border=  border=
İç Paydaş Anketi

İç Paydaş Anketlerine toplamda 1052 kez giriş yapılmış, 198 akademik personel ve 87 idari personel tarafından anketin tüm sorularına yanıt verilerek toplamda 285 kişi Üniversite İç Paydaş Anketlerine tam katılım sağlamıştır. Üniversitemiz çalışanları, kendi çalışma performanslarını üst seviyede değerlendirmekte ve verimli olduklarını ifade etmektedirler. Hem akademik hem de idari personel iş planlamasını yerine getirme konusunda kendisini yetkin olarak tanımlamaktadır. Çalışma koşullarının geliştirilmesi konusunda ise anket sonuçları iyileştirmelerin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu anlamda İç Paydaş Anketi Sonuçları birimlerce değerlendirilmekte ve sonraki akademik dönem iyileştirme planları için öncelikler anket sonuçlarına göre ele alınmaktadır. 2016 yılında yapılan iç paydaş anket sonuçları ile karşılaştırıldığında 2017 yılında yapılan bir dizi yönetsel yenilik ve güncellemeler neticesinde akademik ve idari personel memnuniyetinde artış gözlenmiştir.  Şekil-2 ve Şekil-3’de akademik ve idari kadro iç paydaş anketi 2016-2017 sonuçları görülmektedir. 

İç paydaş anketi akademik personel sorularına buradan ulaşabilirsiniz

Şekil-2.  Akademik Personel İç Paydaş Anketi 

İç paydaş anketi idari personel sorularına buradan ulaşabilirsiniz

Şekil-3. İdari Personel İç Paydaş Anketi 

 


Son Güncellenme Tarihi
2017-04-17 11:28:35