border=  border=
Üniversite-Sanayi İşbirliği Ar-Ge
  1. Ulusal Ar-Ge Fon Programları

 

  1. TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları

 

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Programlarının amacı, özel sektördeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmesine olanak sağlayarak şirketlerin Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmektir. Bunun yanında, araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında sanayi kuruluşlarını ve KOBİ’leri teşvik etmeye yönelik proje destek programları yürütülmektdir. Bu programlar çerçevesinde, akademisyen desteği ile projelerin bilimsel araştırma kapasitesi ve altyapısını güçlendirilerek ürün, süreç ve prototip geliştirme sürecinde projelerin Ar-Ge temelli katma değeri yüksek çıktılar oluşturması sağlanmaktadır.

 

TÜBİTAK-TEYDEB Fon Programlarıyla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: 

 

  1. TÜBİTAK 2209-B Sanayi odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

 

Temel BilimleR, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Tıbbi Bilimlerde lisans eğitimine kayıtlı olan öğrenciler, sanayide faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştıkları sorunların çözümünde Ar-Ge temelli çözüm önerileri sunan ve sanayide uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem ve süreç geliştirmeye yönelik araştırmaları için lisans bitirme tezleri programına başvuru yapabilirler.

 

TÜBİTAK 2209-B Sanayi odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programıyla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: 

 

 

 

 

 

  1. Uluslararası Ar-Ge Fon Programları

 

 

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programları çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren şirket ve KOBİ’lerin uluslararası işbirlikleri kurarak yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmesi ve bu kapsamda üniversitelerle Ar-Ge işbirlikleri yapması hedeflenmektedir.

 

Uluslararası Ar-Ge Sanayi Destekleri, Ufuk 2020 Programı, EUREKA ve Eurostars programları temelinde şekillenen gibi kısa sürede ticarileşebilecek yenilikçi ve girşimci proje fikirlerini ürün ve sürece dönüştürecek Ar-Ge projelerini kapsamaktadır.

 

Ufuk 2020 KOBİ Destek Programı, EUREKA ve Eurostars Programlarıyla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız:

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-09-22 16:01:40