• OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İşgüvenliği Yönetim Sistemi,
• ISO 22000 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği,
• ISO 16949 Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 27000 Bilgi ve Veri Güvenliği Yönetim Sistemi,
• Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Teknikleri,
• Kalite Yönetim Sistemleriyle İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Entegrasyonu,
• TSE ISO 31000 Risk Yönetimi,
• Entegre Yönetim Teknikleri,
• Entegre Dokümantasyon Teknikleri,
• TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri,
• Proje Yönetimi,
• Süreç yönetimi,
• CE (Conformite Europeenne),
• Müşteri Memnuniyeti,
• EFQM Mükemmellik Modeli
• Personel Belgelendirme Standartları ve Laboratuvar Belgelendirme Standartları
• Hastane Belgelendirme Sandartları

Eğitim Ücreti: 5000 TL+KDV (Eğitim 120 Saatttir.)

Detaylı Bilgi İçin;

b.alioglu@iku.edu.tr

 

 

 

 

 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-12-04 09:43:27