border=  border=
Ceza Hukuku

 

A. Suç Genel Teorisi Seksiyonları

     a.Suçun Unsurları (Suç Genel Teorisi) Seksiyonu
     Prof.Dr. İzzet Özgenç (Başkan)
     Prof.Dr. Adem Sözüer
     Prof. Dr. Hakan Hakeri
     Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem
     Doç.Dr. Vesile Sonay Evik Daregenli
     Yrd. Doç. Dr. Berrin Akbulut
     Yrd. Doç. Dr. Devrim Güngör

     b. Yaptırım Seksiyonları

     aa. Cezalar Seksiyonu
     
Prof.Dr. İzzet Özgenç (Başkan)
     Prof. Dr. Hakan Hakeri
     Doç. Dr. Mahmut Koca
     Doç. Dr. Recep Gülşen
     Doç. Dr. Ayşe Nuhoğlu
     Doç. Dr. Vesile Sonay Evik Daregenli
     Yrd. Doç.Dr. Ali İhsan Erdağ
     Yrd. Doç. Dr. Berrin Akbulut
     Yrd. Doç. Dr. Devrim Güngör
     Yrd. Doç. Dr. İbrahin Dülger

     bb.Güvenlik Tedbirleri Seksiyonu
     Prof.Dr. M. Emin Artuk (Başkan)
     Doç. Dr. Handan Yokuş Sevük
     Doç. Dr. Ayşe Nuhoğlu
       
     c.Uluslararası Ceza Hukuku Seksiyonu
     
Prof.Dr.Durmuş Tezcan (Başkan)
     Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok
     Yrd. Doç. Dr. Münevver Acabey
    
 B. Suçlar (Özel Ceza Hukuku) Seksiyonları

     a. Organize Suçlulukla Mücadele Seksiyonları
     Prof.Dr. Adem Sözüer
     Prof. Dr. Walter Gropp
     Prof.Dr. Arndt Sinn
     Prof. Dr. Doğan Soyaslan
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
     Doç. Dr. Vesile Sonay Evik Daregenli
     Doç. Dr. Hamide Zafer

     aa.Bankalar Seksiyonu
     Prof. Dr. İlhan Ulusan (Başkan)
     Prof. Dr. Hans Heiner Kühne
     Prof. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu
     Prof. Dr. Adem Sözüer
     Prof. Dr. Bahri Öztürk
     Prof. Dr. Ahmet Gökcen
     Doç. Dr. Hanife Öztürk
     Doç. Dr. Caner Yenidünya
    
     bb. Sermaye Piyasası Seksiyonu
     Prof. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu (Başkan)
     Prof. Dr. Adem Sözüer
     Doç. Dr. Hanife Öztürk
   
     cc. Fikri Haklar Seksiyonu
     Prof. Dr. Necip Ortan (Başkan)
     Doç. Dr. Hanife Öztürk
     Yasemin Saygılar

     dd. Haksız Rekabet Seksiyonu
    
Prof. Dr. Merih Kemal Omağ (Başkan)
     Doç. Dr. Hanife Öztürk
     Özge SIrma 

     ee. Kaçakçılık Seksiyonu
     Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Başkan)
     Yrd. Doç. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
     Av. Ayfer Bayer

     ff. Vergi Suçları Seksiyonu
     Doç. Dr. Funda Yavaşlar Başaran (Başkan)
     Şinasi Barutçu
     Av. Tuğçe Karaçoban
     Av. Ayfer Bayer

     gg. Karşılıksız Çek Suçları Seksiyonu
     Yrd. Doç. Dr. Sesim Soyer Güleç (Başkan)
     Doç. Dr. Hanife Öztürk
     Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker Kazancı
     Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu
   
     hh. Kredi Suçları Seksiyonu
     Prof. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu (Başkan)
     Prof. Dr. Ahmet Gökcen
     Prof. Dr. Atilla Altop
     Prof. Dr. Turgut Öz
     Doç. Dr. Mahmut Koca
     Doç. Dr. Caner Yenidünya

     ii. İhaleye Fesat Karıştırma Suçları Seksiyonu
     Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker Kazancı(Başkan)
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
     Doç. Dr. Hanife Öztürk
     Yrd. Doç. Dr. Sesim Soyer Güleç  

     jj. Gıda Güvenliği Seksiyonu
     Doç. Dr. Oğuz Sancakdar
     Yrd. Doç. Dr. Cem Akbıyık
     Gıda Mühendisi

     kk. Sivil Havacılık ve Deniz Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. Mesut Önen (Başkan)

     e.İmar Ceza Hukuku Seksiyonu
     Doç. Dr. Oğuz Sancakdar (Başkan)
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
     Esra Alan

     f. Çevre Ceza Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. İlhan Ulusan (Başkan)
     Prof. Dr. Durmuş Tezcan
     Esra Alan
     Sakine Nilüfer Bilgin 

     g.Orman ve Kültür Varlıkları Ceza Hukuku Seksiyonu
     Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur (Başkan)
     Sakine Nilüfer Bilgin

     h. Spor Ceza Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu (Başkan)
     Aytaç Özelçi

     i. Tıbbi Ceza Hukuku-İlaç ve Eczacılık Ceza Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. Hamit Hancı (Başkan)
     Prof. Dr. Turhan Esener
     Yrd. Doç. Dr. Onursal Cin
     Yrd. Doç. Dr. Barış Erman
     Esra Alan 

