border=  border=
Diğer

*Bu sayfadan yönlendirileceğiniz site mobil uyumlu olmayabilir!

 

1-) Öğrencilerle ve Eğitim Öğretim İle İlgili YÖK Yönetmelikleri

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği

 

2) Öğretim ve Yönetim Elemanları İle İlgili YÖK Yönetmelikleri

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 

3) Örgüt Yapısı İle İlgili YÖK Yönetmelikleri

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Son Güncellenme Tarihi
2017-12-08 13:00:48