     j. Tüketici Ceza Hukuku Seksiyonu
     Doç. Dr.Hanife Öztürk (Başkan)
     Yrd. Doç. Dr. Cem Akbıyık
     Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker Kazancı
     Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bellican

     k. İdari Ceza Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Başkan)
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
     Doç. Dr. Oğuz Sancakdar
     Elif Altınok Çalışkan

     l. Basın Ceza Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. Adem Sözüer (Başkan)
     Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
     Doç. Dr. Hamide Zafer

     m. İşkence Seksiyonu
     Doç. Dr. İlhan Üzülmez (Başkan)
     Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok
     Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla Güngör

     n.İfade Özgürlüğü ve Ceza Hukuk, Sanat ve Ceza Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. Ahmet Gökcen (Başkan)
     Prof. Dr. Helmut Goerlich
     Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz
     Doç. Dr. Oğuz Şimşek
     Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla Güngör
 
C. Ceza Muhakemesi Hukuku Seksiyonları 

     a. Hakimlik Mesleği ve Nitelikleri Seksiyonu
  
   Prof. Dr. Uğur Alacakaptan (Başkan)
     Prof. Dr. Doğan Soyaslan    
     Özge Sırma

     b. Avukatlık Hukuku Seksiyonu
     Prof. Dr. Meral Sungurtekin (Başkan)
     Av. Dr. Somay Tümerkan

     c. Yeni Savcı Modeli Seksiyonu 
     Prof.Dr. Bahri Öztürk (Başkan)
     Dieter Anders (Franfurt Emekli Başsavcısı)
     Doris Brehmeier-Metz (Zweibrücken Başsavcısı)
     Prof.Dr. Ahmet Gökcen
     Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu
     Adalet Bakanlığı Ceza İşl.Gn.Md.Temsilcis

     d. Önleyici ve Adli Kolluk Seksiyonu
     Prof. Dr. Cumhur Şahin (Başkan)
     Prof. Dr. Durmuş Tezcan
     Adalet Bakanlığı Ceza işl. Gn. Md. Temsilcisi
     Yasemin Saygılar

     e. Adil Yargılanma Seksiyonu
     Prof. Dr. Cumhur Şahin (Başkan)
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
     Yrd.Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu

     f.Savunma Hakları Seksiyonu
     Prof. Dr. Bahri Öztürk (Başkan)
     Prof. Dr. Durmuş Tezcan
     Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu
     Av. Dr. Somay Tümerkan

     g. Delil ve Delil Yasakları Seksiyonu
     Prof. Dr. Bahri Öztürk (Başkan)
     Prof. Dr. Timur Demirbaş
     Doç. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu

     h. Çapraz Sorgu Seksiyonu
     Yrd. Doç. Dr. Burcu Demren Dönmez (Başkan)
     Doç. Dr. Ayşe Nuhoğlu

     i. Yasak Sorgu Metodları Seksiyonu
     Prof. Dr. Cumhur Şahin (Başkan)
     Prof. Dr. Timur Demirbaş
     Doç. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
     Doç. Dr. Ayşe Nuhoğlu

     j. Koruma Tedbirleri Seksiyonu
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem (Başkan)
     Doç. Dr. Recep Gülşen
     Yrd. Doç. Dr. Ali ihsan Erdağ
     Özge Sırma
     Yasemin Saygılar
     Esra Alan

     k.Tanıklık ve Tanıkların Korunması Seksiyonu
     Prof. Dr. Cumhur Şahin (Başkan)
     Prof. Dr. Faruk Turhan
     Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Erdağ
     
     l. Soruşturma Evresi Seksiyonu
     Prof. Dr. Cumhur Şahin (Başkan)
     Prof. Dr. Faruk Turhan
     Doç. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
     Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Erdağ

     m. Kovuşturma Evresi Seksiyonu
    
Prof. Dr. Ahmet Gökcen (Başkan)
     Prof. Dr. Doğan Soyaslan
     Prof. Dr. Faruk Turhan

     n. Denetim Muhakemeleri Seksiyonu
     Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok (Başkan)
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem

     o. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının 
         Ceza Muhakemesine Etkileri Seksiyonu

     Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Başkan)
     Bilge Erson Asar 

D. İnsan Hakları Hukuku Seksiyonu
    
Prof. Dr.Durmuş Tezcan (Başkan)
     Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
     Doç. Dr. Oğuz Sancakdar
     Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok
     Bilge Erson Asar

E. İnfaz Hukuku Seksiyonu   
    Prof. Dr. Timur Demirbaş (Başkan)

F. Polis Hukuku Seksiyonu
    Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Başkan)

G. Suç Siyaseti Seksiyonu
     Prof. Dr. Uğur Alacakaptan (Başkan)
     Prof. Dr. İzzet Özgenç

H. Kriminalistik Seksiyonu 
     Prof. Dr. Bahri Öztürk (Başkan)

I. Penoloji Seksiyonu
     Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı (Başkan)

J. Viktimoloji Seksiyonu
     Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı (Başkan)

K. Kabahatler Hukuku Seksiyonu
    
Prof. Dr. İzzet Özgenç (Başkan)
     Prof. Dr. Cumhur Şahin    


     
      

    
    
    

   

 

 


 


     
        

       
     
 
    
 


Son Güncellenme Tarihi